Zoek op inhoud

wout

Wout (10) wol graach skriuwer wurde

Wout de Groot (10) 
♥skoalle: groep 6 fan Mienskipsskoalle De Legeaën 
♥dream: skriuwer wurde 
♥lêst lêzen: in kaartsje fan juf   
♥boek: Dolfje Weerwolfje
♥tv: Disney Channel tekenfilms  


 
Wout wurdt grut yn in húshâlding dêr’t in protte foarlêzen wurdt. No hâldt Wout ek fan boeken lêzen. Mar sûnt syn fyfde, doe’t er letters op skoalle learde, skriuwt er sels boeken. Nûmer achttjin komt deroan.  
 
Wout: ‘Ik begûn mei in ferhaaltsje oer Mûske Muis. Ik koe doe noch net sa goed skriuwe, mar tegearre mei mem makke ik myn earste boekje mei tekeningen. Der komme ek oare figueren yn it boekje foar, sa as Uilebuil, en Beertje. Beertje is ien fan myn knuffels en hat mar ien earm. Mar de kracht dy’t oars yn de earm sitten gongen wie, is no nei syn fuotten en nei syn brein streamd. Beertje is dus hiel sterk en superslim. Boppe, op myn keammerke, ha ik Knuffelstad boud, mei ûnder oaren in plysjeburo en in stedhûs. Dêr wennet elkenien. Yn it begjin skreau ik allinne oer myn knuffels. Allegearre hawwe sy in eigen karakter; guon binne superhelden, guon binne boef en in pear binne ek “gewoan”. Geandewei komme der ek oare figueren by.

Yn it begjin skreau ik allinne oer myn knuffels. Allegearre hawwe sy in eigen karakter.

No skriuw ik ek oer in duveltsje en meunsters, en ik ha in dieve-searje makke. De tekeningen meitsje ik der sels ek by. In strip en in krante binne der ek al. Mar dy krante, poeh wat in wurk. Dat doch ik noait wer!’ Heit en mem folje oan dat û.o. troch de tekenfilms op tv syn wurdskat útwreidet en de ferhalen feroarje. Ynienen wurde oare diminsjes, zappen, transformearjen en teleportearjen ûnderdiel fan it plot. 
 
‘Witst wat spitich is,’ seit Wout mei in sucht, ‘dat typen… dat duorret soms mar lang. Ik sit no wol op typkursus, mar myn ideeën streame mar. Wat soe it moai wêze as ik triedsjes fêstmeitsje koe oan myn gedachten en de letters sa op it byldskerm blipe koe…’ 

Wolsto dyn bern ek opjaan foar de rubryk ‘Bern fan Fryslân’? Stjoer ús dan in mailtsje!

Tekst: Ciska Noordmans
Foto: Hippe Kiek Fotografie

wout

Wout (10) wol graach skriuwer wurde

Wout de Groot (10) 
♥skoalle: groep 6 fan Mienskipsskoalle De Legeaën 
♥dream: skriuwer wurde 
♥lêst lêzen: in kaartsje fan juf   
♥boek: Dolfje Weerwolfje
♥tv: Disney Channel tekenfilms  

Benthe is sljocht op wetterpolo

Benthe Groendijk (13)
♥1e klas fan it Chr. Gymnasium Beyers Naudé
♥dream: kampioen wetterpoloster
♥lêst lêzen: what’s app 
♥boek: 28 dagen, David Safier
♥film: the Hunger Games 

Dit artikel stond in:

Heit & Mem

2024 #1

Dit kear yn de heit&mem ha wy artikels oer it analysearjen fan bernetekeningen, it Berne Iepenloftspul, oer jong mem wurde, foto’s fan bern en bisten, de nijste berneboeken en noch folle mear!

Hjirûnder stean alle artikels dy’t ek yn it blêd steane en kinst ek digitaal troch de heit&mem hinne blêderje.

Bekijk magazine
cover