Zoek op inhoud

Twee- of meertalig opvoeden

Is het een uitzondering om twee- of meer talen te spreken? Juist niet! Alleen al in Europa wonen meer dan 50 miljoen mensen die meer dan één taal spreken. Taal is mooi en bijzonder. Wat zijn de voordelen? En zitten er ook nadelen aan? Hoe gaan mensen thuis en op school om met meertaligheid? Op deze pagina vind je tips en achtergrondinformatie over deze zaken. 

Over taalverwerving, tweetaligheid en meertaligheid

Er is nog weleens verwarring over de begrippen tweetaligheid, meertaligheid en taalverwerving. En wat is het verschil tussen successieve en simultane meertaligheid? Dit artikel geeft uitleg over de belangrijkste begrippen rondom meertaligheid.

De meestgestelde vragen over meertalig opvoeden

Meertalig opvoeden. Hoe doe je dat? Hier de meestgestelde vragen mét antwoorden voor je op een rijtje.

De voordelen van twee- en meertaligheid:

 • Tweetalige kinderen zijn taalgevoeliger, ze leren sneller een derde, vierde of vijfde taal.
 • Meertalige kinderen hebben een groter werkgeheugen.
 • Meertalige kinderen kunnen zich gemakkelijker focussen en concentreren, omdat ze van jongs af aan gewend zijn om te schakelen tussen verschillende talen.
 • Meertalige kinderen leren sneller technisch lezen. Ze weten sneller welke letter bij welke klank hoort en plakken de letters sneller aan elkaar tot woorden. 
 • Mensen die meerdere talen spreken, zijn in het voordeel bij het zoeken naar een baan.
 • Mensen die hun leven lang regelmatig twee of meer talen gebruiken, krijgen later minder snel last van dementie. 
 • Meer talen kunnen spreken is leuk!

Gratis informatiefolders over meertaligheid

Bekijk hier de folder ‘Talen Kleuren je Leven‘ voor ouders en opvoeders.

Op de Taalgroeimeter vind je meer informatie over de taalontwikkeling van kinderen.

Waar moet je rekening mee houden bij twee- en meertalig opvoeden? 

 • Help het kind het leren scheiden van de talen.
 • Het kind vermengt talen met elkaar door de woorden of zinsbouw van de verschillende talen door elkaar te halen. 
 • Het kind heeft (tijdelijk) in één van beide talen een lager niveau dan eentalige leeftijdsgenoten.
 • Het kind maakt een stille periode mee. 

Wanneer moet je je bij een twee- en meertalige opvoeding zorgen maken?

 • Als het kind agressief of juist teruggetrokken gedrag vertoont en je het vermoeden hebt dat het kind zich onvoldoende uit kan drukken.
 • Als het kind niet lijkt te luisteren naar opdrachten en vragen.
 • Als er geen vooruitgang zit in de ontwikkeling van de moedertaal en/of tweede taal.
 • Als het kind ook de moedertaal niet goed lijkt te beheersen.

Animaasjes oer meartalich grutbringen

Foarlêze bliksem!

Asto wolst dat dyn bern yn it Frysk opgroeit, dan is it hiel wichtich dat it brûken fan it Frysk fan de berte ôf aktyf stimulearre wurdt. Foarlêzen is in prachtige manier om it Frysk te stimulearjen. Lês mear op de site fan it lêsbefoarderingsprojekt ‘Lês-mar-foar!’

Fryske apps

Wisto dat der aardich wat Fryske apps foar bern binne? Jonge bern moatte fansels net te faak en te lang achter it skerme, mar ás se dan in kear de tablet of telefoan krije, kies dan foar in app dy’t goed is foar de ûntwikkeling. Lykas ien fan de Fryske berne-apps! Wy hawwe se hjir allegear foar jim op in rychje setten.

Lekker zingen!

Heerlijk Fryske ferskes zingen met de kinderen. Beluister op Spotify de liedjes van Retteketet Tsjyng Boem, Deuntsjes foar dy, De bisteboel fan omke Roel, Hantsjes yn ‘e hichte, Krobbekoer en natuurlijk alle liedjes van Tomke!

Wurdsto pake of beppe?

As pake of beppe silsto in unike rol spylje yn it libben fan dyn bernsbern. En as mei-opfieder kinst de taalûntwikkeling ek in ekstra stimulâns jaan, foaral asto geregeld oppasse silst. Lês alle ynformaasje foar pakes en beppes hjir.

Sa prate wy thús

Hoe pakken andere opvoeders het aan als het gaat om taal in huis? Hier een overzicht van alle gezinnen die in heit&mem geïnterviewd zijn voor de rubriek ‘Sa prate wy thús’.

Boeken oer meartaligens

Hoe wurket dat no presys, sa’n twa- of meartalige ûntwikkeling? Hoe leart in bern tagelyk ferskillende talen en hoe moatst as learkracht mei meartalige bern omgean? Der binne in soad boeken skreaun oer dit ûnderwerp. Hjir fynst in oersjoch mei boeken oer meartaligens.

Meertalige kinderboeken

Wat is er nu fijner dan voorlezen? En dan is het ook nog eens geweldig voor de taalontwikkeling van je kind. Maar wat als je zelf (nog) geen Fries kunt lezen? Hier een overzicht met meertalige kinderboeken om gezellig samen te lezen en te leren!