Zoek op inhoud

Jongens

A
Aailt
de heerser met het zwaard
Aaiolt
de heerser met het zwaard
Aalt
edele heerser
Aan
Ferkoarting fan in Germaanske namme mei arn- (earn)
Aandert
sterk door zijn strijdlustige stemming
Aat
adel
Abe
Door adel schitterend
Abel
Door adel schitterend
Abram
Vader van veel volken
Adriaan
Inwoner van Adria (in Italië)
Adzer
van Edsard, een Germaanse naam uit agi- (zwaard) en -hard (hard-sterk): sterk met het zwaard
Aebele
Komt van Abe: adel
Aede
Adel
Aeijolt
de heerser met het zwaard
Aendert
sterk door zijn strijdlustige stemming
Age
zwaard
Alard
Germaanse naam met adel-(adel, edel) en -land (land)
Albe
natuurgeest
Aldert
Germaanse naam uit ald- (volwassen, ervaren) en -hard (hard, sterk): sterk en volwassen, ervaren; het kan ook een omzetting zijn van Adelhard (sterk door adel)
Ale
adel
Alef
edele wolf
Alert
Germaanse naam uit ald- (volwassen, ervaren) en -hard (hard, sterk): sterk en volwassen, ervaren; het kan ook een omzetting zijn van Adelhard (sterk door adel)
Alfard
Germaanse naam uit alf- (bovenaards, natuurgeest) en - hard (hard, sterk): sterk als een bovenaards wezen
Aljo
adel
Alle
adel
Almer
Germaanse naam uit ald- (volwassen, ervaren) en -mar (beroemd): beroemd om zijn volwassenheid of zijn ervarenheid
Alof
edele wolf
Alwin
edele vriend
Ame
inspanning in de strijd
Amko
inspanning in de strijd
Andert
strijdbare wachter of beschermer
Andreas
mannelijk, dapper
Andries
mannelijk, dapper
Andrus
mannelijk, dapper
Ane
misschien arend
Ane
Ferkoarting fan in Germaanske namme mei arn- (earn)
Anne
als jongensnaam een variant van Ane, als meisjesnaam een variant van Anne of Ane
Anton
bloem
Arjan
Inwoner van Adria (in Italië)
Arjen
Inwoner van Adria (in Italië)
Ary
uit arn- (arend) en -wald (heersen): heersen als een arend
Ate
Inwoner van Adria (in Italië)
Atse
adel
Atze
adel
Auke
erg verkorte naam; misschien een vleinaam. Mogelijk van alf- (niet aards, natuurgeest)
Aye
zwaard of adel
Ayo
zwaard of adel
Ayold
de heerser met het zwaard
Ayzo
zwaard
B
Bareld
heersend als een beer
Barend
sterk als een beer
Bart
schitterend, blinkend
Barteld
Germaanse naam van bert- (schitterend, glanzend) en -wald (heersen): de schitterende heerser)
Bartele
Germaanse naam van bert- (schitterend, glanzend) en -wald (heersen): de schitterende heerser)
Bartelt
Germaanse naam van bert- (schitterend, glanzend) en -wald (heersen): de schitterende heerser)
Bartle
Germaanse naam van bert- (schitterend, glanzend) en -wald (heersen): de schitterende heerser)
Bastiaan
verheven, eerbiedwaardig
Bauke
Strijd
Bean
Germaanse naam uit bern-(beer) en -hard (hard, sterk): sterk als een beer
Beant
Germaanse naam uit bern-(beer) en -hard (hard, sterk): sterk als een beer
Bearend
Germaanse naam uit bern-(beer) en -hard (hard, sterk): sterk als een beer
Beauwe
van Beeuwe, een vleivorm uit de kindertaal; oorsprong onbekend
Ben
een verkorte vorm van Bernhard, een verkorting van Benjamin (zoon van mijn rechterhand) of van Benediktus (de gezegende)
Bendert
Germaanse naam uit bern-(beer) en -hard (hard, sterk): sterk als een beer
Bene
een verkorte vorm van Bernhard, een verkorting van Benjamin (zoon van mijn rechterhand) of van Benediktus (de gezegende)
Benediktus
de gezegende
Bening
een verkorte vorm van Bernhard, een verkorting van Benjamin (zoon van mijn rechterhand) of van Benediktus (de gezegende)
Benjo
een verkorte vorm van Bernhard, een verkorting van Benjamin (zoon van mijn rechterhand) of van Benediktus (de gezegende)
Benke
een verkorte vorm van Bernhard, een verkorting van Benjamin (zoon van mijn rechterhand) of van Benediktus (de gezegende)
Benne
een verkorte vorm van Bernhard, een verkorting van Benjamin (zoon van mijn rechterhand) of van Benediktus (de gezegende)
Bennert
Germaanse naam uit bern-(beer) en -hard (hard, sterk): sterk als een beer
Benno
een verkorte vorm van Bernhard, een verkorting van Benjamin (zoon van mijn rechterhand) of van Benediktus (de gezegende)
Benny
een verkorte vorm van Bernhard, een verkorting van Benjamin (zoon van mijn rechterhand) of van Benediktus (de gezegende)
Bent
een verkorte vorm van Bernhard, een verkorting van Benjamin (zoon van mijn rechterhand) of van Benediktus (de gezegende)
Bente
een verkorte vorm van Bernhard, een verkorting van Benjamin (zoon van mijn rechterhand) of van Benediktus (de gezegende)
Berend
Germaanse naam uit bern-(beer) en -hard (hard, sterk): sterk als een beer
Berke
blinkende, schitterende geest
Bernhard
Germaanse naam uit bern-(beer) en -hard (hard, sterk): sterk als een beer
Bernlef
berenzoon
Berre
beer
Bert
schitterend, blinkend
Bertus
schitterend, blinkend
Bessel
beer, of blinkend, schitterend
Biense
Een verkorte vorm van Bernhard, een verkorting van Benjamin (zoon van mijn rechterhand) of van Benediktus. (de gezegende)
Bient
een verkorte vorm van Bernhard, een verkorting van Benjamin (zoon van mijn rechterhand) of van Benediktus (de gezegende)
Binne
Sterk of moedig als een beer
Biuwe
van Beeuwe, een vleivorm uit de kindertaal; oorsprong onbekend
Boate
van Bode, een naam van een Germaanse stam met de betekenis 'gebieden'
Boele
Sterk gereduceerde vorm uit de kindertaal van Broeder (zie Broer) of uit Boldico
Bokke
Een stoutmoedig en beschermende gebieder
Bonne
een naam die al voor 700 bekend was, zal een Germaanse stam als grondslag hebben. Sommigen zien verband met ban of rechtsgebied
Bot
gebiede
Bote
van Bode, een naam van een Germaanse stam met de betekenis 'gebieden'
Botse
gebiede
Bouke
Strijd
Bouwe
sterk verkorte en in de kindertaal vervormde naam; misschien van Bavo dat mogelijk van badu- (strijd) afgeleid is
Bowe
sterk verkorte en in de kindertaal vervormde naam; misschien van Bavo dat mogelijk van badu- (strijd) afgeleid is
Brecht
verkorting van namen eindigend op -brecht (blinkend, schitterend)
Brend
vlammend zwaard
Bronger
naam uit brunjo (borstpantser) en -ger (speer)
Bront
bruin, glanzend (de kleur bruin verwijst naar de beer
Brucht
verkorting van namen eindigend op -brecht (blinkend, schitterend)
Brugt
verkorting van namen eindigend op -brecht (blinkend, schitterend)
Brunt
vleivorm voor namen met brun (bruin, glanzend)
Burre
Germaanse naam uit Oudfries bûr, buurman, landman
Buwe
van Beeuwe, een vleivorm uit de kindertaal; oorsprong onbekend
D
Daaf
lieveling, vriend
Daam
verkorting van Ada (mens), Damianus (bedwinger) of Damasus (bedwinger)
Daan
Bijbelse naam met de betekenis: God is mijn rechter
Daniël
Bijbelse naam met de betekenis: God is mijn rechter
Danjel
Bijbelse naam met de betekenis: God is mijn rechter
Dedmer
Germaanse naam van diet- (volk) en -mar (beroemd): beroemd onder het volk
Deen
held
Dene
held
Derk
Germaanse naam van diet- (volk) en -rik (rijk, machtig): de machtige onder het volk
Diede
volk
Diedert
een sterk volk
Diemer
Germaanse naam van diet- (volk) en -mar (beroemd): beroemd onder het volk
Dieter
de sterke uit het volk
Dieuwer
Germaanse naam uit diet-(volk) en -ward (beschermer, hoeder): beschermer van het volk
Dimer
Germaanse naam van diet- (volk) en -mar (beroemd): beroemd onder het volk
Dimert
Germaanse naam van diet- (volk) en -mar (beroemd): beroemd onder het volk
Dirk
Germaanse naam uit diet-(volk) en rik (rijk, machtig): de machtige onder het volk
Diter
de sterke uit het volk
Ditmer
Germaanse naam van diet- (volk) en -mar (beroemd): beroemd onder het volk
Djille
Komt van Diede, (volk)
Djimmer
Germaanse naam van diet- (volk) en -mar (beroemd): beroemd onder het volk
Djoerd
beschermer van het volk
Djurre
kostbaar, voortreffelijk
Doarus
geschenk van God
Dobbe
volk
Doede
een volk van wolven
Doeke
de wolf onder het volk
Doekle
de wolf onder het volk
Dolf
verkorting van Adolf of Rudolf
Douke
donker of vogel
Doutsen
vermoedelijk van de Friese vogelnaam do(u) (duif)
Douwe
vermoedelijk van de Friese vogelnaam do(u) (duif)
Drewis
mannelijk, dapper
Drys
mannelijk, dapper
Duke
wolf onder het volk
Duko
wolf onder het volk
Durk
Germaanse naam uit diet-(volk) en rik (rijk, machtig): de machtige onder het volk
Dytmer
Germaanse naam van diet- (volk) en -mar (beroemd): beroemd onder het volk
E
Eabe
adel
Eade
Adel
Ealse
adel (afgeleid van Ale)
Eame
inspanning in de strijd
Ebe
everzwijn
Ebel
everzwijn
Ebele
everzwijn
Eben
everzwijn
Ebolt
Germaanse naam uit ee-(wet) en -bolt (moedig): moedig (heersend volgens de wet)
Edde
adel
Edou
misschien van Hadewy(ch). Beide delen van deze naam betekenen 'strijd'
Edsard
Germaanse naam uit agi- (zwaard) en -hard (hard, sterk): sterk met het zwaard)
Edsart
Germaanse naam uit agi- (zwaard) en -hard (hard, sterk): sterk met het zwaard)
Edser
Germaanse naam uit agi- (zwaard) en -hard (hard, sterk): sterk met het zwaard)
Edsert
Germaanse naam uit agi- (zwaard) en -hard (hard, sterk): sterk met het zwaard)
Edwer
hoedster met een goed aard of een goed komaf
Edzard
Germaanse naam uit agi- (zwaard) en -hard (hard, sterk): sterk met het zwaard)
Edzer
Germaanse naam uit agi- (zwaard) en -hard (hard, sterk): sterk met het zwaard)
Edzerd
Germaanse naam uit agi- (zwaard) en -hard (hard, sterk): sterk met het zwaard)
Eelke
adel (afgeleid van Ale)
Eeuwe
wet
Egbert
Germaanse naam uit agi- (zwaard) en -bert (schitterend): schitterend, glanzend zwaard
Eid
schitterend zwaard
Eide
schitterend zwaard
Eidse
schitterend zwaard
Eise
zwaard
Eit
schitterend zwaard
Eite
schitterend zwaard
Elbert
schitterend door adel
Elger
strijdspeer
Elias
van de Bijbelse naam (Elia (Jahweh is mijn God)
Elmer
Afgeleid van Adelmar. Germaanse naam uit ethel- (edel, adel) en -mar (beroemd): beroemd om zijn adel
Epke
Komt van Ebe en betekent everzwijn
Erik
Germaanse naam uit ein-(alleen) en -rik (rijk, machtig): alleenheerser; het is ook moglijk dat het eerste deel verband houdt met eer (eer, roem); de betekenis kan dan omschreven worden als: rijk aan eer
Erryn
Bildse naam, afgeleid van Adriaan: Inwoner van Adria (in Italië)
Ese
goden bij de Germanen
Euwe
wet
Everen
sterk als een zwijn
Everhard
sterk als een zwijn
Evering
sterk als een zwijn
Evert
sterk als een zwijn
Ewald
Germaanse naam uit ee-(wet) en -wald (heersen): hij die volgens de wet heerst
Eward
hoeder van de wet
Ewoud
Germaanse naam uit ee-(wet) en -wald (heersen): hij die volgens de wet heerst
F
Faas
verkorting van Bonifasisus (hij die goed doet), Servasius (hij die redt) of Gervasius (horend bij de ouderen)
Fabe
misschien van Latijns Fabius of Fabianus (Faba=boon). De betekenis kan omschreven worden als bonenverbouwer
Falk
vaal/glanzend of valk (de vogel)
Falke
vaal/glanzend of valk (de vogel)
Falle
sterk verkorte (kinder)benoeming voor Falk
Fedde
verkorting van Germaanse namen beginnend met fred- (vrede, bescherming)
Feddo
verkorting van Germaanse namen beginnend met fred- (vrede, bescherming)
Fede
verkorting van Germaanse namen beginnend met fred- (vrede, bescherming)
Feie
vrede, bescherming
Feije
vrede, bescherming
Feike
vrede. bescherming
Feio
vrede, bescherming
Feite
vrede, bescherming
Feitse
vrede, bescherming
Feitze
vrede, bescherming
Fekke
Vrede, bescherming
Fenne
vrede, bescherming
Ferre
variant van de naam Fêre
Fetse
verkorting van Germaanse namen beginnend met fred- (vrede, bescherming)
Fetsen
verkorting van Germaanse namen beginnend met fred- (vrede, bescherming)
Fidde
verkorting van Germaanse namen beginnend met fred- (vrede, bescherming)
Fimme
vrede, bescherming
Finne
vrede, bescherming
Flip
liefhebber van paarden
Floris
bloeiend, bekoorlijk
Foeke
volk
Fokke
volk
Fokko
volk
Folbert
schitterend onder het volk
Folkert
Germaanse naam uit folk-(volk) en -hard (hard, sterk): de sterke onder het volk
Folmer
Germaanse naam uit folk-(volk, krijgsvolk) en -mar (beroemd): beroemd onder het volk
Folpert
schitterend onder het volk
Fonger
misschien uit funs- (wagend, risiconemend) en -mar (beroemd): beroemd onder het volk
Fongert
misschien uit funs- (wagend, risiconemend) en -mar (beroemd): beroemd onder het volk
Fop
verkorting van een Germaanse naam beginnend met folk- (volk, krijgsvolk) en een tweede deel dat begint met een b (bijv. Folbert, de schitterende onder het volk)
Foppe
verkorting van een Germaanse naam beginnend met folk- (volk, krijgsvolk) en een tweede deel dat begint met een b (bijv. Folbert, de schitterende onder het volk)
Frank
uit de volksnaam Franken. (Het Angelsaksische franca betekent 'werpspeer', de naam kan ook een verkorting van Franciscus (Fransman) zijn
Franke
uit de volksnaam Franken. (Het Angelsaksische franca betekent 'werpspeer', de naam kan ook een verkorting van Franciscus (Fransman) zijn
Freark
machtige beschermer
Freek
machtige beschermer
Freerk
machtige beschermer
Freke
machtige beschermer
Fridstert
sterke beschermer
Friso
de Fries
Frits
machtige beschermer
Fêde
verkorting van Germaanse namen beginnend met fred- (vrede, bescherming)
Fêre
verkorting van Germaanse namen beginnend met fred- (vrede, bescherming)
G
Gaatse
misschien van god- (god, goed, misschien fan gadû-(lanspunt) of van gade- (genoot)
Gabe
verkorting van een Germaanse naam met geb- (gastvrij, vrijgevig zijn)
Garke
speer
Gart
sterk met de speer
Gatse
misschien van god- (god, goed, misschien fan gadû-(lanspunt) of van gade- (genoot)
Gatze
misschien van god- (god, goed, misschien fan gadû-(lanspunt) of van gade- (genoot)
Gauke
van het Gotische gauja (bewoner van een gouw, streek)
Geale
vol levenskracht, fleurig
Gearard
Germaanse naam uit ger- (speer) en -hard (sterk): sterk met de speer
Gearlof
Als een wolf moedig met de speer
Geart
sterk met de speer
Geeuwke
bewoner van het gouw, streek
Gelt
waarde, vergelding
Gerard
sterk met de speer
Gerbe
Sterk als een beer met de speer
Gerben
Sterk als een beer met de speer
Gerbrand
speer en vlammend zwaard
Gerbrant
speer en vlammend zwaard
Gerk
speer
Gerke
speer
Gerlof
Als een wolf moedig met de speer
Germ
vermaard met de speer
Germar
vermaard met de speer
Germen
de man met de speer
Germer
de man met de speer
Gerrit
Komt van Gearard. Germaanse naam uit ger- (speer) en -hard (sterk): sterk met de speer.
Gerryt
Komt van Gearard. Germaanse naam uit ger- (speer) en -hard (sterk): sterk met de speer.
Gerwin
vriend met de speer
Gjalt
verkorting van Germaanse namen met geld- (waarde, betaling, vergelding)
Goaiken
god, goed
Goaitse
god, goed
Goaitsen
god, goed
Goaitzen
god, goed
Goffe
Godsvrede
Goffert
Godsvrede
Gooitse
god, goed
Gooitsen
god, goed
Gooitzen
god, goed
Gorryt
sterk met de speer
Gosling
verkorting met de naam gos- (goot)
Gossa
verkorting met de naam gos- (goot)
Gosse
verkorting met de naam gos- (goot)
Grytsen
parel
Gurbe
Germaanse naam van ger-(speer) en -brand (vlammend zwaard): speer en zwaard
Gys
kind van voorname ouders
Gysbert
van voornaam geslacht of schitterende speer
Gysbert
Germaanse naam uit gisal- (gijzelaar, kind van voorname ouders) of gisel- (kleine speer) en -bert (schitterend, glanzend). Twee betekenissen kunnen zo geformuleerd worden: a. van voornaam geslacht, van goede afkomst of b. schitterende speer
Gâtse
misschien van god- (god, goed, misschien fan gadû-(lanspunt) of van gade- (genoot)
H
Haaie
heg, omheinde ruimte
Haie
heg, omheinde ruimte
Haije
heg, omheinde ruimte
Hains
Haio
Heg / omheining
Haitse
Omheinde ruimte
Halbe
krijgsman, held
Halbert
schitterende krijgsman
Harke
heer,leger
Harm
strijder
Harmen
Held van het leger.
Hasse
meerdere verklaringen zijn mogelijk: naar de volksnaam Hessen, een vleivorm ervan namen met hard- (krachtig, sterk) of van hadu- (strijd)
Hassel
meerdere verklaringen zijn mogelijk: naar de volksnaam Hessen, een vleivorm ervan namen met hard- (krachtig, sterk) of van hadu- (strijd)
Hayo
heg / omheining
Hedde
verkorting van Germaanse namen met hade- (strijd)
Hedzer
Een speer in de strijd
Hein
vermoedelijk uit een naam met heim- (erf, woonplaats) en -rik (machtig): de machtige van de woonplaats
Heine
vermoedelijk uit een naam met heim- (erf, woonplaats) en -rik (machtig): de machtige van de woonplaats
Heinte
vermoedelijk uit een naam met heim- (erf, woonplaats) en -rik (machtig): de machtige van de woonplaats
Helmer
beroemd om zijn strijd, vernaamd beschermer of vernaamd om zijn geluk
Henke
de machtige van de woonplaats (afgeleid van Hindrik)
Herke
leger (afgeleid van Harre)
Herre
leger (afgeleid van Harre)
Hesling
meerdere verklaringen zijn mogelijk: naar de volksnaam Hessen, een vleivorm ervan namen met hard- (krachtig, sterk) of van hadu- (strijd)
Hessel
meerdere verklaringen zijn mogelijk: naar de volksnaam Hessen, een vleivorm ervan namen met hard- (krachtig, sterk) of van hadu- (strijd)
Hette
verkorting van Germaanse namen met hade- (strijd)
Hidde
verkorting van Germaanse namen met hild-(strijd)
Hiele
strijder
Hielke
verkorting van een Germaanse naam met hild- (strijd)
Hille
verkorting van een Germaanse naam met hild- (strijd)
Hindrik
vermoedelijk uit een naam met heim- (erf, woonplaats) en -rik (machtig): de machtige van de woonplaats
Hinne
De betekenis van de naam Hinne komt van Hindrik. Hindrik komt van het Germaanse Heimrik. Heimrik is opgedeeld uit twee delen, Heim (woonplaats) en rik (rijk/machtig). Hindrik betekend dus de rijke / machtige van de woonplaats.
Hisse
sterk verkorte vleivorm van een Germaanse naam met hild- (strijd); in Hindeloopen ook als meisjesnaam
Hobbe
verstandig
Hoite
denkende geest, verstand
Holbe
trouw, toegenegen
Homme
berejong, bruin, met een donker uiterlijk of eeen van het volk de Hunnen
Hotse
trouw, toegenegen
Hubert
Germaanse naam met hug- (denkende geest, verstand) en -bert (glanzend, schitterend): schitterende geest
Huite
denkende geest, verstand
Hylbrand
striidswurd / flamjend swurd
Hylke
verkorting van een Germaanse naam met hild- (strijd)
I
Ibbe
verkorte naam, afkomst onbekend
Ibe
verkorte naam, afkomst onbekend
Ibert
verkorte naam, afkomst onbekend
Idde
van een Germaanse naam met id- (werkzaamheid) en -wer (weren, verdedigen)
Ide
van een Germaanse naam met id- (werkzaamheid) en -wer (weren, verdedigen)
Ides
van een Germaanse naam met id- (werkzaamheid) en -wer (weren, verdedigen)
Ids
van een Germaanse naam met id- (werkzaamheid) en -wer (weren, verdedigen)
Idsard
Germaanse naam uit agi (zwaard) en -ger (speer)
Idse
van een Germaanse naam met id- (werkzaamheid) en -wer (weren, verdedigen)
Idsert
dapper met het zwaard
Idwer
van een Germaanse naam met id- (werkzaamheid); het is ook mogelijk dat het een variant van Ede is
Iebe
verkorte naam, afkomst onbekend
Iede
van een Germaanse naam met id- (werkzaamheid) en -wer (weren, verdedigen)
Ieke
Zwaard (afgeleid van Ige)
Ielke
afkomst onbekend
Ieme
verkorting van namen met irmin- (groot, machtig)
Iemke
verkorting van namen met irmin- (groot, machtig)
Iente
als meisjesnaam zie Ina; als jongensnaam van een voorvoegsel met de betekenis 'erg, door en door'
Iepe
Bakernaam (afgeleid van Ibe)
Ige
al te zeer verkorte naam om met zekerheid iets over de herkomst te kunnen zeggen. Misschien is het een variant van Ele
Ike
al te zeer verkorte naam om met zekerheid iets over de herkomst te kunnen zeggen. Misschien is het een variant van Ele
Imbert
Germaanse naam uit irmin- (groot, machtig) en -bert (schitterend, glanzend): schitterend door zijn grootheid
Ime
verkorting van namen met irmin- (groot, machtig)
Imke
verkorting van namen met irmin- (groot, machtig)
Imme
verkorting van namen met irmin- (groot, machtig)
Imte
verkorting van namen met irmin- (groot, machtig)
Ine
als meisjesnaam zie Ina; als jongensnaam van een voorvoegsel met de betekenis 'erg, door en door'
Ingel
verkorting van Germaanse namen beginnend met eng- Waarschijnlijk is er een verband met de volksnaam Angelen
Inke
als meisjesnaam zie Ina; als jongensnaam van een voorvoegsel met de betekenis 'erg, door en door'
Inne
als meisjesnaam zie Ina; als jongensnaam van een voorvoegsel met de betekenis 'erg, door en door'
Inno
als meisjesnaam zie Ina; als jongensnaam van een voorvoegsel met de betekenis 'erg, door en door'
Inse
als meisjesnaam zie Ina; als jongensnaam van een voorvoegsel met de betekenis 'erg, door en door'
Insen
als meisjesnaam zie Ina; als jongensnaam van een voorvoegsel met de betekenis 'erg, door en door'
Inte
als meisjesnaam zie Ina; als jongensnaam van een voorvoegsel met de betekenis 'erg, door en door'
Inze
als meisjesnaam zie Ina; als jongensnaam van een voorvoegsel met de betekenis 'erg, door en door'
Ipe
Bakernaam (afgeleid van Ibe)
Its
van een Germaanse naam met id- (werkzaamheid) en -wer (weren, verdedigen)
Ive
sterk verkorte Germaanse naam met iv- (taxus, boog van taxushout)
Iwert
Germaanse naam uit iv- (taxus, boog van taxushout) en ward (beschermen, bewaren): de beschermer met de boog (van taxushout)
Izak
van de Bijbelse naam Izaäk (God moge lachten)
J
Jaak
naam uit de Bijbel met de mogelijke betekenis: hij hield de hak, hij verdrong (zijn broer), (met de bijbetekenis 'bedrieger')
Jaap
naam uit de Bijbel met de mogelijke betekenis: hij hield de hak, hij verdrong (zijn broer), (met de bijbetekenis 'bedrieger')
Jabik
naam uit de Bijbel met de mogelijke betekenis: hij hield de hak, hij verdrong (zijn broer), (met de bijbetekenis 'bedrieger')
Jaitse
Bakernaam
Jakkel
taxus, boog van taxushout
Jakkele
taxus, boog van taxushout
Jakky
taxus, boog van taxushout
Jakle
taxus, boog van taxushout
Jakob
naam uit de Bijbel met de mogelijke betekenis: hij hield de hak, hij verdrong (zijn broer), (met de bijbetekenis 'bedrieger')
Jakobus
naam uit de Bijbel met de mogelijke betekenis: hij hield de hak, hij verdrong (zijn broer), (met de bijbetekenis 'bedrieger')
Jaldert
eerste gedeelte betekend fleurig en blij en het tweede gedeelte betekend hard en sterk
Jan
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Jane
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Jannes
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Jans
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Jappe
naam uit de Bijbel met de mogelijke betekenis: hij hield de hak, hij verdrong (zijn broer), (met de bijbetekenis 'bedrieger')
Jappy
naam uit de Bijbel met de mogelijke betekenis: hij hield de hak, hij verdrong (zijn broer), (met de bijbetekenis 'bedrieger')
Jard
speer
Jarich
speer
Jaring
speer
Jasper
schatbewaarder
Jaspert
schatbewaarder
Jeen
Afgeleid van Johannes. Germaanse naam uit adel- (edel, adel) en -hard (hard, sterk): sterk door adel of van geld- (vergelding, betaling) en -hard (hard, sterk): vergelding door de sterke.
Jehan
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Jehannes
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Jeldert
sterk of dapper in de strijd
Jelger
Edele met de speer
Jelger
de edele met de speer
Jeljer
de edele met de speer
Jelke
Waarde, vergelding (afgeleid van Jelle)
Jelle
Waarde, vergelding
Jelmar
door adel vermaard
Jelmer
Germaanse naam uit ethel- (edel, adel) en -mar (beroemd): beroemd om zijn adel
Jelte
uit Gelle, verkorting van Germaanse namen met geld (waarde, vergelding, betaling)
Jens
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Jense
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Jensen
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Jent
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Jente
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Jents
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Jentse
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Jentsen
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Jeppe
vergelding door de sterke
Jerryt
sterk met de speer
Jert
sterk met de speer
Jesper
schatbewaarder
Jesse
man of geschenk
Jetse
werkzaamheid
Jetze
werkzaamheid
Jibbe
Gastvrij zijn (afgeleid van Gebbe)
Jildert
sterk of dapper in de strijd
Jilke
uit Gelle, verkorting van Germaanse namen met geld (waarde, vergelding, betaling)
Jilker
uit Gelle, verkorting van Germaanse namen met geld (waarde, vergelding, betaling)
Jille
uit Gelle, verkorting van Germaanse namen met geld (waarde, vergelding, betaling)
Jillert
sterk of dapper in de strijd
Jilles
schilddrager/schild van Zeus
Jilt
Waarde, vergelding
Jimme
groot, machtig
Jimte
van Ime: verkorting van namen met irmin- (groot, machtig)
Jinne
erg, door en door
Jinse
erg, door en door
Jinte
erg, door en door
Jippe
Komt van Jibbe; gastvrij
Jisse
goddelijk
Jitse
werkzaamheid
Jitser
werkzaamheid
Jitte
Werkzaamheid. Kan ook voor een meisje.
Jitze
werkzaamheid
Joarryt
Germaanse naam afgeleid van ever-(zwijn) en -hard (hard, sterk): sterk als een zwijn
Jochem
Bijbelse naavan Hebreeuws Jehojaki (Jaweh richte op)
Jochum
Bijbelse naavan Hebreeuws Jehojaki (Jaweh richte op)
Joeke
volk
Johan
Germaanse naam uit adel- (edel, adel) en -hard (hard, sterk): sterk door adel of van geld- (vergelding, betaling) en -hard (hard, sterk): vergelding door de sterke
Johannes
Germaanse naam uit adel- (edel, adel) en -hard (hard, sterk): sterk door adel of van geld- (vergelding, betaling) en -hard (hard, sterk): vergelding door de sterke
Joldert
Germaanse naam uit adel- (edel, adel) en -hard (hard, sterk): sterk door adel of van geld- (vergelding, betaling) en -hard (hard, sterk): vergelding door de sterke
Jolmer
Germaanse naam uit ethel- (edel, adel) en -mar (beroemd): beroemd ozijn adel; komt als meisjesnaain Hindeloopen voor
Jolt
Waarde, vergelding (afgeleid van Jolle)
Jon
Jong
Jonne
Jahweh is genadig (afgeleid van Johannes
Joris
afgeleid van George: bewerker van de grond of Gregorius: hij die waaks is
Jorn
Vriend van de everzwijn
Jorrit
Germaanse naam afgeleid van ever-(zwijn) en -hard (hard, sterk): sterk als een zwijn
Jorryt
Germaanse naam afgeleid van ever-(zwijn) en -hard (hard, sterk): sterk als een zwijn
Jort
sterk of dapper als een everzwijn
Jort
Germaanse naam afgeleid van ever-(zwijn) en -hard (hard, sterk): sterk als een zwijn
Jouke
taxus, boog van taxushout
Jouwert
variant van Everhard (sterk als een zwijn) of Everward (beschermer van het zwijn)
Julle
uit Gelle, verkorting van Germaanse namen met geld (waarde, vergelding, betaling)
Jurgen
bewerker van de aarde
Jurjen
van George (bewerker van de grond, landbouwer)
Jurre
verkorting van Germaanse namen met ever- (zwijn)
Jurryt
Germaanse naam afgeleid van ever-(zwijn) en -hard (hard, sterk): sterk als een zwijn
K
Kaay
vleivorm uit de kindertaal voor Kornelis, Gerryt of Klaas; op het Bildt ook voor Gearard
Kai
vleivorm uit de kindertaal voor Kornelis, Gerryt of Klaas; op het Bildt ook voor Gearard
Kaije
vleivorm uit de kindertaal voor Kornelis, Gerryt of Klaas; op het Bildt ook voor Gearard
Kampe
kamp, strijd
Kanter
Germaanse naam uit gand- (tovenarij, toverstaf) en -hard (hard en sterk)
Kars
Germaanse naam uit gand- (toverij, toverstaf) en -hard (hard, sterk)
Karst
Germaanse naam uit gand- (toverij, toverstaf) en -hard (hard, sterk)
Karsten
Germaanse naam uit gand- (toverij, toverstaf) en -hard (hard, sterk)
Kasper
van Caspar, een van de wijzen uit het Oosten; betekenis onzeker, misschien 'schatbewaarder'
Katrinus
rein, zuiver
Kay
vleivorm uit de kindertaal voor Kornelis, Gerryt of Klaas; op het Bildt ook voor Gearard
Kees
gehoornde
Kei
vleivorm uit de kindertaal voor verschillende namen zoals Gerryt, Kornelis of Klaas
Keie
vleivorm uit de kindertaal voor verschillende namen zoals Gerryt, Kornelis of Klaas
Keijen
vleivorm uit de kindertaal voor verschillende namen zoals Gerryt, Kornelis of Klaas
Keimpe
kamp, strijd
Kempe
kamp, strijd
Kent
geslacht, stam
Kerst
christen of de gezalfde
Kie
vleivorm uit de kindertaal voor een onbekende naam
Kier
afkomst onbekend
Kije
vleivorm uit de kindertaal voor verschillende namen zoals Gerryt, Kornelis of Klaas
Klaas
overwinnaar van het volk (afgeleid van Nicolaas)
Kleis
overwinnaar van het volk (afgeleid van Nicolaas)
Klies
overwinnaar van het volk (afgeleid van Nicolaas)
Knellis
misschien van Latijns cornu (de hoorndrager)
Knillis
misschien van Latijns cornu (de hoorndrager)
Kobus
naam uit de Bijbel met de mogelijke betekenis: hij hield de hak, hij verdrong (zijn broer), (met de bijbetekenis 'bedrieger')
Koen
verkorting van Germaanse namen met koen- (bekwaam, ervaren)
Koendert
Germaanse naam van koen- (bewaam, ervaren) en -raad (raad): ervaren in het raadgeven
Koert
Germaanse naam van koen- (bewaam, ervaren) en -raad (raad): ervaren in het raadgeven
Koop
naam uit de Bijbel met de mogelijke betekenis: hij hield de hak, hij verdrong (zijn broer), (met de bijbetekenis 'bedrieger')
Kor
misschien van Latijns cornu (de hoorndrager)
Kornelis
misschien van Latijns cornu (de hoorndrager)
Kors
misschien van Latijns cornu (de hoorndrager)
Krelis
misschien van Latijns cornu (de hoorndrager)
Krist
gezalfde (verkorting van Christiaan)
Kryn
uit Quirinus, de naam van de Sabijnse god van de oorlog met de betekenis 'de lanszwaaier'
L
Laas
overwinnaar van het volk (afgeleid van Nicolaas)
Lambert
schitterend, beroemd in zijn land
Lammert
schitterend, beroemd in zijn land
Lard
edele sterkte
Lau
van Latijns Laurentius (uit Laurentum, een stad in Latium); de naam wordt ook wel in verband gebracht met de laurier (de gelauwerde)
Lauke
van Latijns Laurentius (uit Laurentum, een stad in Latium); de naam wordt ook wel in verband gebracht met de laurier (de gelauwerde)
Laurens
van Latijns Laurentius (uit Laurentum, een stad in Latium); de naam wordt ook wel in verband gebracht met de laurier (de gelauwerde)
Laus
van Latijns Laurentius (uit Laurentum, een stad in Latium); de naam wordt ook wel in verband gebracht met de laurier (de gelauwerde)
Leendert
Sterk of dapper als een leeuw / sterk door genade
Leffert
lief, hard en sterk
Lenert
Sterk of dapper als een leeuw / sterk door genade
Lense
Persoon afkomstig uit Laurentum. Laurier. De met lauweren bekranste
Libbe
lief of volk
Liekele
van het Griekse nike (overwinning) en laos (volk): overwinnaar van het volk
Lieuwe
beschermer van het volk
Lieuwke
Lief
Likele
van het Griekse nike (overwinning) en laos (volk): overwinnaar van het volk
Likele
van het Griekse nike (overwinning) en laos (volk): overwinnaar van het volk
Lindert
Sterk of dapper als een leeuw/ Sterk door genade
Linse
Persoon afkomstig uit Laurentum. Laurier. De met lauweren bekranste
Lipke
lief of volk
Liuwe
beschermer van het volk
Ljibbe
lief of volk
Loadewyk
Germaanse naam, meestal verklaard als 'beroemd strijder', maar ook wel als 'strijder obuit'
Lolke
beroemd
Lou
van Latijns Laurentius (uit Laurentum, een stad in Latium); de naam wordt ook wel in verband gebracht met de laurier (de gelauwerde)
Louke
van Latijns Laurentius (uit Laurentum, een stad in Latium); de naam wordt ook wel in verband gebracht met de laurier (de gelauwerde)
Lourens
van Latijns Laurentius (uit Laurentum, een stad in Latium); de naam wordt ook wel in verband gebracht met de laurier (de gelauwerde)
Louw
van Latijns Laurentius (uit Laurentum, een stad in Latium); de naam wordt ook wel in verband gebracht met de laurier (de gelauwerde)
Louwe
van Latijns Laurentius (uit Laurentum, een stad in Latium); de naam wordt ook wel in verband gebracht met de laurier (de gelauwerde)
Lub
lief of volk
Lubbe
lief of volk
Lubbert
lief of volk
Lude
volk, lieden
Ludewei
de strijd van het volk
Ludger
speerstrijder van het volk
Ludmar
Germaanse naam van liud- (volk) en -mar (beroemd): beroemd onder het volk
Ludolf
Germaanse naam van liud- (volk) en -olf (wolf)
Luds
speerstrijder van het volk
Ludse
speerstrijder van het volk
Ludser
speerstrijder van het volk
Ludsert
speerstrijder van het volk
Ludze
speerstrijder van het volk
Luk
volk, lieden
Lukas
verkorting van Latijns Lucanus (persoon uit Lucanië in Zuid-Italië)
Lumen
Germaanse naam uit liud- (volk) en -mar (beroemd): beroemd onder het volk
Lummert
Germaanse naam uit liud- (volk) en -mar (beroemd): beroemd onder het volk
Lute
volk, lieden
Lutger
speerstrijder van het volk
Lutsen
volk
Luwe
vriend van het volk
Lycke
Verkorting van Elisabeth
Lútsen
volk
M
Maas
de bedwinger
Manne
verkorting van Germaanse namen op -man (man) bijv. Herman
Mark
afgeleid van Mars, de Romeinse god van de oorlog, met de betekenis: 'behorend tot Mars, de krijgshaftige'
Markus
afgeleid van Mars, de Romeinse god van de oorlog, met de betekenis: 'behorend tot Mars, de krijgshaftige'
Mart
de kleine krijgshaftige (afgeleid van Martinus) Mart is ook een Friese meisjesnaam.
Marten
de kleine krijgshaftige (afgeleid van Martinus)
Martinus
de kleine krijgshaftige
Martsen
de kleine krijgshaftige (afgeleid van Martinus)
Matthys
van de Bijbelse naam Matthhias (geschenk van Jahweh)
Maurits
De moor, bewoner van Mauretanië
Maze
de bedwinger
Mees
verkorting van de Romeinse naam Aemilius (concurrent, strijdend navolger) of van de Bijbelse naam Bartholomeus (zoon van Tolmai)
Meije
kracht, sterkte
Meinder
Germaanse naam uit megin- (sterkte, kracht) en -hard (hard, sterk) sterk in kracht
Meindert
Germaanse naam uit megin- (sterkte, kracht) en -hard (hard, sterk) sterk in kracht
Meine
verkorting van Germaanse namen met megin- (kracht, sterkte)
Meinert
Germaanse naam uit megin- (sterkte, kracht) en -hard (hard, sterk) sterk in kracht
Meinte
verkorting van Germaanse namen met megin- (kracht, sterkte)
Melcher
uit het Hebreews (de koning/ God is licht). Melchior is een der wijzen uit het Oosten
Melchior
uit het Hebreews (de koning/ God is licht). Melchior is een der wijzen uit het Oosten
Melle
verkorting van een Germaanse naam met madal- (gerechtsplaats, vergadering)
Menne
verkorting van Germaanse namen met megin- (kracht, sterkte)
Mente
verkorting van Germaanse namen met megin- (kracht, sterkte)
Merk
afgeleid van Mars, de Romeinse God fan de oorlog, met de betekenis: behorend tot Mars, de krijgshaftige
Merten
de kleine krijgshaftige
Mette
gerechtsplaats
Michiel
van de Bijbelse naam Michael (wie is God?)
Miente
verkorting van Germaanse namen met megin- (kracht, sterkte) (komt van Meine)
Mindert
sterk in kracht
Mink
verkorting van Germaanse namen met megin- (kracht, sterkte)
Minke
verkorting van Germaanse namen met megin- (kracht, sterkte)
Minne
verkorting van Germaanse namen met megin- (kracht, sterkte)
Minnelt
verkorting van Germaanse namen met megin- (kracht, sterkte)
Minnert
verkorting van Germaanse namen met megin- (kracht, sterkte)
Minse
verkorting van Germaanse namen met megin- (kracht, sterkte)
Minze
verkorting van Germaanse namen met megin- (kracht, sterkte)
Monse
voogd, hand van de voogd
Murk
sterk verkorte Germaanse naam met Oudfries moar (moeras) of moark (donker van kleur), later geassocieerd met Maurus (Moor, Arabier)
N
Name
verkorte naam van nand (dapper)
Namle
dapper
Nammen
verkorte naam van nand (dapper)
Nane
verkorte naam van nand (dapper)
Nanne
verkorte naam van nand (dapper)
Nanning
verkorte naam van nand (dapper)
Narde
sterk als een beer
Narde
verkorting van Bernhard (sterk als een beer) of Leonhard (sterk als een leeuw)
Nardus
sterk als een beer
Neeldert
van Neel, verkorting van Kornelis, uit Latijns cornu (de gehoornde) en -hard (hard, sterk): de sterke met de hoorn
Neeske
verkorting en vleinaam voor Agnes (heilig, zonder schuld)
Nelis
de gehoornde
Nelle
de gehoornde (afgeleis van Cornelis)
Nene
verkorte naam van nand (dapper)
Nene
verkorte naam van nand (dapper)
Nenne
verkorte naam van nand (dapper)
Nenne
verkorte naam van nand (dapper)
Nikolaas
van het Griekse nike (overwinning) en laos (volk): overwinnaar van het volk
Ninke
vleinaam voor Tryntsje, een verkorting van Katharine (rein, zuiver)
Nis
verkorting van het Griekse Dionysius (tot Dionysos behorend). Dionysos was de Griekse god van de wijn
Nisse
verkorting van het Griekse Dionysius (tot Dionysos behorend). Dionysos was de Griekse god van de wijn
Nittert
sterk door zijn strijdlustige stemming
Noldus
heersend als een arend
Nolle
heersend als een arend
Nomme
moedig
Non
moedig
Nummele
moedig
Nutte
sterk door zijn strijdlustige stemming
Nutter
sterk door zijn strijdlustige stemming
Nuttert
sterk door zijn strijdlustige stemming
Nyk
van het Griekse nike (overwinning) en laos (volk): overwinnaar van het volk
Nyk
van het Griekse nike (overwinning) en laos (volk): overwinnaar van het volk
Nykle
van het Griekse nike (overwinning) en laos (volk): overwinnaar van het volk
Nykle
van het Griekse nike (overwinning) en laos (volk): overwinnaar van het volk
Nys
Gewijd aan de god Dionysos (god van de wijn)
O
Oane
Een variant van Anne / Ane. Betekent waarschijnlijk arend.
Oate
erfbezit
Obbe
vleivorm van Germaanse namen met wolf- (wolf) of een verkorting van namen met od- (erfbezit) en een tweede deel dat met een b begint
Obe
vleivorm van Germaanse namen met wolf- (wolf) of een verkorting van namen met od- (erfbezit) en een tweede deel dat met een b begint
Odde
uit Ode, een verkorting van Germaanse namen met od- (erfbezit)
Oebe
vleivorm van Germaanse namen met wolf- (wolf) of een verkorting van namen met od- (erfbezit) en een tweede deel dat met een b begint
Oebele
vleivorm van Germaanse namen met wolf- (wolf) of een verkorting van namen met od- (erfbezit) en een tweede deel dat met een b begint
Oeds
erfbezit
Oedse
erfbezit
Oege
oorsprong onbekend. Misschien van hug- (denkende geest, verstand)
Oeke
erfbezit of erfgrond
Oene
de vrijgevige
Oense
de vrijgevige
Oentse
de vrijgevige
Oenze
de vrijgevige
Offe
erfbezit
Ofke
erfbezit
Okele
erfbezit
Okke
erfgoed
Olbert
Germaanse naam uit odel- (erfgrond en -bert (schitterend, glanzend): beroemd om zijn erfgrond
Olfert
beschermer van de erfgrond
Olger
Germaanse naam uit odel- (erfgrond) of wolf- (wolf) en -ger (speer); mogelijke betekenis 'speerwolf'
Olgert
Germaanse naam uit odel- (erfgrond) of wolf- (wolf) en -ger (speer); mogelijke betekenis 'speerwolf'
Olke
erfbezit of erfgrond
Olle
erfbezit of erfgrond
Olof
uit de Scandinavische naam Olaf (zoon der voorvaderen)
Olrik
Germaanse naam van odel- (erfgrond) en -rik (rijk, machtig): machtig door zijn erfgrond
Oltman
volwassen man
Omer
Germaanse naam uit od- (erfbezit) en -mar (beroemd): beroemd om zijn erfbezit
One
oorsprong onzeker, misschien van una- (vrijgevig) de vrijgevige
Onke
oorsprong onzeker, misschien van una- (vrijgevig) de vrijgevige
Onne
oorsprong onzeker, misschien van una- (vrijgevig) de vrijgevige
Otger
Germaanse naam uit od- (erfbezit) en -ger (speer)
Otte
erfbezit
Otter
erfbezit en leger
Oudsger
erfbezit en speer
Ouke
niet aards, natuurgeest
Ouren
vriend van het zwijn
P
Pabbe
vleivorm uit de kindertaal voor Bavo; misschien verband met badu- (strijd)
Pabe
vleivorm uit de kindertaal voor Bavo; misschien verband met badu- (strijd)
Pabus
vleivorm uit de kindertaal voor Bavo; misschien verband met badu- (strijd)
Palle
dapper, moedig
Paschier
uit Paschalis, afleiding van Aramees pascha, met de betekenis 'geboren op Pasen'
Paulus
van het Latijnse paulus met de betekenis 'klein'
Pebe
zege, overwinning
Peer
Bijbelse naam uit Grieks petra (rots)
Peie
vleivorm voor Feie of Feitse
Peke
Bijbelse naam uit Grieks petra (rots)
Pelle
van Latijns Pelegrinus of Pilgrim (vreemdeling, pergrim) later vermengd met Germaanse Bilgri (wrede strijdbijl)
Petrus
Bijbelse naam uit Grieks petra (rots)
Pibe
zege, overwinning
Piebe
zege, overwinning (vleinaam uit de kindertaal voor Sibe of Sibren
Pier
Bijbelse naam uit Grieks petra (rots)
Pierke
Bijbelse naam uit Grieks petra (rots)
Pieter
Bijbelse naam uit Grieks petra (rots)
Pietrik
Bijbelse naam uit Grieks petra (rots)
Pilger
van Latijns Pelegrinus of Pilgrim (vreemdeling, pergrim) later vermengd met Germaanse Bilgri (wrede strijdbijl)
Pilgrim
van Latijns Pelegrinus of Pilgrim (vreemdeling, pergrim) later vermengd met Germaanse Bilgri (wrede strijdbijl)
Pilter
strijdbijl
Pipe
vleinaam uit de kindertaal voor Sibe of Sibren
Piter
Bijbelse naam uit Grieks petra (rots)
Pitrik
Bijbelse naam uit Grieks petra (rots)
Pitter
Bijbelse naam uit Grieks petra (rots)
Pobe
vleivorm voor Germaanse namen met volk- (krijgsvolk) of bod- (gebod)
Pomme
vleinaam uit de kindertaal voor Rommert, Romke of Romkje
Ponnes
bevel geven, gebieden
Pope
vleivorm voor Germaanse namen met volk- (krijgsvolk) of bod- (gebod)
Popke
vleivorm voor Germaanse namen met volk- (krijgsvolk) of bod- (gebod)
Poppe
vleivorm voor Germaanse namen met volk- (krijgsvolk) of bod- (gebod)
Pyke
vleinaam uit de kindertaal voor Piter(ke)
Pylger
van Latijns Pelegrinus of Pilgrim (vreemdeling, pergrim) later vermengd met Germaanse Bilgri (wrede strijdbijl)
Pylgrim
van Latijns Pelegrinus of Pilgrim (vreemdeling, pergrim) later vermengd met Germaanse Bilgri (wrede strijdbijl)
Pylgrom
van Latijns Pelegrinus of Pilgrim (vreemdeling, pergrim) later vermengd met Germaanse Bilgri (wrede strijdbijl)
Pyns
sterk verkorte naam uit de kindertaal, misschien van bern- (beer)
Pypken
zege, overwinning
Pyt
Bijbelse naam uit Grieks petra (rots)
Pytrik
Bijbelse naam uit Grieks petra (rots)
R
Redbad
dappere raadgever
Redmar
beroemde raadgever
Redmer
beroemde raadgever
Rein
raadgever
Reinder
Sterke raadgever (afgeleid van Reinhard)
Reinier
Germaanse naam van regin- (raad) en -her (leger): raadgever van het leger
Reint
raadgever
Reitse
ruiter in het leger
Reitze
ruiter in het leger
Remme
beroemde raadgever
Remmelt
heersen als een raaf, met kracht en wijsheid
Remmert
schitterende raadgever
Rene
raadgever
Renger
sterke speer
Renik
raadgever
Renke
raadgever
Renko
raadgever
Renne
raadgever
Rennen
raadgever
Renno
raadgever
Rense
raadgever
Rente
raadgever
Renze
raadgever
Repke
Flaainamme foar Rebbe. Ferkoarting út regin-(ried) en in twadde lid mei in b (bgl. brecht)
Reyer
raadgever van het leger
Reyn
raadgever
Ridzert
van Richard, Germaanse naam van rik- (rijk, machtig), -hard (hard, sterk) of -ward (hoeder, wachter): machtige hoeder
Riemer
Germaanse naam uit hjred- (roem) en -mar (beroemd): erg beroemd
Rien
raadgever (afgeleid van Rein)
Rienk
raadgever (afgeleid van Rein)
Rients
raadgever (afgeleid van Rein)
Rik
rijk, machtig
Rikel
rijk, machtig
Rikele
rijk, machtig
Rikelt
machtige heerser
Riken
machtige vriend
Rikent
machtige vriend
Rikus
rijk, machtig
Rimmer
Germaanse naam uit hjred- (roem) en -mar (beroemd): erg beroemd
Rindert
Germaanse naam uit regin- (raad) en -hard (hard, sterk): sterke raadgever)
Rink
raadgever
Rinke
raadgever
Rinse
raadgever (afgeleid van Rein)
Rintje
Raadgever (komt fan Rein)
Rintsje
raadgever (komt fan Rein)
Rinus
raadgever
Rinze
raadgever (afgeleid van Rein)
Ritsert
van Richard, Germaanse naam van rik- (rijk, machtig), -hard (hard, sterk) of -ward (hoeder, wachter): machtige hoeder
Ritske
rijk, machtig
Roan
raaf
Roel
verkorting van Roeland, Germaanse naavan rod-/hroth- (roem) en -land (land): beroemd in het land; of van Roelof
Roelof
beroemde wolf
Rolf
beroemde wolf
Romke
afkorting van namen die met Rom beginnen
Romme
afkorting van namen die met Rom beginnen
Rommert
schitterend door roem
Rudger
Germaanse naam van rod-/hroth- (roem) en -ger (speer): beroemd met de speer
Rudmer
vermaard door zijn roem
Rudolf
beroemde wolf
Ruerd
Germaanse naam van rad- (ried) en -ward (wachter, hoeder) (afgeleid van Rieuwert)
Rutger
Germaanse naam van rod-/hroth- (roem) en -ger (speer): beroemd met de speer
Rutmer
vermaard door zijn roem
Ruurd
Germaanse naam van rad- (ried) en -ward (wachter, hoeder) (afgeleid van Rieuwert)
Rykle
Germaanse naam, rijk/machtig
S
Saakle
verkorting van namen met Oudfries sake (strijd, rechtzaak)
Sake
verkorting van namen met Oudfries sake (strijd, rechtzaak)
Sakele
verkorting van namen met Oudfries sake (strijd, rechtzaak)
Sakko
verkorting van namen met Oudfries sake (strijd, rechtzaak)
Sako
verkorting van namen met Oudfries sake (strijd, rechtzaak)
Samme
verkorting van de Bijbelse naam Samuel (de naais God of door God verhoord)
Sander
uit sand- (het ware) en -her (leger): de ware in het leger; kan ook als verkorting van Aleksander (beschermer, afweerder der mannen) worden opgevat
Seakele
verkorting van namen met Oudfries sake (strijd, rechtzaak)
Searp
Hij die naar de overwinning grijpt.
Seger
overwinning van het leger
Seppe
zege, overwinning
Siard
sterke overwinnaar
Sibbe
zege, overwinning
Sibbele
zege, overwinning
Sibe
zege, overwinning
Sibert
Germaanse naam van sigi- (zege, overwinning) en -brecht/-bert (schitterend, glanzend): schitterend door overwinning
Sibolt
dappere overwinnaar
Sibrand
Germaanse naavan sigi- (zege, overwinning) en -brand (vlammend zwaard): zwaard van de overwinning
Sibrecht
Germaanse naam van sigi- (zege, overwinning) en -brecht/-bert (schitterend, glanzend): schitterend door overwinning
Sido
zege, overwinning
Siebe
zege, overwinning
Siebolt
dappere overwinnaar
Siebren
zwaard van de overwinning
Sieds
zege, overwinning of maat, gezelschapsman
Sieger
overwinning van het leger
Sieme
variant van de Bijbelse naam Simeon (hij die luistert, verhoort); de naam kan ook verklaard worden als sigi-man: man van de zege. In Hindeloopen komt de naam ook als meisjesnaam voor
Siemen
variant van de Bijbelse naam Simeon (hij die luistert, verhoort); de naam kan ook verklaard worden als sigi-man: man van de zege. In Hindeloopen komt de naam ook als meisjesnaam voor
Sierd
Sterke of dappere overwinnaar (afgeleid van Siard)
Sierk
machtige overwinnaar
Siete
overwinningsvreugde
Sietse
Mogelijk van het Oudfriese side (zede), of sîth (metgezel); of uit Sizo, een eenstammig verkorte vleivorm van Germaanse namen met sigi-, sî- (zege, overwinning); of samengetrokken uit een vleivorm Sigitet, Sitet
Sietze
Mogelijk van het Oudfriese side (zede), of sîth (metgezel); of uit Sizo, een eenstammig verkorte vleivorm van Germaanse namen met sigi-, sî- (zege, overwinning); of samengetrokken uit een vleivorm Sigitet, Sitet
Sieuward
Germaanske nammen út sigi- (sege, oerwinning) en --ward (wachter, hoeder): hoeder fan 'e oerwinning
Sieuwerd
Germaanske nammen út sigi- (sege, oerwinning) en --ward (wachter, hoeder): hoeder fan 'e oerwinning
Sije
verkorting van Germaanse namen met sigi- (overwinning, zege)
Sijmen
variant van de Bijbelse naam Simeon (hij die luistert, verhoort); de naam kan ook verklaard worden als sigi-man: man van de zege. In Hindeloopen komt de naam ook als meisjesnaam voor
Sikke
zegen, overwinning
Sil
De herkomst van de naam is onzeker. Het zou kunnen gaan om een verkorte vorm van namen met de Germaanse stam sîg (zege, overwinning).
Simen
variant van de Bijbelse naam Simeon (hij die luistert, verhoort); de naam kan ook verklaard worden als sigi-man: man van de zege.
Simke
variant van de Bijbelse naam Simeon (hij die luistert, verhoort); de naam kan ook verklaard worden als sigi-man: man van de zege.
Simme
variant van de Bijbelse naam Simeon (hij die luistert, verhoort); de naam kan ook verklaard worden als sigi-man: man van de zege.
Simon
variant van de Bijbelse naam Simeon (hij die luistert, verhoort)
Sine
verkorting van Germaanse namen met sind- (het gaan, reisgezelschap)
Sinen
verkorting van Germaanse namen met sind- (het gaan, reisgezelschap)
Sinne
het gaan, reisgezelschap of zon
Sinse
verkorting van Germaanse namen met sind- (het gaan, reisgezelschap)
Sinus
verkorting van Germaanse namen met sind- (het gaan, reisgezelschap)
Sipke
zege, overwinning
Sippe
zege, overwinning
Siwald
Germaanse naam uit sigi- (zege) en - fried (vrede): beschermer van de overwinning
Sjerp
Hij die naar de overwinning grijpt.
Sjirk
machtige overwinnaar
Sjoerd
Behoeder van de zege
Sjouke
Hoeder van de overwinning (afgeleid van Sieuwerd)
Skelte
van het oudfries skelta (gezagsdrager, schout)
Skolte
van het oudfries skelta (gezagsdrager, schout)
Skoute
van het oudfries skelta (gezagsdrager, schout)
Steffen
overwinningskrans
Steffer
overwinningskrans
Steffert
overwinningskrans
Steven
overwinningskrans
Sweitse
sterk, geweldig, verstandig
Sweitze
sterk, geweldig, verstandig
Syb
zege, overwinning
Sybe
zege, overwinning
Sybolt
dappere overwinnaar
Sybren
overwinning op een brand of beer
Sym
variant van de Bijbelse naam Simeon (hij die luistert, verhoort); de naam kan ook verklaard worden als sigi-man: man van de zege. In Hindeloopen komt de naam ook als meisjesnaam voor
Symen
variant van de Bijbelse naam Simeon (hij die luistert, verhoort); de naam kan ook verklaard worden als sigi-man: man van de zege. In Hindeloopen komt de naam ook als meisjesnaam voor
Sytse
Overwinningsvreugde, reis
Sytze
Overwinningsvreugde, reis
T
Tabe
verkorting van Germaanse namen met thiad- (volk) en een tweede lid beginnend met een b
Taeke
volk (afgeleid van Diede)
Taetse
Volk (afgeleid van Diede)
Taetze
Volk (afgeleid van Diede)
Taije
volk
Tamme
verkorting van Germaanse namen met dank- (geest, gedachte) en een tweede lid beginnend met een m-
Teade
volk (afgeleid van Diede)
Teake
volk (afgeleid van Diede)
Ted
vleivorm van Eduard (hoeder fan het erfbezit) of een vorm van Diede
Teije
volk (afgeleid van Diede)
Teijer
volk (afgeleid van Diede)
Tesse
volk (afgeleid van Diede)
Tette
volk
Teun
bloem
Teunis
bloem
Teves
geschenk van God (afgeleid van Mattheus)
Tewis
geschenk van God (afgeleid van Mattheus)
Theun
bloem
Theunis
bloem
Thiadrik
Germaanse naam van thiad- (volk) en -rik (rijk, machtig): de machtige van het volk
Thiemme
verkorting van Germaanse namen met diet- (volk) en een tweede deel beginnend met een m- (bv. Dietmar) (afgeleid van Dimme)
Thije
volk (afgeleid van Diede)
Thijmen
man van het volk
Thomas
Bijbelse naam met de betekenis 'tweeling'
Thymen
man van het volk
Thys
geschenk van God
Thys
verkorting van Germaanse namen met diet- (volk) of een verkorting van de Bijbelse naam Matthias (geschenk van God)
Tibbe
verkorting van Germaanse namen met thiad- (volk) en een tweede lid beginnend met een b
Tidde
volk (afgeleid van Diede)
Tide
volk (afgeleid van Diede)
Tiebe
verkorting van Germaanse namen met thiad- (volk) en een tweede lid beginnend met een b
Tiede
volk (afgeleid van Diede)
Tieme
verkorting van Germaanse namen met diet- (volk) en een tweede deel beginnend met een m- (bv. Dietmar) (afgeleid van Dimme)
Tiemen
man van het volk
Ties
geschenk van God
Tije
volk (afgeleid van Diede)
Tijmen
man van het volk
Timen
man van het volk
Timon
verkorting van Tideman; misschien ook van de Bijbelse naam Timon (respect, eer)
Tjalf
de wolf onder het volk
Tjalke
zoon van het volk
Tjalle
zoon van het volk
Tjalling
zoon van het volk
Tjamme
vermaard door zijn gedachte (afgeleid van Tame)
Tjarda
de sterke onder het volk
Tjeard
de sterke onder het volk
Tjebbe
Schitterend volk (afgeleid van Tabe)
Tjeerd
de sterke onder het volk
Tjepke
Komt van Tabe, verkorting van Germaanse namen met thiad- (volk) en een tweede lid beginnend met een b.
Tjerk
de machtige onder het volk
Tjesse
volk (afgeleid van Diede)
Tjibbe
Schitterend volk
Tjidsger
een volk met een speer (afgeleid van Dietger)
Tjisse
verkorting van Germaanse namen met diet- (volk)
Tjitsche
volk (afgeleid van Diede)
Tjitse
volk (afgeleid van Diede)
Tjitte
volk (afgeleid van Diede)
Tjitze
volk (afgeleid van Diede)
Tseard
de sterke onder het volk
Tsjalf
de wolf onder het volk
Tsjalk
zoon van het volk
Tsjalke
zoon van het volk
Tsjalling
zoon van het volk
Tsjebbe
Schitterend volk (afgeleid van Tabe)
Tsjerk
Germaanse naam van diet- (volk) en - rik (rijk, machtig): de machtige onder het volk
Tsjibbe
Schitterend volk (afgeleid van Tabe)
Tsjip
Schitterend volk (afgeleid van Tabe)
Tsjipke
Schitterend volk (afgeleid van Tabe)
Tsjitse
Volk (afgeleid van Diede)
Tyme
verkorting van Germaanse namen met diet- (volk) en een tweede deel beginnend met een m- (bv. Dietmar) (afgeleid van Dimme)
Tymen
man van het volk
Tys
verkorting van Germaanse namen met diet- (volk) of een verkorting van de Bijbelse naam Matthias (geschenk van God)
U
Ubbe
vleivorm van Germaanse namen met wolf- (wolf) of een verkorting van namen met od- (erfbezit) en een tweede deel dat met een b begint
Ubbele
vleivorm van Germaanse namen met wolf- (wolf) of een verkorting van namen met od- (erfbezit) en een tweede deel dat met een b begint
Ube
vleivorm van Germaanse namen met wolf- (wolf) of een verkorting van namen met od- (erfbezit) en een tweede deel dat met een b begint
Ubel
vleivorm van Germaanse namen met wolf- (wolf) of een verkorting van namen met od- (erfbezit) en een tweede deel dat met een b begint
Ubele
vleivorm van Germaanse namen met wolf- (wolf) of een verkorting van namen met od- (erfbezit) en een tweede deel dat met een b begint
Uble
vleivorm van Germaanse namen met wolf- (wolf) of een verkorting van namen met od- (erfbezit) en een tweede deel dat met een b begint
Uco
variant van Uwe; afkomst onbekend
Ude
vleivorm van Germaanse namen met wolf- (wolf) of een verkorting van namen met od- (erfbezit) en een tweede deel dat met een b begint
Udem
vleivorm van Germaanse namen met wolf- (wolf) of een verkorting van namen met od- (erfbezit) en een tweede deel dat met een b begint
Uden
vleivorm van Germaanse namen met wolf- (wolf) of een verkorting van namen met od- (erfbezit) en een tweede deel dat met een b begint
Uffert
vrede, bescherming
Uge
denkende geest, verstand
Uilke
erfbezit of erfgrond
Uke
vorm van Oele (erfgrond)
Ulbe
verkorte Germaanse naam met als earste deel odel-/ol-/ul- (grond, erggrond) en een tweede lid met een b- beginnend
Ulbert
beroemd om zijn erfgrond (afgeleid van Olbert)
Ulbo
verkorte Germaanse naam met als earste deel odel-/ol-/ul- (grond, erggrond) en een tweede lid met een b- beginnend
Ulbran
erfbezit en vlammend zwaard
Uldirich
Germaanse naam uit doel-/ol-/ul- (erfbezit) en -rik (rijk, machtig): machtig door zijn erfbezit
Uldrik
Germaanse naam uit doel-/ol-/ul- (erfbezit) en -rik (rijk, machtig): machtig door zijn erfbezit
Ulert
sterk door zijn erfbezit
Ulfer
beschermer van de erfgrond
Ulke
erfbezit of erfgrond
Ulko
afkomstig van Oele; erfbezit of erfgrond
Ulpe
verkorte Germaanse naam met als earste deel odel-/ol-/ul- (grond, erggrond) en een tweede lid met een b- beginnend
Ulrich
Germaanse naam uit doel-/ol-/ul- (erfbezit) en -rik (rijk, machtig): machtig door zijn erfbezit
Ulrik
Germaanse naam uit doel-/ol-/ul- (erfbezit) en -rik (rijk, machtig): machtig door zijn erfbezit
Ultse
machtig door zijn erfbezit
Ursel
beer
Utger
erfbezit
Utse
erfbezit
Utsen
beer
Uulke
erfbezit of erfgrond
Uwe
afkomst onbekend
W
Waander
Germaanse naam uit warin- / wering- (bescherming, verdediging) en -her (leger): beschermer van het leger
Waate
heerser over het leger
Wabe
verkorting van Germaanse namen met wald- (heersen, heerser) en een tweede deel beginnend met een b. (bijv. Bert)
Wale
Mogelijke betekenissen: Waal, lid van het volk der Walen, buitenstaander of slagveld.
Walich
Mogelijke betekenissen: Waal, lid van het volk der Walen, buitenstaander of slagveld.
Walig
Mogelijke betekenissen: Waal, lid van het volk der Walen, buitenstaander of slagveld.
Waling
Mogelijke betekenissen: Waal, lid van het volk der Walen, buitenstaander of slagveld.
Walke
Mogelijke betekenissen: Waal, lid van het volk der Walen, buitenstaander of slagveld.
Walle
Mogelijke betekenissen: Waal, lid van het volk der Walen, buitenstaander of slagveld.
Walling
Mogelijke betekenissen: Waal, lid van het volk der Walen, buitenstaander of slagveld.
Walte
heerser over het leger
Walter
heerser over het leger
Walter
heerser over het leger (afgeleid van Walter)
Wander
Germaanse naam uit warin- / wering- (bescherming, verdediging) en -her (leger): beschermer van het leger
Wandert
Germaanse naam uit warin- / wering- (bescherming, verdediging) en -her (leger): beschermer van het leger
Warner
Germaanse naam uit warin- / wering- (bescherming, verdediging) en -her (leger): beschermer van het leger
Wate
heerser over het leger
Watse
heerser over het leger
Watte
heerser over het leger
Watze
heerser over het leger
Welmer
beroemd om zijn wil
Wemke
verkorting en vleivorm van Germaanse namen met wel-/wil- en een tweede deel dat met een m- begint (bijv. moed)
Wendel
verkorting van Germaanse namen met wendel-, afgeleid van de volksnaam Vandalen (ook Wandalen of Vendalen) of afgeleid van de volksnaam Wenden (de slaven)
Werner
Germaanse naam uit warin-/werin- (bescherming, verdediging) en -her (leger): beschermer van het leger
Wessel
Germaanse naam uit warin-/werin- (bescherming, verdediging) en -her (leger): beschermer van het leger
Wiard
sterke strijder
Wibald
moedige strijder
Wibe
verkorting van Ermaanse namen met wih- (strijd) of wil (wil) en een tweede deel beginnend met en b-
Wibren
Germaanse naam uit wih- (strijd) en -bert (beer); kan ook reductie van Wibrân zijn
Wiebe
verkorting van Germaanse namen met wih- (strijd) of wil (wil) en een tweede deel beginnend met en b-
Wiedse
Strijd
Wieger
strijd, leger of hard en sterk
Wierd
Germaanse naam uit wih- (strijd) en -hard (hard, sterk): sterke strijder
Wietse
strijd
Wietze
strijd
Wijtse
strijd
Wijtze
strijd
Wildrik
machtig door zijn wil
Willem
uit Wilhelm, een Germaanse naam gevormd van wil- (wil) en -helm (bedekker, beschermer, helm). Mogelijke betekenis: de wilskrachtige beschermer
Wimen
vleivorm voor Willem
Wimer
beroemd strijder, beroemde vriend
Winand
Germaanse naam uit wih- (strijd) en Gotisch -nanths (dapper): dapper in de strijd
Wisse
goed of wijs
Wob
Afkomst onzeker. Eerste deel mogelijk van wald- (heersen) of van olf- (wolf), tweede deel begint met b (bijv. bert = schitterend)
Wobbe
Afkomst onzeker. Eerste deel mogelijk van wald- (heersen) of van olf- (wolf), tweede deel begint met b (bijv. bert = schitterend)
Wobke
afkomst onzeker. Eerste deel mogelijk van wald- (heersen) of van olf- (wolf), tweede deel begint met b (bijv. bert = schitterend)
Wolter
heerser over het leger (afgeleid van Walter)
Wopke
Afkomst onzeker. Eerste deel mogelijk van wald- (heersen) of van olf- (wolf), tweede deel begint met b (bijv. bert = schitterend)
Wouter
heerser over het leger (afgeleid van Walter)
Wybe
verkorting van Germaanse namen met wih- (strijd) of wil (wil) en een tweede deel beginnend met en b-
Wybrand
strijdzwaard
Wybren
strijd of beer
Wynsen
Eenstammige verkorting van namen met -win-, , wat oudfries voor \'vriend\' is.
Wynzen
Eenstammige verkorting van namen met -win-, , wat oudfries voor \'vriend\' is.
Wyp
verkorting van Germaanse namen met wih- (strijd) of wil (wil) en een tweede deel beginnend met en b-
Wytse
strijd
Wytze
strijd
Y
Yble
komt van Ibe, afkomst onbekend
Ybo
komt van Ibe, afkomst onbekend
Yco
komt van Ige, wat zwaard betekent
Yde
van een Germaanse naam met id- (werkzaamheid) en -wer (weren, verdedigen)
Ydes
van een Germaanse naam met id- (werkzaamheid) en -wer (weren, verdedigen)
Ydwer
van een Germaanse naam met id- (werkzaamheid); het is ook mogelijk dat het een variant van Ede is
Yeb
iep
Yerke
man of geschenk
Yf
sterk verkorte Germaanse naam met iv- (taxus, boog van taxushout)
Yft
sterk verkorte Germaanse naam met iv- (taxus, boog van taxushout)
Yge
zwaard
Ygram
engel (ig) en raaf (gram)
Yk
zwaard (komt van Ige) Ek in famkesnamme
Yke
zwaard (komt van Ige) Ek in famkesnamme
Ykle
zwaard (komt van Ige) Ek in famkesnamme
Ymbert
Het eerste deel: groot, geweldig. Het tweede lid, -bert, betekent `glanzend, stralend, schitterend' (zie -brecht-).
Yme
groot, geweldig
Ymke
groot, geweldig
Ymt
groot, geweldig
Ymte
verkorting van namen met irmin- (groot, machtig)
Ynse
erg, door en door (afgeleid van Ine)
Ynte
erg, door en door (afgeleid van Ine)
Yntse
erg, door en door
Yntsen
erg, door en door
Yntze
erg, door en door
Ynze
erg, door en door
Ype
Bakernaam (afgeleid van Ibe)
Ypke
Bakernaam (afgeleid van Ibe)
Ysbert
Germaanse naam uit isern- (ijzer, wapen van ijzer) en -bert (schitterend)
Ysbrân
Germaanse naam uit isern- (ijzer, wapen van ijzer) en -brand (vlammend zwaard): ijzeren zwaard
Ysk
ijs
Ytse
Werker (afgeleid van Ide)
Ytsen
Werker (afgeleid van Ide)
Ytzen
Werker (afgeleid van Ide)
Yvo
sterk verkorte Germaanse naam met iv- (taxus, boog van taxushout)
Ywo
sterk verkorte Germaanse naam met iv- (taxus, boog van taxushout)

Famkes

A
Aaf
oorsprong onduidelijk, misschien uit een naam met alf- (niet-aards, natuurgeest)
Aafke
oorsprong onduidelijk, misschien uit een naam met alf- (niet-aards, natuurgeest)
Aaltsje
edele heerser
Ada
verkorting van een Germaanse naam met adel- (adel, edel) of een vrouwelijke vorm van Ade
Adalgard
edele beschermster
Adda
verkorting van een Germaanse naam met adel- (adel, edel) of een vrouwelijke vorm van Ade
Adelgard
edele beschermster
Aeltsje
edele heerser
Afke
oorsprong onduidelijk, misschien uit een naam met alf- (niet-aards, natuurgeest)
Agata
van oorsprong Griekse naam met de betekenis 'goed'
Aja
zwaard of adel
Akka
zwaard
Akke
zwaard
Akkelien
zwaard
Akkelyn
zwaard
Akkie
zwaard
Akky
zwaard
Alderdina
Germaanse naam uit ald- (volwassen, ervaren) en –hard (hard, sterk): sterk en volwassen, ervaren; het kan ook een omzetting zijn van Adelhard (sterk door adel)
Aleida
(vrouw) van edele gestalte of aard
Alfina
niet aards, natuurgeest
Alie
vrouw met een edele aard
Altina
vleivorm van Ale of een verkorting van een naam met ald- (oud, volwassen, ervaren)
Aly
vrouw met een edele aard
Amarens
van de Latijnse naam Adelheid (vrouw van edele gestalte, aard)
Amarentske
van de Latijnse naam Adelheid (vrouw van edele gestalte, aard)
Amarins
van de Latijnse naam Adelheid (vrouw van edele gestalte, aard)
Amerins
van de Latijnse naam Adelheid (vrouw van edele gestalte, aard)
Amerinske
van de Latijnse naam Adelheid (vrouw van edele gestalte, aard)
Amke
inspanning in de strijd
Ammarins
van de Latijnse naam Adelheid (vrouw van edele gestalte, aard)
An
verkorting van Anna
Ana
vrouwelijke vorm van Ane
Anca
verkorting van een naam net arn- (arend)
Angeniet
heilig, zonder schuld
Angenietsje
heilig, zonder schuld
Aniek
Griekse vorm van de Bijbelse naam Hanna (genadig, lieflijk)
Anine
samenvoeging van de namen Anne en Trynke. Trynke betekent rein, zuiver (afgeleid van Catharina) Anne is als jongensnaam een variant van Ane, als meisjesnaam een variant van Anne of Ane.
Anke
genadig, liefelijk
Ankje
genadig, liefelijk
Anna
Griekse vorm van de Bijbelse naam Hanna (genadig, lieflijk)
Anne
als jongensnaam een variant van Ane, als meisjesnaam een variant van Anne of Ane
Anneke
Griekse vorm van de Bijbelse naam Hanna (genadig, lieflijk)
Annemarye
combinatie van de namen Anne en Maria
Annichje
Griekse vorm van de Bijbelse naam Hanna (genadig, lieflijk)
Anniek
Griekse vorm van de Bijbelse naam Hanna (genadig, lieflijk)
Annienke
samenvoeging van Anneke en Nienke
Annynke
samenvoeging van Anneke en Nynke
Antje
Griekse vorm van de Bijbelse naam Hanna (genadig, lieflijk)
Antsje
Griekse vorm van de Bijbelse naam Hanna (genadig, lieflijk)
Atsje
van een germaanse naam met adel
Atty
van een germaanse naam met adel
Aukje
erg verkorte naam, ontstaan in de kindermond. Daarna overgenomen door volwassenen en zo een officiele naam geworden.
Avelyn
elf, niet aards
Avina
elf, niet aards
Avine
elf, niet aards
Avyn
elf, niet aards
Aya
zwaard of adel
B
Baike
strijd of boog
Barbara
Latijnse naam afgeleid van het Griekse barbaros (niet-Grieks, met een onverstaanbaretaal)
Barber
Latijnse naam afgeleid van het Griekse barbaros (niet-Grieks, met een onverstaanbaretaal)
Bauk
Een sterk verkorte en in de kindermond vervormde Germ. naam, mogelijk van Bavo of Bovo, Buo
Baukje
Een sterk verkorte en in de kindermond vervormde Germ. naam, mogelijk van Bavo of Bovo, Buo
Bea
zeer verkorte naam van onzekere afkomst
Beike
boog
Beitske
verkorting van Elisabeth, zij die bij God zweert, God is mijn eed
Bennika
zoon van mijn rechterhand of hij die gezegend is
Bens
zoon van mijn rechterhand of hij die gezegend is
Benske
zoon van mijn rechterhand of hij die gezegend is
Bente
De gezegende
Benthe
De gezegende
Berber
Vreemdeling
Bernou
Germaanse naam uit bern-(beer) en -wih (gewijd, heilig): heilig als een beer
Betske
verkorting van Elisabeth (God heeft gezworen, God is mijn eed)
Bette
verkorting van Elisabeth, zij die bij God zweert, God is mijn eed
Betty
verkorting van Elisabeth, zij die bij God zweert, God is mijn eed
Bijke
boog
Binnie
zoon van de rechterhand, van het zuiden, van het geluk (afgeleid van Bein)
Binny
zoon van de rechterhand, van het zuiden, van het geluk (afgeleid van Bein)
Binske
zoon van de rechterhand, van het zuiden, van het geluk (afgeleid van Bein)
Bintje
zoon van de rechterhand, van het zuiden, van het geluk (afgeleid van Bein)
Bints
zoon van de rechterhand, van het zuiden, van het geluk (afgeleid van Bein)
Bintsje
zoon van de rechterhand, van het zuiden, van het geluk (afgeleid van Bein)
Bintske
zoon van de rechterhand, van het zuiden, van het geluk (afgeleid van Bein)
Biny
zoon van de rechterhand, van het zuiden, van het geluk (afgeleid van Bein)
Blijke
?
Blijke
lichtstraal, bliksemstraal
Boukje
Een sterk verkorte en in de kindermond vervormde Germ. naam, mogelijk van Bavo of Bovo, Buo
Branda
vlammend zwaard
Brecht
verkorting van namen eindigend op -brecht (blinkend, schitterend)
Brechtje
verkorting van namen eindigend op -brecht (blinkend, schitterend)
Bregje
verkorting van namen eindigend op -brecht (blinkend, schitterend)
Bregtje
verkorting van namen eindigend op -brecht (blinkend, schitterend)
D
Dautsen
vermoedelijk van de Friese vogelnaam do(u) (duif)
Dautsje
vermoedelijk van de Friese vogelnaam do(u) (duif)
Deauke
donker of vogel
Derkje
de machtige onder het volk
Detsje
volk
Dette
Volk (afgeleid van Diede)
Dibbrich
Germaanse naam van diet- (volk) en -burg (bescherming, beschermer): beschermster van het volk
Dibbrichje
Germaanse naam van diet- (volk) en -burg (bescherming, beschermer): beschermster van het volk
Diebrich
Germaanse naam van diet- (volk) en -burg (bescherming, beschermer): beschermster van het volk
Diebrichje
Germaanse naam van diet- (volk) en -burg (bescherming, beschermer): beschermster van het volk
Diede
volk
Diekje
Komt van de naam Diede wat \'volk\' betekent.
Diele
volk
Dielke
volk
Dietske
volk
Dieuke
volk
Dieuwerke
Germaanse naam uit diet-(volk) en -ward (beschermer, hoeder): beschermer van het volk
Dieuwert
Germaanse naam uit diet-(volk) en -ward (beschermer, hoeder): beschermer van het volk
Dieuwertje
Germaanse naam uit diet-(volk) en -ward (beschermer, hoeder): beschermer van het volk
Dieuwertsje
Germaanse naam uit diet-(volk) en -ward (beschermer, hoeder): beschermer van het volk
Dieuwke
Germaanse naam uit diet-(volk) en -ward (beschermer, hoeder): beschermer van het volk
Dimka
volk
Dine
verkorting van namen op -dine, zoals Arendina, Berendina, of Everdina. Ook als zelfstandige naam uit de Bijbel: Dina (oordeel)
Diny
verkorting van namen op -dine, zoals Arendina, Berendina, of Everdina. Ook als zelfstandige naam uit de Bijbel: Dina (oordeel)
Dirkje
Germaanse naam uit diet-(volk) en rik (rijk, machtig): de machtige onder het volk
Dirtsen
een vlaainaam van Dirk (de machtige onder het volk)
Djoke
volk
Djura
kostbaar, dierbaar (afgeleid van Djurre)
Doena
afkomst onbekend
Doet
de wolf onder het volk
Doete
de wolf onder het volk
Doetie
de wolf onder het volk
Doetje
de wolf onder het volk
Doety
de wolf onder het volk
Donna
afkomst onbekend, ook Italiaanse naam waar het 'mevrouw' betekent
Dora
verkorting van Theodora (geschenk van God) of van de omkering daarvan: Dorothea (zelfde betekenis)
Doukje
vogel
Doutsen
vermoedelijk van de Friese vogelnaam do(u) (duif)
Doutsje
vermoedelijk van de Friese vogelnaam do(u) (duif)
Doutzen
vermoedelijk van de Friese vogelnaam do(u) (duif)
Douwina
vogel
Dryske
mannelijk, manmoedig
Durkje
Germaanse naam uit diet-(volk) en rik (rijk, machtig): de machtige onder het volk
E
Eabel
adel
Ebeltsje
everzwijn of adel
Edou
misschien van Hadewy(ch). Beide delen van deze naam betekenen 'strijd'
Edwer
hoedster met een goed aard of een goede komaf
Edzardina
Germaanse naam uit agi- (zwaard) en -hard (hard, sterk): sterk met het zwaard)
Eef
leven
Eefke
leven
Eelke
adel
Eelkje
adel
Eeske
goden bij de Germanen
Eida
van edele afkomst
Eija
zwaard
Eke
zwaard
Ela
adel
Elberich
Germaanse naam van albe- of alf (bovenaards, niet -goddelijk wezen) en -rik (rijk, machtig): macht bezittend over bovennatuurlijke wezens
Elbrich
Germaanse naam van albe- of alf (bovenaards, niet -goddelijk wezen) en -rik (rijk, machtig): macht bezittend over bovennatuurlijke wezens
Elisabeth
van de Bijbelse naam Elisjeba (God heeft gezworen, God is mijn eed)
Elka
adel
Elke
adel
Elkje
adel
Elle
adel (afgeleid van Ale)
Elly
Afgeleid van Elisabeth, van de Bijbelse naam Elisjeba (God heeft gezworen, God is mijn eed). (Niet typisch Fries)
Els
van de Bijbelse naam Elisjeba (God heeft gezworen, God is mijn eed)
Elske
van de Bijbelse naam Elisjeba (God heeft gezworen, God is mijn eed)
Emke
verdienstelijk
Emkje
verdienstelijk
Emma
verkorting van Germaanse namen beginnend met ermin- (groot, geweldig)
Engeldina
verkorting van Germaanse namen beginnend met eng- Waarschijnlijk is er een verband met de volksnaam Angelen
Engelien
verkorting van Germaanse namen beginnend met eng- Waarschijnlijk is er een verband met de volksnaam Angelen
Engeline
verkorting van Germaanse namen beginnend met eng- Waarschijnlijk is er een verband met de volksnaam Angelen
Engelyn
verkorting van Germaanse namen beginnend met eng- Waarschijnlijk is er een verband met de volksnaam Angelen
Enneke
zwaard
Eska
goden bij de Germanen
Esse
verwant met het woord Asen; `goden' uit de Germ. mythologie (ook een jongensnaam)
Esselina
verwant met het woord Asen; `goden' uit de Germ. mythologie
Etta
adel
Everdina
sterk als een zwijn
Ewina
wet
F
Falke
vaal/glanzend of valk (de vogel)
Famke
Vermaar door vrede (afgeleid van Femme)
Fardau
Germaanse naam uit fred-(vrede) en -wih (heilig, gewijd): heilige vrede, gewijd aan de vrede
Fardou
Germaanse naam uit fred-(vrede) en -wih (heilig, gewijd): heilige vrede, gewijd aan de vrede
Fedda
verkorting van Germaanse namen beginnend met fred- (vrede, bescherming)
Feddau
verkorting van Germaanse namen beginnend met fred- (vrede, bescherming)
Feia
vrede, bescherming
Feikje
vrede, bescherming (afgeleid van Feie)
Felta
van Falk of een variant van Valentijn dat afgeleid is van Latijns valens: gezoend en invloedrijk
Femke
verkorting van Germaanse namen beginnend met fred- (vrede, bescherming) en een tweede deel beginnend met een n (bijv. Ferdinand)
Femkje
vrede, bescherming (afgeleid van Fimme)
Femma
vrede, bescherming (afgeleid van Fimme)
Femme
vrede, bescherming (afgeleid van Fimme)
Fenje
vrede, bescherming
Fenna
moedige beschermer
Fenne
moedige beschermer
Fenneke
moedige beschermer
Ferdau
Germaanse naam uit fred-(vrede) en -wih (heilig, gewijd): heilige vrede, gewijd aan de vrede
Fetsje
vrede
Fetteke
Vrede
Feya
vrede, bescherming
Feyona
vrede, bescherming
Fija
vrede, bescherming
Fimke
vrede, bescherming (afgeleid van Femme)
Fimkje
vrede, bescherming (afgeleid van Femme)
Fimme
vrede, bescherming (afgeleid van Femme)
Fimmie
Verkorting van Germaanse namen beginnend met fred- (vrede, bescherming) en een tweede deel beginnend met een m (afgeleid van Femme)
Finna
vrede, bescherming
Finny
vrede, bescherming
Fintsje
vrede, bescherming
Foekje
volk
Fokje
volk
Folkje
volk
Fopkje
volk
Franke
uit de volksnaam Franken. (Het Angelsaksische franca betekent 'werpspeer', de naam kan ook een verkorting van Franciscus (Fransman) zijn
Frauk
van frou- (voorname vrouw, meesteres)
Frauke
van frou- (voorname vrouw, meesteres)
Fraukje
van frou- (voorname vrouw, meesteres)
Frea
Germaanse naam: machtige beschermer (afgeleid van Frearkje/Frederik)
Frearkje
machtige beschermer
Fredau
Germaanse naam uit fred-(vrede) en -wih (heilig, gewijd): heilige vrede, gewijd aan de vrede
Fredou
Germaanse naam uit fred-(vrede) en -wih (heilig, gewijd): heilige vrede, gewijd aan de vrede
Freke
machtige beschermer
Frida
machtige beschermer
Frouk
van frou- (voorname vrouw, meesteres)
Frouke
van frou- (voorname vrouw, meesteres)
Froukje
van frou- (voorname vrouw, meesteres)
Fymkje
vrede, bescherming
G
Gabi
gastvrij zijn
Gabina
gastvrij zijn
Gaby
gastvrij zijn
Gadau
god, goed, gewijd en heilig
Ganna
sterk of dapper door toverkracht
Gatske
god of goed
Gearte
sterk met de speer
Geartsje
sterk met de speer
Gees
vrouwelijke vorm van een sterk verkorte Germaanse naam met ger- (speer)
Geesje
vrouwelijke vorm van een sterk verkorte Germaanse naam met ger- (speer)
Geeske
vrouwelijke vorm van een sterk verkorte Germaanse naam met ger- (speer)
Geke
speer
Geldou
waarde, betalling, vergelding en gewijd, heilig
Gelske
waarde, vergelding, betaling
Gepke
gastvrij zijn
Gepkje
gastvrij zijn
Gerbrich
Germaanse naam van ger- (speer) en -brug (bescherming, beschermer): beschermster met de speer
Gerda
als Germaanse naam afgeleid van gard- (tak): zo slank als een tak; kan ook een verkorting van Gerarda zijn
Gerlantje
Germaanse naam afgeleid van Gerland. Ger (speer) en -land (land).
Gerlind
Germaanske namme fan ger- (spear) en -lind (skyld makke fan linebeamhout)
Gerry
speer
Gesina
waarde, vergelding
Gil
waarde, vergelding of kleine speer
Gilke
waarde, vergelding of kleine speer
Gjilke
fleurig
Goaike
god, goed
Goaitske
god, goed
Goikje
god, goed
Golda
bewoner van een gebied
Golde
bewoner van een gebied
Gooitske
god, goed
Goske
verkorting met de naam gos- (goot)
Gotske
verkorting uit Germaanse namen met god of goed
Goukje
bewoner van een gebied
Greta
verkorting van Margaretha (parel)
Gretske
parel
Griet
kind van het licht
Grietje
kind van het licht
Grietsje
kind van het licht
Gryt
kind van het licht
Gryte
kind van het licht
Grytsje
kind van het licht
Gweitske
Afgeleid van Goaitsen (God, goed)
Gys
kind van voorname ouders
Gysje
kind van voorname ouders
Gyske
kind van voorname ouders
H
Hadewich
strijdster
Hainske
de machtige van de woonplaats
Hainskje
de machtige van de woonplaats
Haintje
de machtige van de woonplaats
Haitsje
heg, omheinde plaats
Haitske
heg, omheinde plaats
Hanke
heg, omheinde plaats
Hanna
verkorting van Johanna of de Bijbelse naam Hannah (God is mij genadig)
Hanne
heg, omheinde plaats
Hante
heg, omheinde plaats
Hantsen
heg, omheinde plaats
Hantzen
heg, omheinde plaats
Harmke
strijder
Haukje
denkende geest, verstand
Haya
heg, omheinde plaats
Heabel
strijd
Hedwich
Strijdster
Hedwig
Strijdster
Heike
omheinde ruimte
Henny
de machtige van de woonplaats (afgeleid van Hindrik)
Hester
variant van Ester (ster, lieflijke jonkvrouw) of een variant van Hedser
Hetske
strijd
Hieke
strijd
Hil
strijd
Hilda
verkorting van een Germaanse naam met hild- (strijd) of een verkorting van Hildegonda (dubbele strijd)
Hilde
verkorting van een Germaanse naam met hild- (strijd) of een verkorting van Hildegonda (dubbele strijd)
Hilke
verkorting van een Germaanse naam met hild- (strijd)
Hiltje
Strijdster
Hinke
de machtige van de woonplaats (afgeleid van Hindrik)
Hinte
van hoge afkomst
Hipkje
strijder
Hisje
sterk verkorte vleivorm van een Germaanse naam met hild- (strijd); in Hindeloopen ook als meisjesnaam
Hiske
sterk verkorte vleivorm van een Germaanse naam met hild- (strijd); in Hindeloopen ook als meisjesnaam
Hiskje
sterk verkorte vleivorm van een Germaanse naam met hild- (strijd); in Hindeloopen ook als meisjesnaam
Hisse
sterk verkorte vleivorm van een Germaanse naam met hild- (strijd); in Hindeloopen ook als meisjesnaam
Hitjo
strijd
Hitsje
strijd
Hitske
strijd
Hitte
strijd
Hittsje
strijd
Hoatske
trouw, toegedaan
Holkje
trouw, toegenegen
Hotske
trouw, toegedaan
Hotskje
trouw, toegedaan
Houk
denkende geest, verstand
Houkje
denkende geest, verstand
Houtsje
denkende geest, verstand
Hyke
strijd
Hylkje
Verkorting van een Germaanse naam met hild- (strijd)
Hyltsje
Strijdster
I
Ide
van een Germaanse naam met id- (werkzaamheid) en -wer (weren, verdedigen)
Idske
van een Germaanse naam met id- (werkzaamheid) en -wer (weren, verdedigen)
Idskje
van een Germaanse naam met id- (werkzaamheid) en -wer (weren, verdedigen)
Idwer
van een Germaanse naam met id- (werkzaamheid); het is ook mogelijk dat het een variant van Ede is
Idwerd
van een Germaanse naam met id- (werkzaamheid); het is ook mogelijk dat het een variant van Ede is
Iebeltsje
Komt van de naam Ibe, waarvan de oorsprong onbekend is.
Ief
leven, zwijn of taxus
Iefje
leven, zwijn of taxus
Iefke
leven, zwijn of taxus
Ieke
Zwaard (afgeleid van Ige)
Iekje
Zwaard (afgeleid van Ige)
Iemke
verkorting van namen met irmin- (groot, machtig)
Iemkje
verkorting van namen met irmin- (groot, machtig)
Iemy
verkorting van namen met irmin- (groot, machtig)
Ienke
van verschillende namen op -ina zoals Gezina, Klazina of Katarina'
Ienske
van verschillende namen op -ina zoals Gezina, Klazina of Katarina'
Ietsje
van een Germaanse naam met id- (werkzaamheid) en -wer (weren, verdedigen)
Ietske
van een Germaanse naam met id- (werkzaamheid) en -wer (weren, verdedigen)
Ika
zwaard
Ilke
strijder
Ima
groot, geweldig
Imke
verkorting van namen met irmin- (groot, machtig)
Imkje
verkorting van namen met irmin- (groot, machtig)
Imma
verkorting van namen met irmin- (groot, machtig)
Immy
verkorting van namen met irmin- (groot, machtig)
Ina
van verschillende namen op -ina zoals Gezina, Klazina of Katarina
Ine
van verschillende namen op -ina zoals Gezina, Klazina of Katarina
Inke
van verschillende namen op -ina zoals Gezina, Klazina of Katarina'
Inkje
van verschillende namen op -ina zoals Gezina, Klazina of Katarina
Inne
van verschillende namen op -ina zoals Gezina, Klazina of Katarina
Insa
Erg, door en door (oost Friese naam)
Inske
van verschillende namen op -ina zoals Gezina, Klazina of Katarina
Inskje
van verschillende namen op -ina zoals Gezina, Klazina of Katarina
Inte
van verschillende namen op -ina zoals Gezina, Klazina of Katarina
Intse
van verschillende namen op -ina zoals Gezina, Klazina of Katarina
Iske
ijs (afgeleid van Ise
Ite
werker (afgeleid van Ide)
Iteke
werker (afgeleid van Ide)
Itsje
werker (afgeleid van Ide)
Itske
werker (afgeleid van Ide)
Itskje
werker (afgeleid van Ide)
Iwikje
taxus
J
Jaike
taxus, boog van taxushout
Jane
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Janka
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Janke
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Janne
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Janneke
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Jannemarije
combinatie van Janne(Jahweh is genadig) en Marije (Bitter, bedroefd, ster van de zee)
Janny
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Jans
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Jantsje
Jahweh is genadig (afgeleid van Johannes)
Japke
Hij greep de hiel, hij verdronk (afgeleid van Jakob)
Jehonne
Jaweh is genadig
Jeike
waarde, vergelding, betaling
Jelbrich
Edele beschermster
Jeldau
waarde, vergelding
Jeldou
waarde, vergelding
Jelka
geld, waarde, vergelding
Jelleke
geld, waarde, vergelding
Jellie
geld, waarde, vergelding
Jelly
geld, waarde, vergelding
Jelma
Germaanse naam uit ethel- (edel, adel) en -mar (beroemd): beroemd ozijn adel; komt als meisjesnaain Hindeloopen voor
Jelske
geld, waarde, vergelding
Jeltje
geld, waarde, vergelding
Jeltsje
geld, waarde, vergelding
Jena
Jaweh is genadig (afgeleid van Johannes)
Jenneke
Jaweh is genadig (afgeleid van Johannes)
Jenske
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Jente
Jaweh is genadig (afgeleid van Johannes)
Jentske
Jaweh is genadig (afgeleid van Johannes)
Jeske
afgeleid van Ese of van het Hebreeuwse Isai met de betekenis 'man' of 'geschenk'
Jetske
werkzaamheid
Jettie
werkzaamheid
Jetty
werkzaamheid
Jifke
gastvrij zijn (afgeleid van Gebbe)
Jik
naam uit de Bijbel met de mogelijke betekenis: hij hield de hak, hij verdrong (zijn broer), (met de bijbetekenis 'bedrieger')
Jikke
naam uit de Bijbel met de mogelijke betekenis: hij hield de hak, hij verdrong (zijn broer), (met de bijbetekenis 'bedrieger')
Jikkie
naam uit de Bijbel met de mogelijke betekenis: hij hield de hak, hij verdrong (zijn broer), (met de bijbetekenis 'bedrieger')
Jilda
waarde,vergelding,heilig
Jildau
waarde, vergelding (afgeleid van Jeldou)
Jildo
waarde, vergelding (afgeleid van Jeldou)
Jildou
waarde, vergelding (afgeleid van Jeldou)
Jilia
uit Gelle, verkorting van Germaanse namen met geld (waarde, vergelding, betaling)
Jilke
geld, waarde, vergelding
Jinke
Jahweh is genadig
Jitsina
combinatie van twee namen, Jits betekend werker, Ina komt van verschillende namen op Ina zoals Klazina
Jitske
werker
Joeke
beschermer van het volk
Johanna
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Johannake
van de Bijbelse naam Johanan (Jahweh is genadig)
Joke
Jaweh is genadig (afgeleid van Jehannes)
Joukje
(boog van) Taxushout
K
Kaan
Jaweh is genadig (afgeleid van Johannes)
Karste
de gezalfde
Karstje
de gezalfde
Katherina
misschien uit het Griekse katharos (rein, zuiver)
Keesje
de hoorndrager (afgeleid van Cornelis)
Keie
vleivorm uit de kindertaal voor verschillende namen zoals Gerryt, Kornelis of Klaas
Keije
vleivorm uit de kindertaal voor verschillende namen zoals Gerryt, Kornelis of Klaas
Keike
vleivorm uit de kindertaal voor verschillende namen zoals Gerryt, Kornelis of Klaas
Keke
vleivorm uit de kindertaal voor namen zoals Geartsje, Gelske of Tsjeardtsje
Kekke
vleivorm uit de kindertaal voor verschillende namen zoals Gerryt, Kornelis of Klaas
Kene
verkorting van een Germaanse naam met kuni- (geslacht, stam)
Kenne
verkorting van een Germaanse naam met kuni- (geslacht, stam)
Kenny
verkorting van een Germaanse naam met kuni- (geslacht, stam)
Keunichje
bekwaam, manmoedig (afgeleid van Koen)
Kike
vleivorm uit de kindertaal voor Grytsje
Kinge
vleivorm uit de kindertaal voor Rinske
Kinke
vleivorm uit de kindertaal voor Rinske of Hinke
Klaarke
vorm van de naam Clara, van het Latijns clarus (helder, schitterend, duidelijk)
Klaartsje
vorm van de naam Clara, van het Latijns clarus (helder, schitterend, duidelijk)
Klaasje
overwinnaar van het volk
Klaaske
overwinnaar van het volk
Klasina
overwinnaar van het volk
Klaske
overwinnaar van het volk
Klazina
overwinnaar van het volk
Kneliske
gehoornde
Knierke
geslacht, stam
Korry
misschien van Latijns cornu (de hoorndrager)
L
Lamke
Verkorting van Germaanse namen met land- `land', waarvan het tweede lid met b- begon, bijv. Lambrecht uit Landbrecht
Lamkje
Verkorting van Germaanse namen met land- `land', waarvan het tweede lid met b- begon, bijv. Lambrecht uit Landbrecht
Lamkjen
Verkorting van Germaanse namen met land- `land', waarvan het tweede lid met b- begon, bijv. Lambrecht uit Landbrecht
Lammy
Verkorting van Germaanse namen met land- `land', waarvan het tweede lid met b- begon, bijv. Lambrecht uit Landbrecht
Laurenske
Persoon afkomstig uit Laurentum. Laurier. De met lauweren bekranste
Leenke
afkorting van Helena (de schitterende)
Leentsje
afkorting van Helena (de schitterende)
Leike
sterke verkorting uit de kindertaal van de Bijbelse naam Elias (Jaweh is mijn God)
Leny
van Leen of een verkorting van Helena (de schitterende) of Magdalena (vrouw uit Magdala)
Liefke
lief
Lieuwke
Lief
Lieuwkje
lief
Limke
volk
Limkje
Komt van Limme; verkorting van Germaanse namen met liud- (volk) en een tweede deel met een m.
Lipkje
lief of volk
Lisanne
Combinatie van Lise (uit Elisabeth) en Anne (uit Anna).
Lise
verkorting van Elisabeth
Lisk
verkorting van Elisabeth
Liske
verkorting van Elisabeth
Liskje
verkorting van Elisabeth
Lobke
lief of volk
Lokke
vorm van Lolke of Lutske uit de kindertaal
Lolkje
verkorting van Germaanse namen met lod- (beroemd)
Lotsje
Verkorting van Charlotte dat weer een afleiding is van Charles of Karel, betekent \'kerel, vrij man\'.
Loura
Persoon afkomstig uit Laurentum. Laurier. De met lauweren bekranste
Louwra
Persoon afkomstig uit Laurentum. Laurier. De met lauweren bekranste
Lubbrich
Germaanse naam uit liud- (volk) en -burg (bescherming, beschermer): de beschermster van het volk)
Ludou
de strijd van het volk
Lutske
Volk, lieden (afgeleid van Lude)
Lybrich
Lief, volk of bescherming
Lyke
verkorting van Elisabeth
Lys
van de Bijbelse naam Elisjeba (God heeft gezworen, God is mijn eed)
Lysbert
van de Bijbelse naam Elisjeba (God heeft gezworen, God is mijn eed)
Lysbet
van de Bijbelse naam Elisjeba (God heeft gezworen, God is mijn eed)
Lysbeth
van de Bijbelse naam Elisjeba (God heeft gezworen, God is mijn eed)
Lyske
van de Bijbelse naam Elisjeba (God heeft gezworen, God is mijn eed)
Lyskje
van de Bijbelse naam Elisjeba (God heeft gezworen, God is mijn eed)
M
Maaike
bitter, bedroefd/ster van de zee
Maam
vorm uit de kindertaal voor een onbekende naam
Maartsje
de kleine krijgshaftige
Machtelt
machtige strijdster (afgeleid van Mathilde)
Maeike
bitter, bedroefd/ster van de zee
Mai
verkorting van Maria of van Meie
Maika
verkorting van Maria of van Meie
Maike
verkorting van Germaanse namen met megin- (kracht, sterkte) (afgeleid van Meie)
Maina
verkorting van Germaanse namen met megin- (kracht, sterkte)
Manna
verkorting van Germaanse namen op -man
Mante
strijder
Mare
vleivorm voor Maria of een andere naam met mar-
Maria
Bitter, bedroefd, ster van de zee
Marij
Bitter, bedroefd, ster van de zee (afgeleid van Maria)
Marije
Bitter, bedroefd, ster van de zee (afgeleid van Maria)
Marike
Bitter, bedroefd, ster van de zee (afgeleid van Maria)
Marith
Dochter van de zee, kind van het licht
Marrit
Dochter van de zee, kind van het licht
Mart
de kleine krijgshaftige (afgeleid van Martinus)
Marte
van Martinus of van de Bijbelse naam Martha (meesteres, heerseres)
Marthe
van Martinus of van de Bijbelse naam Martha (meesteres, heerseres)
Martsen
van Martinus of van de Bijbelse naam Martha (meesteres, heerseres)
Martsje
van Martinus of van de Bijbelse naam Martha (meesteres, heerseres)
Martzen
van Martinus of van de Bijbelse naam Martha (meesteres, heerseres)
Matsen
van Martinus of van de Bijbelse naam Martha (meesteres, heerseres)
Mayke
bitter, bedroefd/ster van de zee
Meeke
kracht, sterkte
Meena
verkorting van Germaanse namen met megin- (kracht, sterkte)
Meike
Bitter, bedroefd, ster van de zee
Meinarda
Germaanse naam uit megin- (sterkte, kracht) en -hard (hard, sterk) sterk in kracht
Meine
verkorting van Germaanse namen met megin- (kracht, sterkte)
Meinke
kracht, macht
Meinou
Germaanse naauit megin- (kracht, sterkte) en -wih (heilig) of -wich (strijd). De betekenis zou kunnen zijn: ' krachtig strijdster'
Meins
kracht, macht
Meinsina
combinatie van twee namen; Mein is een verkorting van Germaanse namen met megin- (kracht, sterkte) en Sina is een afkorting van namen als Klasina, Josina enz.
Meintsje
verkorting van Germaanse namen met megin- (kracht, sterkte)
Meiny
verkorting van Germaanse namen met megin- (kracht, sterkte)
Meke
kracht, sterkte
Mena
kracht, macht
Metta
machtig strijdster
Mette
misschien een sterk verkorte vorm van Germaanse namen met madal- (gerechtsplaats, vergaderplaats); als meisjesnaam kan het een verkorte vorm van Mathilde (machtig strijdster) zijn
Metteke
machtige strijdster
Metty
machtig strijdster
Minke
verkorting van Germaanse namen met megin- (kracht, sterkte)
Myk
Bitter, bedroefd, ster van de zee
Mynke
kracht, sterkte (is ook een Friese jongensnaam)
N
Nana
verkorte naam van nand (dapper)
Nanine
verkorte naam van nand (dapper)
Nank
verkorte naam van nand (dapper)
Nanke
verkorte naam van nand (dapper)
Nanna
verkorte naam van nand (dapper)
Nanneke
verkorte naam van nand (dapper)
Nantea
verkorte naam van nand (dapper)
Nantske
verkorte naam van nand (dapper)
Neanke
verkorte naam van nand (dapper)
Neel
gehoornde
Neelke
gehoornde
Neeltsje
gehoornde
Neesje
heilig, zonder schuld
Neeske
heilig, zonder schuld
Neke
gehoornde
Nel
verkorting van Kornelia (zie Kornelis) of Petronella, een vrouwelijke afleiding van Petronius, een familienaamet de betekenis: 'geharde landman' en/of 'steenbok'
Nelske
verkorting van Kornelia (zie Kornelis) of Petronella, een vrouwelijke afleiding van Petronius, een familienaamet de betekenis: 'geharde landman' en/of 'steenbok'
Nenke
verkorte naam van nand (dapper)
Nenna
verkorte naam van nand (dapper)
Nenske
verkorte naam van nand (dapper)
Nieke
van het Griekse nike (overwinning) en laos (volk): overwinnaar van het volk
Nienke
vleivorm voor Katharine (rein, zuiver)
Nies
verkorting van Agnes (heilig, zonder schuld)
Niesje
verkorting van Agnes (heilig, zonder schuld)
Nieske
verkorting van Agnes (heilig, zonder schuld)
Nieskje
heilig, zonder schuld
Nine
vleivorm voor Katharine (rein, zuiver)
Ninke
vleinaam voor Tryntsje, een verkorting van Katharine (rein, zuiver)
Niske
verkorting van Agnes (heilig, zonder schuld)
Nite
verkorting van Angenietsje
Njisk
Afgeleid van Nis, verkorting van het Griekse Dionysius, de Griekse god van de wijn.
Njiskje
Afgeleid van Nis, verkorting van het Griekse Dionysius, de Griekse god van de wijn.
Nyk
de gehoornde
Nyn
rein, zuiver
Nyncke
vleivorm voor Katharine (rein, zuiver)
Nynke
vleivorm voor Katharine (rein, zuiver)
Nys
verkorting van Agnes (heilig, zonder schuld)
Nysje
verkorting van Agnes (heilig, zonder schuld)
Nyske
verkorting van Agnes (heilig, zonder schuld)
O
Oadske
erfbezit
Oatske
erfbezit
Oberta
samengesteld uit erfbezit en glanzend, schitterend
Oda
erfbezit
Oed
erfbezit
Oeda
erfbezit
Oedske
erfbezit
Oeka
erfbezit of erfgrond
Oeke
erfbezit of erfgrond
Oekje
erfbezit of erfgrond
Oelkje
erfbezit of erfgrond
Oenke
de vrijgevige
Oenske
de vrijgevige
Ofje
erfbezit
Ofke
erfbezit
Oke
erfbezit of erfgrond
Olda
oud, volwassen
Ontsje
de vrijgevige
Orsel
bear
Ortilia
punt van een wapen
Otske
erfbezit
Ouda
een vleivorm voor Ave of Auwe
Oukje
niet aards, natuurgeest
Ourenske
vriend van het zwijn
P
Peke
rots (afgeleid van Petrus)
Petra
Bijbelse naam uit Grieks petra (rots)
Pieke
vleinaam uit de kindertaal voor Piterke
Pietrik
rots (jongens- en meisjesnaam, afgeleid van Petrus)
Pietsje
rots
Pike
vleinaam uit de kindertaal voor Piterke
Piterke
rots
Pitertsje
rots
Pitrik
rots (jongens- en meisjesnaam, afgeleid van Petrus)
Pity
Bijbelse naam uit Grieks petra (rots)
Pjirkje
rots
Pjittrik
rots (jongens- en meisjesnaam, afgeleid van Petrus)
Pleane
uit Apollonia, vrouwelijke vorm van Latijns Apollonius (tot Apollo behorend)
Pleun
uit Apollonius (tot Apollo behorend)
Pleuntsje
uit Apollonius (tot Apollo behorend)
Ploantsje
uit Apollonia, vrouwelijke vorm van Latijns Apollonius (tot Apollo behorend)
Poai
vleivorm uit de kindertaal voor Boukje of Froukje
Poaike
vleivorm uit de kindertaal voor Boukje of Froukje
Poi
vleivorm uit de kindertaal voor Boukje of Froukje
Poike
vleivorm uit de kindertaal voor Boukje of Froukje
Pomme
vleinaam uit de kindertaal voor Rommert, Romke of Romkje
Pop
volk of gebod
Popke
volk of gebod
Pyke
vleinaam uit de kindertaal voor Piter(ke)
Pytrich
rots/ rijk/machtig
Pytrik
rots (jongens- en meisjesnaam, afgeleid van Petrus)
Pytsje
rots
R
Reeltsje
raad
Regina
van het Latijnse regina (koningin)
Reina
raad
Reinou
Germaanse naam uit regin- (raad) en wih (heilig) of -wich (strijd)
Reinskje
Raadgever
Reka
raad
Rena
raad
Reneke
raad
Reni
raad
Renske
verkorting van Latijns Emerentius (ik verdien geheel), van Laurentius (uit Laurentukomend, een stad in Latium; of: de gelauwerde) of een vrouwelijke vorm van Rein
Richt
verkorting van een Germaanse naam met rik- (rijk, machtig) en een tweede deel eindigend op een t
Richtje
verkorting van een Germaanse naam met rik- (rijk, machtig) en een tweede deel eindigend op een t
Richtsje
verkorting van een Germaanse naam met rik- (rijk, machtig) en een tweede deel eindigend op een t
Riemke
roem
Riemkje
roem
Riena
rein, zuiver
Rienkje
raadgever (afgeleid van Rein)
Rienske
raadgever (afgeleid van Rein)
Rientsje
raadgever (afgeleid van Rein)
Rigje
dapper en machtig
Rika
verkorting van de Germaanse naam Frederika (machtig door vrede), Hendrika (machtige van de woonplaats) of Maria (bitterheid)
Rikje
machtig, rijk
Riksje
machtig, rijk
Rikst
machtig, rijk
Riksta
machtig, rijk
Rikstje
machtig, rijk
Rimelia
Germaanse naam uit hjred- (roem) en -mar (beroemd): erg beroemd
Rimke
vermaard door zijn roem
Rina
rein, zuiver
Rinke
raadgever
Rinske
raadgever (afgeleid van Rein)
Rinskje
raadgever (afgeleid van Rein)
Riske
rijk, machtig
Ritskje
rijk, machtig
Rixt
rijk, machtig
Rjimke
roem
Roaitske
roem
Roatske
roem
Roefke
beroemde wolf
Roelfje
beroemde wolf
Roelfke
beroemde wolf
Roelie
verkorting van Roeland, Germaanse naavan rod-/hroth- (roem) en -land (land): beroemd in het land; of van Roelof
Roelke
beroemd in het land
Roelke
verkorting van Roeland, Germaanse naavan rod-/hroth- (roem) en -land (land): beroemd in het land; of van Roelof
Roelofje
beroemde wolf
Roelofke
beroemde wolf
Roeltje
verkorting van Roeland, Germaanse naavan rod-/hroth- (roem) en -land (land): beroemd in het land; of van Roelof
Roeltsje
verkorting van Roeland, Germaanse naavan rod-/hroth- (roem) en -land (land): beroemd in het land; of van Roelof
Roely
verkorting van Roeland, Germaanse naavan rod-/hroth- (roem) en -land (land): beroemd in het land; of van Roelof
Romke
verkorting van namen met Oudsaksisch hrom- (roem)
Romkje
afkomstig van namen die met Rom beginnen
Ruerdsje
Germaanse naam van rad- (ried) en -ward (wachter, hoeder) afgeleid van Rieuwert
Ruurdje
Germaanse naam van rad- (ried) en -ward (wachter, hoeder) afgeleid van Rieuwert
Rymme
roem
Rynke
raadgever (afgeleid van Rein)
S
Saakje
verkorting van namen met Oudfries sake (strijd, rechtzaak)
Saapke
dappere Sax
Sanne
lelie
Santyn
het ware
Sasje
verkorting van een Germaanse naam beginnend met de volksnaa Saks
Saske
verkorting van een Germaanse naam beginnend met de volksnaa Saks
Saskia
verkorting van een Germaanse naam beginnend met de volksnaa Saks
Sebina
zege, overwinning
Seia
zege, overwinning
Seija
zege, overwinning
Selle
woonplaats, huis
Semke
zege door een bedekking
Senne
het ware
Senske
het ware
Setske
overwinningsvreugde
Seyna
Gang, reis
Sibil
waarzegster
Sibranda
Germaanse naavan sigi- (zege, overwinning) en -brand (vlammend zwaard): zwaard van de overwinning
Sibrecht
schitterend door overwinning
Sibryn
zege, overwinning
Sibyn
zege, overwinning
Siebrigje
Overwinnende bescherming
Sierou
Germaanse naam uit sigi- (ege, overwinning) en misschien -wih (gewijd, heilig)
Sies
zege, overwinning
Sietske
zege, overwinning
Sieuwke
behoedster der overwinning
Sijke
zege, overwinning
Silke
zege, overwinning (afgeleid van Sika)
Sille
afkomst onbekend
Simen
variant van de Bijbelse naam Simeon (hij die luistert, verhoort); de naam kan ook verklaard worden als sigi-man: man van de zege. In Hindeloopen komt de naam ook als meisjesnaam voor
Simentsje
variant van de Bijbelse naam Simeon (hij die luistert, verhoort); de naam kan ook verklaard worden als sigi-man: man van de zege. In Hindeloopen komt de naam ook als meisjesnaam voor
Simke
variant van de Bijbelse naam Simeon (hij die luistert, verhoort); de naam kan ook verklaard worden als sigi-man: man van de zege. In Hindeloopen komt de naam ook als meisjesnaam voor
Simkje
variant van de Bijbelse naam Simeon (hij die luistert, verhoort); de naam kan ook verklaard worden als sigi-man: man van de zege. In Hindeloopen komt de naam ook als meisjesnaam voor
Simona
variant van de Bijbelse naam Simeon (hij die luistert, verhoort)
Simy
variant van de Bijbelse naam Simeon (hij die luistert, verhoort)
Sine
Gang, reis
Sineke
Gang, reis
Sinne
Gang, reis of zon
Sipkje
Zegen, overwinning
Sippy
Zege, overwinning
Sjieuwke
behoedster der overwinning
Sjikke
zegen, overwinning
Sjoeke
hoeder van de overwinning
Sjoerdsje
Hoeder van de overwinning (afgeleid van Sieuwerd)
Sjoukje
Hoeder van de overwinning (afgeleid van Sieuwerd)
Skeltine
van het oudfries skelta (gezagsdrager, schout)
Stien
verkorting van Christina (christen)
Styn
verkorting van Christina (christen)
Stynke
verkorting van Christina (christen)
Sus
zuster
Suze
Lelie
Swaantsje
Zwaan
Swanie
Zwaan
Swantina
Zwaan
Swopkje
ôflaat fan Suabe, de folksnamme fan \'e Swaven
Sybrich
schitterend door overwinning
Sygrid
zegevierende rijdster
Sylke
zege, overwinning
Syp
zege, overwinning
Syt
afkomst onzeker, waarschijnlijk een afkorting van Sigitet (overwinningsvreugde) of een variant van Seie. Syt is in het Fries ook een jongensnaam.
Syts
zege, overwinning
Sytsk
zege, overwinning
Sytske
zege, overwinning
T
Taapke
volk (afgeleid van Tabe)
Tamke
geest, gedachte
Tammichje
verkorting van Germaanse namen met dank- (geest, gedachte) en een tweede lid beginnend met een m-
Tammy
verkorting van Germaanse namen met dank- (geest, gedachte) en een tweede lid beginnend met een m-
Tea
volk
Teapke
volk (afgeleid van Tabe)
Teatske
volk
Teeske
volk
Tem
volk
Temke
volk
Teske
volk
Tet
volk (afgeleid van Diede)
Tetje
volk (afgeleid van Diede)
Tetsje
volk (afgeleid van Diede)
Teun
bloem
Thialda
Germaanse naam van thiad- (volk) en -ward (heersen): de heerseres onder het volk
Tialda
Germaanse naam van thiad- (volk) en -ward (heersen): de heerseres onder het volk
Tiement
volk
Tiementsje
volk
Tiemke
volk
Tietsje
volk
Tine
verkorting van namen zoals Katharina (de reine), Kristina (christen), Martina (zie Martius) enz.
Tineke
verkorting van namen zoals Katharina (de reine), Kristina (christen), Martina (zie Martius) enz.
Titia
volk
Tjally
Germaanse naam van thiad- (volk) en -lef (nakomeling, zoon): zoon van het volk (afgeleid van Tsjalle)
Tjaltje
Germaanse naam van thiad- (volk) en -lef (nakomeling, zoon): zoon van het volk (afgeleid van Tsjalle)
Tjamkje
vermaard door zijn gedachte (afgeleid van Tame) of een verkorting van Germaanse namen met diet- (volk) en een tweede deel beginnend met een m (afgeleid van Dimme)
Tjarda
de sterke onder het volk
Tjesje
Volk
Tjetje
volk
Tjimke
volk
Tjimkje
Komt van Dimme; verkorting van Germaanse namen met diet- (volk) en een tweede deel beginnend met een m- (bv Dietmar)
Tjits
volk
Tjitske
volk (afgeleid van Diede)
Tjitske
volk
Trynke
Rein, zuiver (afgeleid van Catharina)
Tryntsje
Rein, zuiver (afgeleid van Catharina)
Tsjal
volk
Tsjamke
vermaard door zijn gedachte (afgeleid van Tame) of een verkorting van Germaanse namen met diet- (volk) en een tweede deel beginnend met een m (afgeleid van Dimme)
Tsjetske
volk
Tsjikke
volk
Tsjitske
volk
Tynke
de reine, de zuivere (afgeleid van Katharina)
Tytsje
Volk (komt van Diede)
U
Uilkje
verkorting van Germaanse namen met od-(erfbezit) of odel-(erfgrond) (afgeleid van Oele)
Uke
vleinaam voor Ûlkje
Ulbertsje
beroemd om zijn erfgrond (afgeleid van Olbert)
Ulderika
machtig door zijn erfbezit
Ulk
erfbezit of erfgrond
Ulke
erfbezit of erfgrond
Ulkie
erfbezit of erfgrond
Ulkje
erfbezit of erfgrond
Ulky
erfbezit of erfgrond
Ulrike
machtig door zijn erfbezit
Ultsje
machtig door zijn erfbezit
Ummichje
erfbezit
Uneke
hij die vrijgevig is
Uretse
machtig door zijn erfbezit
Ursel
beer
Urseltsje
beer
Utske
erfbezit
Uulkje
erfbezit of erfgrond
Uwkje
afkomst onbekend
W
Walda
heersen
Waltsje
Heerser over het leger
Wapke
heersen
Watske
heerser over het leger
Weja
strijd
Welmoed
Germaanse naam uit wel-wil-(wil) en -mar (beroemd): beroemd om zijn wil
Weltsje
verkorting van Welmoed (wil en geest, moed)
Wemke
verkorting en vleivorm van Germaanse namen met wel-/wil- en een tweede deel dat met een m- begint (bijv. moed)
Wemkje
verkorting en vleivorm van Germaanse namen met wel-/wil- en een tweede deel dat met een m- begint (bijv. moed)
Wemmeke
verkorting en vleivorm van Germaanse namen met wel-/wil- en een tweede deel dat met een m- begint (bijv. moed)
Wemmichje
verkorting en vleivorm van Germaanse namen met wel-/wil- en een tweede deel dat met een m- begint (bijv. moed)
Wessel
vleivorm voor Werner (zowel jongens als meisjesnaam)
Wesselin
vleivorm voor Werner
Wesselina
vleivorm voor Werner
Wesseltsje
vleivorm voor Werner
Wia
strijd
Wianne
combinatie van Wia en Anna
Wiarda
sterke strijder
Wibbyn
verkorting van Ermaanse namen met wih- (strijd) of wil (wil) en een tweede deel beginnend met en b-
Wibrich
verkorting van Ermaanse namen met wih- (strijd) of wil (wil) en een tweede deel beginnend met en b-
Wibrichje
verkorting van Ermaanse namen met wih- (strijd) of wil (wil) en een tweede deel beginnend met en b-
Wieke
Sterk of dapper in de strijd
Wientsje
vriend
Wiepkje
verkorting van Ermaanse namen met wih- (strijd) of wil (wil) en een tweede deel beginnend met en b-
Wieteke
schitterende strijd of strijd met een zwaard
Wietske
strijd, bos of ver
Wike
Sterk of dapper in de strijd
Wikje
Sterk of dapper in de strijd
Wikke
Sterk of dapper in de strijd
Willemke
de wilskrachtige beschermer
Wimke
uit Wilhelm, een Germaanse naam gevormd van wil- (wil) en -helm (bedekker, beschermer, helm). Mogelijke betekenis: de wilskrachtige beschermer
Wimmichje
de wilskrachtige beschermer
Wiske
goed of wijs
Wiskje
goed of wijs
Wisse
goed of wijs
Wobbina
heersen of wolf
Wobbrich
Eerste deel komt van Wob; Afkomst onzeker (heersen, wolf en/of schitterend) Tweede deel komt waarschijnlijk van Walburch; beschermster op het slagveld.
Woltsje
komt van Wâlt; heersen
Wopkje
heersen of wolf
Wybke
verkorting van Ermaanse namen met wih- (strijd) of wil (wil) en een tweede deel beginnend met en b-
Wybkje
verkorting van Ermaanse namen met wih- (strijd) of wil (wil) en een tweede deel beginnend met en b-
Wyke
Sterk of dapper in de strijd
Wymke
de wilskrachtige beschermer
Wymkje
de wilskrachtige beschermer
Wynanne
samenstelling van de namen Wyntsje en Anne
Wyntsje
vriend
Wypkje
verkorting van Ermaanse namen met wih- (strijd) of wil (wil) en een tweede deel beginnend met en b-
Wyts
strijd, bos of ver
Wytske
strijd, bos of ver
Y
Ybel
Bakernaam (afgeleid van Ibe)
Ybeltsje
Bakernaam (afgeleid van Ibe)
Yda
van edele afkomst
Ydwer
van een Germaanse naam met id- (werkzaamheid); het is ook mogelijk dat het een variant van Ede is
Yeb
iep
Yeldau
waarde, betaling, vergelding, offerfeest
Yeske
man, geschenk
Yfke
Taxus, in het christelijke geloof het symbool voor eeuwig leven
Yke
zwaard
Ykke
zwaard
Yldau
waarde, betaling, vergelding, offerfeest
Ylkje
adel
Yma
verkorting van Germaanse namen met irmin- (groot, geweldig) (afgeleid van Ime)
Ymie
verkorting van Germaanse namen met irmin- (groot, geweldig) (afgeleid van Ime)
Ymka
verkorting van Germaanse namen met irmin- (groot, geweldig) (afgeleid van Ime)
Ymke
verkorting van Germaanse namen met irmin- (groot, geweldig) (afgeleid van Ime)
Ymkje
verkorting van Germaanse namen met irmin- (groot, geweldig) (afgeleid van Ime)
Ymkjen
verkorting van Germaanse namen met irmin- (groot, geweldig) (afgeleid van Ime)
Ympkje
verkorting van Germaanse namen met irmin- (groot, geweldig) (afgeleid van Ime)
Ymtsje
verkorting van Germaanse namen met irmin- (groot, geweldig) (afgeleid van Ime)
Yn
van verschillende namen op -ina zoals Gezina, Klazina of Katarina
Ynke
van verschillende namen op -ina zoals Gezina, Klazina of Katarina
Ynskje
van verschillende namen op -ina zoals Gezina, Klazina of Katarina
Yntsen
van verschillende namen op -ina zoals Gezina, Klazina of Katarina
Yntsje
van verschillende namen op -ina zoals Gezina, Klazina of Katarina
Yntske
van verschillende namen op -ina zoals Gezina, Klazina of Katarina
Ypie
Bakernaam (afgeleid van Ibe)
Ypje
Bakernaam (afgeleid van Ibe)
Ypke
Bakernaam (afgeleid van Ibe)
Ypkje
Bakernaam (afgeleid van Ibe)
Yske
(van een Germaanse naam met id-(werkzaamheid) (afgeleid van Ide)
Yskje
(van een Germaanse naam met id-(werkzaamheid) (afgeleid van Ide)
Yt
(van een Germaanse naam met id-(werkzaamheid) (afgeleid van Ide)
Ytsje
(van een Germaanse naam met id-(werkzaamheid) (afgeleid van Ide)
Ytske
(van een Germaanse naam met id-(werkzaamheid) (afgeleid van Ide)
Ûke
vleinaam voor Ûlkje
Ûkje
vleinaam voor Ûlkje
Ûky
vleinaam voor Ûlkje