Zoek op inhoud

Natalie kreeg een kind op haar negentiende

Negentien was ik, toen Luke werd geboren’, vertelt Natalie. ‘Mijn zwangerschap kwam als een verrassing. Ik raakte niet in paniek, maar het was wel even slikken.

Ik woonde samen, werkte en leerde. Mijn vriend had een fulltime baan. En we hadden een huis. Praktisch gezien was er plaats voor een kind, maar het voelde onwerkelijk. Pas toen de baby in de wieg lag, beseften we dat het zorgeloze leven voorbij was.

Zodra je een kind krijgt, ben je altijd verantwoordelijk voor het welzijn van iemand anders. Dat blijft. Kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen, is het gezegde. Zo ervaar ik het ook.

Maar je krijgt er natuurlijk veel voor terug.

We waren erg blij met Luke en keken uit naar een volgend kindje. Dat werd Sanne. Zij werd te vroeg geboren. Kort daarna bleek ik in verwachting van een tweeling. Sarah en Tim kwamen ook vroeg. Zo kreeg ik drie kinderen in tien maanden! Daardoor kan ik nu zoveel tegelijk doen, zeg ik weleens …

Het was een zware tijd. Veel alleen thuis met de kleintjes. Ik woonde toen in Apeldoorn. Daar heb je minder sociale controle dan in een dorp, maar je vereenzaamt er gemakkelijker. Gelukkig sprong mijn moeder bij en kreeg ik voor de verzorging van onze drie baby’s hulp van Home Start. Dat is een organisatie met ervaren vrijwilligers die gezinnen bijstaan.

‘Pas toen de baby in de wieg lag, beseften we dat het zorgeloze leven voorbij was.’

Als jonge moeder was ik overmoedig, maar ik had ook het gevoel dat ik me moest bewijzen. Zo vond ik het belangrijk dat mijn kinderen er altijd netjes uitzagen.

Dat kan me nu minder schelen. Ik ben wel bezorgd geworden. Misschien wel overbezorgd. Dat komt waarschijnlijk doordat onze Jip erg ziek is. De angst die ik om hem heb, is onder mijn huid gaan zitten. Daardoor kan ik de oudere kinderen ook moeilijk loslaten. Ik ben vaak bang dat er iets met ze gebeurt.

Toen ik in 2019 met Ymte Jan trouwde, had ik vijf kinderen. Daarna hebben we samen Ninthe gekregen, op mijn zevenendertigste. Ik ervaar zes kinderen als rijkdom. De jongvolwassenen zijn gezellig, ontwikkelen hun eigen mening. Tegelijkertijd zijn er nog twee kleintjes, die ik ’s avonds lekker voor kan lezen.

Het is wel zoeken naar balans. Ik verlang soms naar een rustiger leven met minder zorgen. Het lijkt me bijvoorbeeld heerlijk om samen met Ymte Jan leuke dingen te doen. Hij is boer en met zijn tweeën zijn we altijd aan het werk.

Dankzij hem, mijn beide grote dochters en een team van verpleegkundigen die zich om Jip bekommeren, ben ik niet aan huis gekluisterd. Ik ga graag uit met vriendinnen en ben een actief vrijwilligster in het dorpsleven van Tersoal. Verder zit ik in de politiek en daardoor in de Provinciale Staten.

Bovendien word ik binnenkort oma! Dat lijkt me geweldig, maar ik ben blijkbaar nog niet aan het idee gewend, want toen ik de oproep voor dit interview zag, dacht ik aan mijn moeder.

“Kijk naar jezelf!” riep zij, “jij wordt toch ook oma op je drieënveertigste!”’

Tekst: Janna van der Meer
Foto: Hippe Kiek Fotografie

Fjouwer generaasjes: Elk een ander karakter

‘Ik ha ús opjûn foar dizze rubryk, want fjouwer generaasjes is eins bêst bysûnder’, seit Sanne Wytske oan de keukentafel yn Spannum.

Prate yn de tredde persoan

Mem. Wol mem, as it mem útkomt, efkes neitinke oer wêr’t mem myn redens opburgen hat, mem? MEM?

Fjouwer generaasjes: de mannen De Jong

‘Wy hâlde fan in praatsje en dogge op feestjes graach it ljocht út. Stel je foar dat in oar dat dwaan moat.’

Fjouwer generaasjes sterke frouwen

‘We binne allegearre sterke frouwen’, seit Hermie yn de wenkeamer yn Bûtenpost. ‘We binne hiel selsstannich en, op Christine nei, ek allegearre allinne.’

Dit artikel stond in:

Heit & Mem

2024 #1

Dit kear yn de heit&mem ha wy artikels oer it analysearjen fan bernetekeningen, it Berne Iepenloftspul, oer jong mem wurde, foto’s fan bern en bisten, de nijste berneboeken en noch folle mear!

Hjirûnder stean alle artikels dy’t ek yn it blêd steane en kinst ek digitaal troch de heit&mem hinne blêderje.

Bekijk magazine
cover