Zoek op inhoud

Dan is het prima om het Fries ook beiden te spreken tegen jullie kinderen. Door het aanbod van het Nederlands in de omgeving en op school, worden Friestalige kinderen snel vloeiend meertalig. Als de basis in de moedertaal goed is, ontwikkelt de tweede taal zich beter.

Het is niet erg dat jullie kind in eerste instantie vooral Fries spreekt en soms Fries en Nederlands door elkaar heen spreekt. Dit betekent niet dat de taalontwikkeling langzamer verloopt. De woordschat van beide talen zal elkaar steeds meer overlappen. Wanneer kinderen ongeveer 3,5 jaar oud zijn, gaan ze oefenen met  de Nederlandse taal. Als een kind 4 of 5 jaar oud is, kan hij/zij vloeiend Nederlands en Fries spreken. Tot ongeveer 6 jaar zal de woordenschat in het Fries iets groter zijn dan de Nederlandse, maar dat verschil verdwijnt op het moment dat ze leren lezen en schrijven.

Is een Nederlandstalige opvang een verstandige keuze?

Wanneer beide ouders Friestalig zijn, wordt vaak gedacht dat het verstandig is om voor een Nederlandstalige opvang te kiezen. Dit is niet nodig en vaak zelfs af te raden. Door de dominante positie van het Nederlands in de maatschappij hebben Friestalige kinderen vaak een breder aanbod in hun moedertaal nodig. Vooral in de eerste vier jaar, wanneer de taalbasis wordt gelegd. Het is juist verstandig om de moedertaal goed aan te leren, dan leert het kind gemakkelijk een tweede, of derde taal erbij. Veel aandacht voor het Fries op de peuterspeelzaal of kinderopvang draagt dus bij aan een goede meertalige ontwikkeling.

 

Boekentip: Meertalig opvoeden