Zoek op inhoud

Er is nog weleens verwarring over de begrippen tweetaligheid, meertaligheid en taalverwerving. Dit artikel geeft uitleg hierover.

Wat is taalverwerving?

Volgens Wikipedia (2016) verwijst het begrip taalverwerving doorgaans specifiek naar het verwerven van taalvaardigheden door kinderen. 

Wat is tweetaligheid?

Tweetaligheid is het gebruik van twee talen. Als je tweetalig bent spreek je twee talen. (Nederlandse Encyclopedie, 2016)

Wat is meertaligheid?

Volgens de Nederlandse Encyclopedie (2016) is meertaligheid de vaardigheid om meerdere talen vloeiend te kunnen spreken. Kinderen worden in meer talen tegelijk opgevoed. Wikipedia (2016) zegt het volgende over meertaligheid: met meertaligheid wordt meestal bedoeld dat iemand zich in verschillende situaties vloeiend van meer dan één taal kan bedienen. Vooral in de studie van de taalverwerving door kinderen is twee- of meertaligheid een belangrijk onderzoeksdomein. 

Wat is simultane meertaligheid?

Wanneer een kind met twee- of meer talen tegelijk opgroeit is er sprake van simultane taalverwerving. Er zijn in dit geval geen verschillen te merken in vergelijking met kinderen die eentalig opgevoed worden. De kinderen doorlopen alle ontwikkelingsfasen van de taal, alleen in meerdere talen tegelijk. Er worden twee- of meer taalsystemen gemaakt die deels apart van elkaar in de hersenen worden opgeslagen. De talen zijn in feite allemaal moedertalen en kunnen elkaar versterken. 

Wat is successieve meertaligheid?

Wanneer een kind eerst een basis legt in één taal en vervolgens (vroeg) een tweede of meerdere taal leert is er sprake van successieve taalverwerving. Bij de verwerving van de eerste taal worden alle ontwikkelingsfasen doorlopen. Bij het verwerven van de tweede taal wordt echter een aantal fasen overgeslagen. Er is namelijk al een taalsysteem gemaakt vanuit de eerste taal. De eerste taal speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de andere taal. Als er een stevige basis gelegd is in de eerste taal, is de kans vergroot op een optimale verwerving van de tweede of meerdere taal. 

Bron: Talen kleuren je leven!