Zoek op inhoud

Dan is het dan verdient het de voorkeur om elk de eigen taal door te geven aan de kinderen. Dit is niet verwarrend voor kinderen en zal niet leiden tot een taalachterstand. In tweetalige situaties is het wel belangrijk dat beide talen ook buitenshuis voldoende aan bod komen.

Het leren van twee talen

Als er thuis Fries en Nederlands wordt gesproken, kan je kind beide talen vanaf het begin goed verstaan. Het kan zijn dat hijzelf eerst vooral Nederlands of vooral Fries spreekt, maar dit betekent niet dat hij de andere taal niet begrijpt.

Een tweetalig kindercentrum, of een drietalige basisschool?

Veel aandacht voor zowel het Nederlands als het Fries op de peuterspeelzaal of kinderopvang draagt ook voor tweetalige kinderen (Fries en Nederlands) bij aan een goede meertalige ontwikkeling. De tweetalige kindercentra die aangesloten zijn bij het SFBO werken vaak met de één-persoon-één-taal-aanpak, waarbij de ene leidster (meestal) in het Nederlands spreekt en de andere leidsters het Fries gebruikt. Een tweetalig kindercentrum kan dan ook voor jullie kind(eren) een goede keuze zijn.

Gebruik de meertalige omgeving

Vraag een buurvrouw, familielid, de oppas of andere mensen in de omgeving om consequent Fries tegen jullie kind te spreken. Denk eraan, Friezen zijn eraan gewend om zich aan te passen aan de taal van het kind. Jij zult anderen er zeker aan moeten herinneren dat zij niet over hoeven te schakelen op het Nederlands.