Zoek op inhoud

Opgroeien met  meer dan één taal is geen bijzonderheid. Alleen al in Europa wonen 50 miljoen mensen die iedere dag twee of meer talen spreken. Uit vele onderzoeken blijkt dat meertalig opgroeien niet alleen leuk is maar ook veel voordelen biedt.
Fryslân is een tweetalige provincie en iedereen hier kan z’n voordeel mee doen. Sommige kinderen leren thuis een tweede taal. Anderen komen spelenderwijs met andere talen in aanraking, bijvoorbeeld via de kinderopvang, de school of de familie. Taalontwikkeling van jonge kinderen gaat eigenlijk vanzelf en er is geen limiet aan wat een kind aan talen kan leren.

Meertaligheid geeft je een voorsprong

Kinderen die op jonge leeftijd meer dan één taal leren, hebben daar veel voordeel van, zo blijkt uit onderzoeken over de hele wereld. Meertaligheid zorgt voor een betere communicatieve ontwikkeling. Meer talen zijn ook goed voor de sociale en intellectuele ontwikkeling van een kind. Zo zijn kinderen die meertalig opgroeien, beter in staat om ingewikkelde denktaken op een andere manier op te lossen. Daardoor zijn ze creatiever in hun denken en handelen. En daar heeft je kind zijn hele leven profijt van.

De voordelen op een rijtje

  1. Tweetalige kinderen zijn taalgevoeliger, ze leren later sneller een derde, vierde of vijfde taal.
  2. Meertalige kinderen hebben een groter  werkgeheugen.
  3. Meertalige kinderen kunnen zich gemakkelijker focussen en concentreren, omdat ze van jongs  af aan gewend zijn om te schakelen tussen  verschillende talen.
  4. Meertalige kinderen leren sneller technisch lezen.
  5. Mensen die meerdere talen spreken, zijn in het voordeel bij het zoeken naar een baan.
  6. Mensen die hun leven lang regelmatig twee of meer talen gebruiken, krijgen later minder snel last van dementie.

Zijn er ook nadelen?

Soms wordt gedacht dat tweetaligheid verwarrend is voor een kind en taalachterstand kan veroorzaken. Bijvoorbeeld omdat het langer duurt voordat het kind beide talen op hetzelfde niveau beheerst.
Volgens deskundigen is meertaligheid echter nooit de oorzaak van een taalprobleem.
Taalproblemen kunnen dan ook niet worden opgelost door simpelweg alleen het Nederlands aan te bieden.