Zoek op inhoud

Ynke Lotte maakt anderen blij met haar knutselwerkjes

Meteen bij binnenkomst van de motorzaak Bernard Motoren en Banden in Dokkum valt het op. Naast de toonbank staat een grote paarse kast met allemaal vrolijk gekleurde spullen erin. ‘Dit is myn ferkeapkast. Of eins hjit it Ynke Lotte’s Boutique, mar ik moat noch even in nij buordsje meitsje’, vertelt de 10-jarige Ynke Lotte Postma.

Ynke Lotte is altijd al een creatieveling geweest. Het begon met het bewerken van kippenveren die ze vond in hun eigen tuin. ‘Sjoch, hjir meitsje ik in gatsje yn, dan doch ik der in folling yn fan in pin en dan hast in moaie fearren pin. Dêr is it mei begûn’, zegt Ynke Lotte, die haar boutique steeds verder uitbreidt. ‘Ik bin altyd oan it tekenjen en knutseljen en op ’t lêst hie ik safolle spul dat ik tocht: wat moat ik dermei? Doe ha ik fan myn tekeningen placemats en boekelizzers makke. Earst mei help fan in âlde laminearmasine, mar wy ha no in nijen. Dêr kinst ek A3-papier mei printsje.’

Vrolijke kleuren

De jonge onderneemster vertelt honderduit over alle spullen die ze gemaakt heeft. Zo kocht ze houten eenden bij de Kringloopwinkel die ze mooi beschilderde. ‘Wibeleachjes derop en klear’, lacht ze. Maar ze verft ook potjes in vrolijke kleuren en maakt daar waxinelichtjes van. En zo heeft ze altijd wel weer nieuwe ideeën. Voor Pasen maakte ze mooie eierhouders en ook met Halloween en Kerst zorgt ze voor hangers in de bijpassende thema’s. Voor de zomer timmert ze met heit een bijenhotel in elkaar. ‘Ik timmerje wol faker mei heit, dat fyn ik moai om te dwaan.’

Ondernemersbloed

De meeste dingen bedenkt Ynke Lotte zelf en soms krijgt ze een beetje hulp van mem. ‘Sa mei ik de naaimasine brûke om “geurzakjes” mei lavindel deryn te meitsjen. Ik ha al in protte jild fertsjinne, 24 euro. Dêr keapje ik wer nije knutselspullen foar om dingen te meitsjen dy’t ik ferkeapje kin.’ Over wat Ynke Lotte wil worden twijfelt ze nog, maar het liefst ‘iets’ met dieren. ‘Wy ha thús ek allegear bisten en dêr bin ik sljocht op.’ Maar een eigen zaak lijkt haar ook wel wat. Het ondernemen zit aan vaderskant in de familie. Zo was pake eigenaar van een supermarkt, heit handelt in motoren en ook zijn neven zijn ondernemer in Dokkum.

Voorlopig houdt Ynke Lotte het bij de verkoop van haar spulletjes. Wat ze er zo mooi aan vindt? ‘Oare minsken bliid meitsje en sels hâld ik der ek noch in leuk bedrachje oan oer.’

Skriuwer: Klasina van der Werf
Foto: Hippe Kiek Fotografie

wout

Wout (10) wol graach skriuwer wurde

Wout de Groot (10) 
♥skoalle: groep 6 fan Mienskipsskoalle De Legeaën 
♥dream: skriuwer wurde 
♥lêst lêzen: in kaartsje fan juf   
♥boek: Dolfje Weerwolfje
♥tv: Disney Channel tekenfilms  

Benthe is sljocht op wetterpolo

Benthe Groendijk (13)
♥1e klas fan it Chr. Gymnasium Beyers Naudé
♥dream: kampioen wetterpoloster
♥lêst lêzen: what’s app 
♥boek: 28 dagen, David Safier
♥film: the Hunger Games 

Ynke Lotte maakt anderen blij met haar knutselwerkjes

Meteen bij binnenkomst van de motorzaak Bernard Motoren en Banden in Dokkum valt het op. Naast de toonbank staat een grote paarse kast met allemaal vrolijk gekleurde spullen erin. ‘Dit is myn ferkeapkast. Of eins hjit it Ynke Lotte’s Boutique, mar ik moat noch even in nij buordsje meitsje’, vertelt de 10-jarige Ynke Lotte Postma.

Robin syn kreamke is populair by toeristen

Robin Haakma (7) was nog maar vier jaar toen hij zijn eigen volkstuin begon. Hij helpt mee vanaf het zaaien tot en met het plukken. De aardbeien, boontjes en bloemen verkoopt hij vervolgens in het kraampje voor het huis in Burdaard waar hij met heit Sietse, mem Wilma en broertje Hidde (4) woont.

Dit artikel stond in:

Heit & Mem

2023 #1
Bekijk magazine