Zoek op inhoud

Tweetalig opgroeien is leuk en leerzaam voor alle kinderen.  Als jullie zelf niet Fries spreken, kun je toch je kind laten profiteren van de voordelen van een meertalige start.

Hoe word je meertalig

Kinderen hebben een breed aanbod in hun moedertaal nodig. Door de dominante positie van het Nederlands in de maatschappij, is het aanbod in de moedertaal voor Nederlandstalige kinderen vaak wel aanwezig. Als er daarnaast voldoende Fries wordt gesproken in de omgeving van de kinderen, leren ze ook deze taal snel te verstaan. Dat is belangrijk voor een goede meertalige ontwikkeling.

Een tweetalig kindercentrum, of een drietalige basisschool?

Veel aandacht voor zowel het Nederlands als het Fries op de peuterspeelzaal of kinderopvang draagt bij aan een goede meertalige ontwikkeling. De tweetalige kindercentra die aangesloten zijn bij het SFBO werken vaak met de één-persoon-één-taal-aanpak. Hierbij spreekt de ene leidster (meestal) Nederlands en de andere leidsters gebruikt het Fries. Een tweetalig kindercentrum kan dan ook voor jullie kind(eren) een goede keuze zijn.

Voor het echte spreken van het Fries hebben Nederlandstalige kinderen meer tijd nodig; dit begint vaak vanaf groep 2. De keuze voor een basisschool waar het Fries een belangrijke plek heeft, biedt ook voordelen. De drietalige scholen zijn hier een goed voorbeeld van.

Om thuis te doen

Spreek je zelf een beetje Fries? Dan kun je de Friese taal prima gebruiken bij het voorlezen, het zingen van liedjes of in gesprekjes. Zoek eens geschikte boeken, dvd’s, muziek en televisie- programma’s in het Fries. Er staan veel lees-, kijk- en luistertips op internet en achterin deze folder.

Gebruik de meertalige omgeving

Vraag een buurvrouw, familielid, de oppas of andere mensen in de omgeving om consequent Fries tegen jullie kind te spreken. Denk eraan, Friezen zijn eraan gewend om zich aan te passen aan de taal van het kind. Jij zult anderen er zeker aan moeten herinneren dat zij niet over hoeven te schakelen op het Nederlands.