Zoek op inhoud

Baukje Postma uit Harich voert een gesprek op afstand en luistert van hart tot hart, als je ervoor openstaat. Antwoorden op dieperliggende vragen zijn er niet alleen voor kinderen en hun opvoeders, maar ook voor volwassenen, het ongeboren of het pasgeboren kind. Het hart spreekt immers in elke taal, en spreekt altijd de waarheid.

Baukje werkte ruim dertig jaar op een basisschool als leerkracht, intern begeleider, coach en gedragsspecialist, maar de protocollen gingen haar steeds meer tegenstaan. In 2018 volgde ze de opleiding tot Luisterkindwerker en in 2020 besloot ze ‘haar’ school vaarwel te zeggen en haar hart te volgen in een nieuwe spirituele richting.

‘Ik wil mij vrij met het kind en de opvoeders verbinden en op een diepere laag luisteren naar wat er echt nodig is. Minder vanuit het denken, meer vanuit weten, voelen en in afstemming’, licht ze toe. Toch heeft zij zich opnieuw verbonden aan het onderwijs, nu bij het IBBO (Ik Ben Bewust Onderwijs) in Wijckel; vernieuwend onderwijs voor kinderen van 4 – 18 jaar (zie kader voor meer info).

Ik wil mij verbinden en op een diepere laag luisteren naar wat er echt nodig is

Baukje: ‘Ik zie dat met name hooggevoelige kinderen minder goed in het reguliere onderwijs passen. “Kinderen zitten niet goed in hun vel”, wordt er dan gezegd; ze worden dwars of ze trekken zich terug. Juist voor zulke kinderen kan het IBBO passend onderwijs bieden. We weten immers al heel veel, we voelen als kind al veel, maar we leven in een kennismaatschappij, waar denken en rede vaak meer aandacht krijgen dan het gevoel. Dat lijkt logisch, maar daardoor verliezen we het luisteren naar ons hart. Ons gevoel vertelt ons altijd wat we werkelijk willen, en ook wat we eigenlijk al weten. Het is ons verstand dat het gevoel vaak wegredeneert, maar volgens de wetenschap is er voldoende bewijs dat de hersenen worden aangestuurd door het hart.’

Ontstaan methode Luisterkind

Vanuit het gevoel dat het hart het grootste brein is, in plaats van het verstand, is Baukje verder gaan werken. De methode Luisterkind van Diana Hendriks sluit aan bij dit principe. Baukje: ‘Diana heeft de methode ontwikkeld en werd op het spoor gezet door een zwangere vriendin. Zij had al een poosje geen teken van leven van haar ongeboren kind gevoeld en deelde haar zorgen, waarop Diana zei: ‘Waarom vragen we het kind zelf niet of het een teken wil geven’. Ze stemde af op het kind, vroeg om een teken, waarop het kind reageerde met een schop tegen de buikwand. Vanuit dit principe is de methode verder ontwikkeld.

Hoe werkt het?
‘We kunnen het allemaal, maar we zijn verleerd hoe we de juiste frequentie vinden om op elkaar af te stemmen,’ vervolgt Baukje, ‘zie het als draden van een spinnenweb die met elkaar verbonden zijn, of geluidsgolven die informatie transporteren. Het gaat erom dat je als zender en ontvanger op elkaar afstemt op zielsniveau.’ Als je openstaat voor een gesprek en dat kenbaar hebt gemaakt, hoef je niet op dezelfde plek te zijn voor een afstemming. Baukje voert in de energie een gesprekje met jou en vertaalt dit naar een geschreven of getypte tekst.

Voor wie?
De methode is voor Baukje een belangrijk instrument om met kinderen en ouders te communiceren. Soms merken ouders dat hun kind ergens mee zit. Kinderen kunnen samen met de ouders een afstemming aanvragen, bijvoorbeeld als kinderen niet met plezier naar school gaan, gepest worden, bang zijn in het donker, iets verdrietigs hebben meegemaakt of een andere vraag hebben. Na de afstemming is het niet klaar, vaak is er werk aan de winkel voor zowel de ouders als het kind.

Baukje: ‘Een afstemming kan voor vele verschillende thema’s worden ingezet. Onder andere bij een geboorteverwerking, wanneer er trauma’s of problemen tijdens de geboorte zijn ontstaan. Of bijvoorbeeld bij een kinderwens, wanneer het uitblijven van een zwangerschap spanning en soms schaamte oproept. De afstemming kan ook ingezet worden bij geboortebegeleiding. In vier sessies tijdens de laatste maanden van de zwangerschap wordt met het kind in de buik contact gezocht en laat het de ouders weten wat het nodig heeft op aarde.

De afstemming is er ook voor volwassenen bij levensvragen, of om helder zicht te krijgen op het familieverbond. Waarom ben je bij elkaar en wat leren jullie van elkaar? Het laatste thema is de levensbrug, wanneer rechtstreeks communiceren met een dierbare niet lukt, bijvoorbeeld bij comapatiënten, dementie of bij overleden zielen.’

Van hart tot hart, van ziel tot ziel. Voor veel natuurvolken is het dagelijkse kost. Wanneer kreeg jij voor het laatst een berichtje van iemand waar je net aan dacht?

 

Baukje Postma
Wil je meer weten over Baukje of over de methode Luisterkind, kijk dan even op www.hoorjehart.nl. Voor meer info over
IBBO (Ik Ben Bewust Onderwijs): www.ibbo.eu