Zoek op inhoud

Zij kaartte het aan, hij vond het gezeik.

 

Dacht jij ook voor je ging samenwonen: huishoudelijke taken, die doen we samen? Het ideaal van de meeste stellen is om werk en zorg eerlijk te verdelen. Maar de praktijk blijkt weerbarstig.

Nog steeds doen vrouwen het merendeel van de taken in huis. En volgens onderzoek wordt dat na de geboorte van een kind alleen maar meer. Vrouwen besteden gemiddeld anderhalf uur per dag meer aan zorgtaken dan hun partner. Daarbij voelen ze zich niet gezien en niet gewaardeerd, omdat het werk dat ze doen vaak onzichtbaar is. Zorgen dat een juf een bloemetje krijgt op de laatste schooldag, wasmiddel op het boodschappenlijstje zetten, tassen inpakken voor een weekendje weg, de gemeenschappelijke agenda bijhouden en ga zo maar door. Er is veel discussie over het gebrek aan arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen. Maar hoe zit het eigenlijk met de zorgparticipatie van mannen?

 

Leeuwendeel

Ragna en Samuel hebben samen twee kinderen. Hun gezin is een gezamenlijk project. Daar waren ze het vanaf het begin over eens. Toch rustte het leeuwendeel van het huishouden op de schouders van Ragna. Dit frustreerde haar ontzettend. Haar klachten vonden echter weinig weerklank bij Samuel.

‘Ik werkte hard door en probeerde me vooral niet te veel af te laten leiden door het gezinsleven’, vertelt hij in een interview met RTL Nieuws.

Zij kaartte het aan, hij vond het ‘gezeik’.

 

Zoektocht

Bij een rondvraag onder jonge ouders in hun vriendenkring bleek hun getouwtrek over huiselijke taken voor iedereen herkenbaar. Maar niemand wist een oplossing. Het keerpunt kwam toen Ragna langdurig ziek werd. Toen ondervond Samuel hoeveel zijn vrouw eigenlijk deed. Het boek In voor- en tegenspoed (maar alleen als jij de afwas doet) is het verslag van hun gezamenlijke zoektocht naar een eerlijkere verdeling van zorgtaken. Het boek wil daarnaast een handboek zijn voor een nieuwe rolverdeling.

 

Onzichtbaar

Daarbij kijken ze nadrukkelijk naar de zogenaamde onzichtbare taken: het denk- en emotiewerk. Werk dat je niet ziet, maar dat wel veel energie kost. Vrouwen voelen zich verantwoordelijk voor het welbevinden van hun gezinsleden. Zij plannen en organiseren het huishouden rondom de behoeften van hun man en kinderen. En zijn daar voortdurend mee bezig. Een eerlijke verdeling van zorgtaken houdt in dat mannen niet alleen taken uitvoeren, maar ook echt verantwoordelijkheid nemen voor het gezinsleven.

 

Denkproces

Ragna en Samuel gingen lijstjes maken om te kijken wie nou eigenlijk wat deed. Ze maakten zo het onzichtbare zichtbaar en bespraken wat hun dwarszat.

‘We zorgen voor het welzijn van onze naasten door onder meer te luisteren, praten, troosten,’ schrijft Ragna, ‘dat zijn geen tastbare handelingen. Ook is aan elke fysieke taak een denkproces verbonden. Dat proces kun je onderverdelen in een workflow van drie stappen: zien, plannen en uitvoeren. De taak is pas voltooid als al deze stappen zijn doorlopen.’

Het lukte Ragna en Samuel uiteindelijk om tot een betere verdeling te komen, zodat ook Ragna aan haar carrière kon werken.

Mom is playing with daughter who is sitting in laundry bowl little girl wants to spend time with woman and help with household chores mother drags her daughter around laundry room for fun in bowl

Systeem

Het is niet makkelijk, weet Suzan Steeman van WOMEN Inc., een organisatie die zich inzet voor gendergelijkheid. Bovendien zijn keuzes in de verdeling niet helemaal vrij. Beleid en cultuur hebben er bijvoorbeeld ook invloed op. ‘We weten dat veel heterostellen de taken gelijk willen verdelen, maar slechts bij 10% lukt dat.’

Dat doorbreken ligt bij jezelf, de cultuur én het systeem. ‘Er is geen juiste volgorde, maar wat ons betreft begint het bij het systeem en de wetten’, zegt Suzan.

 

Deeltijd

Volgens het Centraal Planbureau verdienen Nederlandse moeders, tot zeven jaar na de geboorte van hun eerste kind, 46% minder inkomen dan hun mannelijke partners. Dat komt vooral doordat we koploper deeltijdwerk zijn. Nergens ter wereld is het verschil tussen de seksen zo groot, met 25% mannelijke en 75% vrouwelijke deeltijdwerkers.

In deeltijd werken is volgens het SCP-rapport Lekker Vrij?! voor vrouwen een strategie om onder de streep net zoveel vrije tijd over te houden als mannen.

 

Risico’s

Er zijn echter wel risico’s aan verbonden. 40% van de huwelijken eindigt momenteel in een echtscheiding. Economische zelfstandigheid is dus geen luxe. Bovendien blijkt uit onderzoek dat stellen die zorgtaken delen, gelukkiger zijn met elkaar.

Het gekke is dat je, om gelukkiger te worden, wel eerst ruzie moet maken. Of op zijn minst moeilijke kwesties aan de orde moet durven stellen.

 

Tips:

         Maak inzichtelijk wat je allemaal doet. Voelt dat scheef? Doorloop dan de volgende stappen:

●      Maak ieder een top 3 met taken waar je moeite mee hebt en die jullie kunnen delen, herverdelen of uitbesteden.

●      De vanaf nu verantwoordelijke partner voert het hele proces van drie stappen uit: zien dat er iets moet gebeuren, plannen en uitvoeren.

●      Evalueer na een week.

●      Herhaal met nieuwe taken (maximaal 3).

 

Belangrijk:

–        Vraag wat de ander nodig heeft en wees duidelijk over je eigen behoeften.

–        Spreek waardering uit voor je partners inspanningen. Erkenning is belangrijk!

–        Wees in elkaar geïnteresseerd. Hoe ervaart je partner jullie gezinsleven?

 

 

Skriuwer: Janna van der Meer