Zoek op inhoud

Heit & mem hat nije posters foar op de bernekeamer yn it assortimint. It formaat is A4. Bestel hjir online of keapje de posters yn de Fryske boek- en kadowinkel fan de Afûk. Hokker is dyn favoryt?

Dizze posters binne fan stevich karton, dus binne se ek as grutte kaart te brûken. Se binne allegear mar € 2,50 it stik.

Ik sil sliepe leave hear

In leaf ferske foar it sliepen gean. Moai om op de bernekeamer op te hingjen.

Kom! Litte wy de blomkes bûten sette!

Fleurige poster om op te hingjen. Fansels ek as grutte kaart te brûken.

Flip flap flinterke

Fleurige poster mei Frysk berneferske. Fansels ek as grutte kaart te brûken.

Lampke oan, lampke út

Grappich rympke foar it sliepen gean.

In bytsje langer

Poster mei gedicht van Dieuwke van der Meer
fan @dieuwkedicht

Oant de moanne

Leuk foar op de bernekeamer!

Dream grut lyts wyfke

Ek leuk as kreamkadootsje!

Dream grut lytse man

Ek leuk as kreamkadootsje!

Suze nane poppe

Frysk ferske foar it sliepengean.

Lytse prinsesse

Moaie poster foar in lytse prinsesse.

Heit

Foar elk dy’t syn / har heit misse moat…

Poster mei gedicht van Dieuwke van der Meer
fan @dieuwkedicht

De bernekeamer fan Mila

Mila Chandra (7) is de dochter fan Dita en Marco út De Knipe. Mem is sljocht op ynterieurstyling, mar Mila hat yntusken har eigen miening wat de ynrjochting fan har keammerke oanbelanget.

De bernekeamer fan Noor