Zoek op inhoud

En hoe ziet bewust leven er in de praktijk dan uit?

Kringloopwinkels, kledingruilbeurzen, repair café’s, handwerken en zelf kleding maken op de naaimachine. Allemaal uitermate populair en soms zelfs hip. Net als je eigen moestuin beginnen, superfoods in je bakje yoghurt, biologische groente en fruit en veganistisch eten. En wat te denken van yoga, mediteren en mindfulness? Bewust leven. Het lijkt een trend, maar voor velen is het een heuse levensstijl. Wat beweegt mensen om duurzaam te leven? En hoe doe je dat dan in de praktijk?

Marieke Jissink (32) uit Leeuwarden geeft aan dat ze bij alles wat zij en haar gezin consumeren heel bewust nadenkt. ‘Het belangrijkste is dat het past bij mijn overtuigingen. Ik vind het oneerlijk dat kinderen uitgebuit worden om goedkope kledingstukken te produceren. Dus koop ik die kleding niet. Wij kijken echt naar de duurzaamheid van een product. Vaak geldt: hoe kleiner de afstand tot het product, hoe duurzamer. Zo kopen wij rauwe melk, rechtstreeks van de boer. Dat is onbewerkt en gezonder. Daarnaast komt ons geld zonder tussenkomst terecht bij diegene die het product maakt. Dit zijn kleine bijdragen aan een, in mijn ogen, eerlijke wereld.’ Ze geeft aan dat bewust leven niet per definitie goedkoper is, maar ook niet duurder hoeft te zijn. ‘Biologisch eten kost vaak wat meer, maar tegelijkertijd kopen we weinig bewerkte producten zoals koekjes. Daardoor wordt het totaal aan boodschappen niet echt duurder.’ Marieke denkt dat mensen bewuster gaan leven en andere keuzes maken omdat het op de ‘oude’ manier niet langer werkt. ‘Kijk naar het verschil tussen arm en rijk, de klimaatverandering en oorlogen om olie. Allemaal gevolgen van een niet-duurzame levensstijl, en het wordt steeds moeilijker om je ogen hiervoor te sluiten.’

Socialer en duurzamer leven

Volgens verschillende filosofen en sociologen heeft de trend van bewuster leven te maken met de crisis. Mensen schijnen hierdoor weer te beseffen wat echt belangrijk is en zo ontstaat dan de behoefte aan een socialer en duurzamer leven. Ruilen is echter iets dat mensen al sinds jaar en dag doen. Ruilvereniging LETS-Leeuwarden is al in de jaren zeventig opgericht. Dirkje Brouwer (33) uit Leeuwarden is pr-lid van LETS en vertelt over de insteek van de vereniging. ‘LETS is in ideële organisaasje mei as haadgedachte dat minsken minder prestearje moatte en mear ruilje. Wy wolle hjirmei elts syn talint fierder ûntwikkelje litte. Dêrneist is it in moaie manier om dysels yn te setten foar de maatskippij. It befoarderet sosjale relaasjes, want do witst ommers mei wa asto ruilest.’ LETS staat voor local exchange trade system en is eigenlijk een aanvullend economisch systeem.

‘Begin met één ding’

Bewust leven kan op verschillende manieren. Je kunt kiezen voor een gezondere leefstijl door alleen nog maar biologisch, vegetarisch of zelfs veganistisch te eten. Ook op spiritueel gebied kun je bewuster bezig zijn. Denk aan mindfulness, yoga en meditatie. Een andere trend is minimalisme: minder spullen is meer rust. Maar hoe maak je nou een goede start met een bewustere manier van leven? ‘Je begint met één ding en dat breidt zich langzaam uit’, aldus Marieke. Echtgenoot Tim geeft tips. ‘Kijk naar wat bij je past en wat je leuk vindt. Ik vind brood bakken bijvoorbeeld best ontspannend. Het kneden van het deeg is bijna meditatief. En het is ook leuk om dit samen met onze dochter Minke te doen.’ Tim geeft nog wat voorbeelden. ‘Probeer de droger eens een week niet te gebruiken. Plant wat eetbare dingen in je tuin. Gebruik een regenton voor het bewateren van je tuin. Ga zelf composteren. Kies vaker voor de fiets en openbaar vervoer. Probeer te leven op een manier die zo weinig mogelijk impact heeft op de aarde. Het kan zomaar zijn dat je daar een beetje de sport van in gaat zien.’

In bytsje ferskil meitsje

Ook Dirkje en haar gezin proberen zo bewust mogelijk te leven. ‘Ik keapje in soad biologyske produkten en wy ite net alle dagen fleis. Fierders tink ik der bygelyks om dat ik in miljeufreonlik waskmiddel brûk. Mei lytse dingen kinne je dochs in bytsje ferskil meitsje.’ Zo vertelt Dirkje enthousiast over de ‘free little library’ in haar voortuin, waarmee ze tweedehands boeken een tweede leven geeft. ‘Minsken bringe spontaan boeken en soms sjoch ik ien mei in glimk fan syn fyts ôf stappen. Dêr genietsje ik dan fan, want foar ús wie it in lytse muoite om it boekekastke te bouwen.’

 

Reacties op de stelling op Facebook:

‘As bioboer ite wy sels ek foar in diel biologysk. Foaral it fleis, want we hawwe echt in hekel oan de bio-yndustry!’ [Pytsje Bokma-Westerdijk]

‘Schrikbarend wat er tegenwoordig allemaal aan ons eten wordt toegevoegd! Ik let daarom goed op de hoeveelheid suiker die zoon Fedde dagelijks binnenkrijgt.’ [Amarins Dijkstra]

Tips voor een bewuster leven:

–      Organiseer een kledingruil met vrienden. Ruilen kan ook met boeken, speelgoed en zelfs huizen.
–      Eentje erin, eentje eruit: koop je iets nieuws, dan gaat er iets anders uit.
–      Repareer of laat repareren: koop niet gelijk iets nieuws wanneer iets stuk is. Neem je kapotte spullen eens mee naar een repair café.

 

Handige links

Letsleeuwarden.nl
Repaircafe.nl
Swapit.nl
Peerby.com
Huizenruil.com
Thuisafgehaald.nl
Mywheels.nl
Moedersminimalisme.nl

 

Ut: Heit & Mem nr. 1 2015