Zoek op inhoud

Angst voor de bevalling, het mag er zijn

Bevalangst. Tien tot vijftien procent van de zwangere vrouwen heeft er last van. En toch is het geen item in de samenleving en ook niet altijd bij de verloskundige. Annemieke Stellingwerf, werkzaam bij Verloskundigenpraktijk Wolkom, wil daar verandering in brengen en begeleidt vrouwen die bang zijn om te bevallen.


Zes jaar zat er tussen kind één en kind twee, puur en alleen omdat de moeder angst had voor de bevalling. Hoewel Annemieke vaker vrouwen ontmoet met bevallingsangst, maakte deze vrouw extra indruk. ‘Omdat ze haar eerste bevalling had ervaren als een nare gebeurtenis, hield ze een tweede zwangerschap zes jaar tegen. Zes jaar! En al die tijd liep ze daar alleen mee rond. Dat is toch erg?’

Uit onderzoek van het Amsterdam UMC blijkt dat een op de vijf zwangeren haar bevalling als negatief ervaart. Soms gaat bevallingsangst zelfs zover dat vrouwen niet weer zwanger willen worden, abortus plegen of een keizersnede eisen.

Angst heeft impact op het welzijn van de zwangere, de bevalling en de baby. Het kan de aanmaak van de juiste hormonen verstoren en ervoor zorgen dat je verkrampt, waardoor de bevalling pijnlijker wordt en langer kan duren. Annemieke: ‘Als verloskundige merkte ik dat ik niet de tools had om vrouwen hierbij te helpen. Er was in de regio ook geen geschikt doorverwijsadres. Een psycholoog kan natuurlijk uitkomst bieden, maar meestal is dat een brug te ver en is een verloskundig coach genoeg.’ Reden voor Annemieke om een opleiding te volgen tot bevallingsangst- en bevallingsverwerkingsspecialist. Haar werkgever Klaske Lyklema van Verloskundigenpraktijk Wolkom in Drachten/Surhuisterveen is blij met de plus die Annemieke haar praktijk geeft. ‘Wij richten ons bewust op zelfzorg en preventie bij zwangere vrouwen; als een moeder zich goed voelt, heeft dat een positief effect op het welzijn van het kindje in de buik.’ De missie van Wolkom is dan ook niet alleen om kinderen op de wereld te zetten, maar vrouwen veel breder te begeleiden. Klaske: ‘Daar hoort ook vitale voeding, beweging, ontspanning, contact met de baby, maar ook zeker het bespreekbaar maken van angsten bij. Als een vrouw angst voor de baring ervaart, kan ze bij ons naast reguliere verloskundige zorg een coachingstraject bij Annemieke volgen.’ 

Het krijgen van een kind is een life event, het gevoel daarbij is vormend voor de rest van je leven.

Eangst foar de befalling, 5 tips

  1. Erken dyn eangst, lit it ta, it mei der wêze.
  2. Praat deroer, bygelyks mei dyn partner en ferloskundige.
  3. Soargje foar rêst en ûntspanning yn de swangerskip: troch in sûne hormoanhúshâlding ferlytsest de kâns dat de panyk taslacht. 
  4. Ried dy goed ta, lês bygelyks it boek Geboorte vol vertrouwen fan Vivian Vietje of stel in berteplan op.
  5. Sykje help, bygelyks by ien dy’t spesjalisearre is yn begelieding by swangerskip yn kombinaasje mei eangst/trauma.  Herkennen en erkennen
Bespreekbaar maken is de eerste stap, volgens Annemieke. ‘Mijn coachingstraject begint met het herkennen en erkennen van de angst of het trauma. Sta toe dat het zo is, alleen dan kan je er iets aan doen. Het doorvoelen en verwerken van de angst via lichaamsgericht coachen is de tweede stap. Daarna visualiseren we de bevalling: hoe ga je je voelen tijdens de bevalling? Wat heb je dan nodig? Wat als het anders loopt dan gedacht? We visualiseren niet alleen de gewenste bevalling, maar ook wat er kan gebeuren als dingen anders lopen. Daarnaast geef ik ook concrete tips voor tijdens de bevalling. Ontspanningsoefeningen in de weeënpauzes helpen bijvoorbeeld om angst onder controle te houden.’

Ook voor mannen
Bij Wolkom willen ze zo alles doen om een vrouw positief te laten terugkijken. ‘Het krijgen van een kind is een life event, het gevoel daarbij is vormend voor de rest van je leven. Dat geldt zowel voor de vrouw, de partner als ook het kindje’, benadrukt Klaske. ‘Uit onderzoek is gebleken dat een kind dat geboren wordt met een verhoogd stresshormoon ook na de geboorte vaak onrustig gedrag vertoont. Hoe je je voelt in de eerste duizend dagen van je leven, heeft effect op de rest van je leven.’ 

Des te meer reden om angst te erkennen, toe te laten en bespreekbaar te maken. En dat geldt ook voor mannen. Annemieke: ‘Ook zij kunnen opkijken tegen de bevalling of een trauma overhouden aan een eerdere geboorte en zijn dus net zo welkom voor coaching!’   

Tekst: Marrit de Schiffart

Stip kriget in suske

Stip syn heit en mem ha in grutte ferrassing foar Stip – in suske!
Sjoch hoe’t dat alderleafste hûntsje en har grutte broer Stip oan it boartsjen binne.

Geboortetrauma: Soms is één gesprek genoeg

Het ‘grijze wolk’ gevoel

Dit artikel stond in:

Heit & Mem

2023 #3

Yn dit nûmer giet it oer fjouwer generaasjes fan it selde geslacht, in prachtige bernekeamer, machtige foto’s fan bern dy’t wat útfretten ha, moaie boeketips, in artikel oer angst foar de befalling, Willeke Dikland oer hoe’t it is om al betiid yn de oergong te sitten en in artikel oer bern dy’t net goed sliepe kinne.

In protte lêswille tawinske!

Bekijk magazine