Zoek op inhoud

Yn in fiskrestaurant hingje roeiriemen oan it plafond. Hidde (3): ‘Sjoch mem! Grutte faarleppels!’