Zoek op inhoud

Fynsto de winter mar saai? Net mei dit boek!

In boek fol mei ferhaaltsjes, gedichtsjes, ferskes, spultsjes en knutselwurkjes, spesjaal foar bern fan 2 o/m 6 jier. Mar gau (foar)lêze, sjonge en dwaan!

Wolsto dit boek winne?

Belústerje dan de heit&mem-podcast en beantwurdzje ûndersteande fragen!

Moandei 29 jannewaris meitsje wy de trije winners bekend! Hast it boek net wûn? It boek is hjir te bestellen.

 

Oeps! We konden je formulier niet vinden.