Zoek op inhoud

Volwassenen hebben 206 botten, een pasgeborene 300. In de loop van de tijd vergroeien er enkele botten zodat het totale aantal afneemt.