Zoek op inhoud

Ruben (4) is drok mei sifers oan it oefenjen en it giet bêst. At mem Ruben freget wat ien plus ien is, wit Ruben it antwurd wol: ‘Gratis’!