Zoek op inhoud

Gedichten binne d’r in ferskillende maten, maar hest altiten foor folwassenen bedoeld. Ok in ’t Bildts is dat ’t gefal. Wer blive de Bildtse kyndergedichten!? Pats, asjeblyft. Jaseker, jim, en fooral de kines, worre op jim/hur winken bediend.

Babbelegúchys is in boek mei Bildtse gedichten foar bern. De gedichten binne foar ferskate leeftyden en it boek is dan ek geskikt foar bern fan groep 2 o/m groep 8 fan de basisskoalle. Ferskillende tema’s en ûnderwerpen komme foarby. 

It boek is net samar in gedichtenbondel, want it is moai yllustreare. Sa is it boek net allinnich moai om te lêzen, mar ek hearlik om lekker te sjen en de plaatsjes te bewûnderjen! 

Dit prachtige boek is fanôf no te keap by de Afûk! Foar mar €15,- kinst ‘m hjir bestelle! (Ekstra leuk: oant en mei 31 desimber betellest gjin ferstjoerskosten by in bestelling fan €25,- of mear!!!)

 

 

   
 

Gedichys foor kines fan 0 tot 12, haiten, mimmen, pakes, beppen en feerder foor elk die’t fan babbelegúchys hout.

 

 

 

Babbelegúchys is skreaun troch Baukje Luinstra Groeneveld, yllustreare troch Hanne Teerenstra (Hatsaflatsa Illustraties) en opmakke troch Martha Boonstra (Your Idea, My design).