Zoek op inhoud

Mem en Jort (1,5) sitte yn de auto as mem lûd it ferske ‘ I will always love you’ fan Whitney Houston meibrult. Jort heart it ris oan en seit dan ‘Memmy gûle?’