Zoek op inhoud

Je baby zegt misschien niet meer dan boe en bah en ta-da-ta. Toch is het voor de taalontwikkeling van je kindje van belang om tegen je kindje te kletsen, ook al zegt je baby niet echt wat terug. Ook zou je er bewust van moeten zijn dat jij als ouder een taalvoorbeeld bent. Maar wat moet je doen om taal of talen te stimuleren? Hoeveel verstand moet je nu eigenlijk hebben van de taalontwikkelingsfasen die je kindje doorstaat? Wat zeggen wetenschappers ervan? heit&mem zocht het voor jou uit! Hieronder een paar recente onderzoeken op een rijtje.

‘Stem van moeder stimuleert hersengroei van baby’

 De hersengroei van baby’s wordt gestimuleerd door de stem van hun moeder. Bij een experiment zongen de moeders van 20 couveusebaby’s kinderliedjes in een geluidsstudio in. Vervolgens kregen de couveusebaby’s de opnames een maand lang drie uur per dag te horen. Daarna werden er hersenscans gemaakt en vergeleken met hersenscans van een controlegroep van baby’s die niet naar liedjes van hun moeder hadden geluisterd. De couveusebaby’s die dagelijks de stem van hun moeder hadden gehoord, bleken allemaal een relatief grote auditieve cortex te hebben (dit is het deel in de hersenen waar geluiden wordt verwerkt). Waarschijnlijk profiteren de baby’s daar op latere leeftijd van, bijvoorbeeld bij het leren van taal of talen, melden onderzoekers van de Harvard Medical School (Bron: www.nu.nl). 

Lekker keuvelje oer deistige saken, goed foar taalûntwikkeling!

Ut in Iers ûndersyk ûnder 8000 baby’s docht bliken dat prate tsjin dyn poppe goed is. In boekje lêze is goed foar de (taal) ûntwikkeling, mar út dit ûnderysk docht bliken dan praten noch beter is. Dat hoecht net in yngewikkeld petear te wêzen, mar gewoan lekker keuvelje oer deistige saken, bygelyks tidens húshâldlike klussen. It keuveljen hat ûnder oaren foardelen foar it probleemoplossend fermogen. Dochs is allinne prate net genôch. Eardere stúdzjes bewezen al dat foarlêze by de berte helpt by it opbouwen en fergrutsjen fan de wurdskat. En ast tegearre mei dyn poppe in boekje lêst, praatst dêr ek oer!  (Boarne:www.boekstart.nl)

Sliepe nei it fertellen fan in ferhaaltsje? Goed idee!

Want dan slaat dyn poppe ynformaasje better op! It docht bliken út Dútsk ûndersyk, dat poppen nije ynformaasje better opslaan nei in sliepke. By in eksperiment fertelden folwoeksenen in groep poppen foardat de poppe sliepen gie in ferhaal wêrby’t de wanten fan in knuffel út lutsen waarden. Nei dit sliepke koe de groep poppen dy’t is foardien wie sels de wanten fan de knuffel better útlûke as de groep poppen wêrby it net foardien wie. Dit betekent wierschynlik ek dat dyn poppe de ynformaasje út in ferhaal better ûnthâldt, as hy nei it foarlêzen in sliepke docht. (Boarne: www.boekstart.nl)

Bespreken en herhalen van moeilijke woorden, goed voor de woordenschatontwikkeling!

Regelmatig voorlezen is belangrijk voor de woordenschatontwikkeling van kinderen. Maar ook het herhalen en bespreken van moeilijke woorden hoort daarbij. Dit is van groot belang voor latere leesvaardigheden. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat wanneer kleuters op vierjarige leeftijd naar school gaan het niveau van hun woordenschat ver uiteen loopt. Dit woordenschatniveau voorspelt hun latere begrijpend leesvaardigheid en schoolsucces. De kunst is dus om kinderen al voor hun vierde jaar met veel verschillende woorden en begrippen in aanraking te laten komen. Prentenboeken zorgen voor een rijke taalcontext waarin jonge kinderen woorden gemakkelijk kunnen leren. Uit eerder Vlaams onderzoek blijkt dat tweetalige kinderen vooral in de minderheidstaal voorgelezen dienen te worden.
(Bron: www.kennislink.nl)

Wil je meer weten over taalontwikkelingsfasen, meertalig opvoeden of de voordelen van een talige ontwikkeling? Kijk op www.taalgroeimeter.nl

Ut: De Lytse Heit & Mem 2015 nr. 2

In lêstip foar pjutten om mear wurdsjes te sammeljen