Zoek op inhoud

Opvoeden

Opvoeden is een taak die we vanaf de geboorte van onze kinderen krijgen. Voor ouders een leerproces dat gaat met vallen en opstaan, zoals alles wat je leert.
Wat maakt dat het soms zo lastig kan zijn?

Emoties, gevoelens en gedachten!
Ze kleuren onze dag; en hebben invloed op hoe we ons voelen en ons gedrag.

Mist is een verschijnsel dat we allemaal kennen. Het steekt soms zomaar de kop op.
Mist kan je een angstig, beklemmend gevoel geven en het kan je verrassen. Gevoelens, emoties en gedachten kunnen je overspoelen net als mist.

En dat is vaak wat er bij kinderen gebeurt, maar zeker ook bij volwassen. De hele dag door gebeurt er van alles in ons leven. Dat brengt allerlei gedachten, gevoelens en emoties met zich mee. 
Hoe we ons voelen, zorgt mede voor het gedrag dat we laten zien.

Achter ieder gedrag schuilt een behoefte.
Kinderen hebben nog niet geleerd om met deze gevoelens, gedachten en emoties om te gaan. Ze hebben ons als volwassene nodig om dat te leren. Kinderen met negatief gedrag hebben een onvervulde behoefte.

Kinderen die boos, blij, bang of bedroefd zijn vertellen ons iets.

Het is de kunst voor ons als volwassene om door die bril naar kinderen te kijken en te bedenken wat zit er achter dit gedrag?

Wees nieuwsgierig en kijk de komende tijd eens door deze bril naar je kind(eren).

Coaching
Misschien merken jullie als ouder dat je kind niet lekker in zijn vel zit. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld jullie kind:

·       …heeft last van boosheid, woede-uitbarstingen of verdriet.

·       …is gespannen, maakt zich zorgen of heeft last van piekergedachten.

·       …is onzeker en twijfelt regelmatig over zichzelf.

·       …vindt het lastig om aansluiting te vinden bij andere kinderen.

·       …heeft angstige gevoelens.

·       …heeft moeite om te gaan met prikkels.

·       …heeft moeite om te gaan met de scheiding.

·       …heeft een diagnose en je wilt graag weten hoe je daar mee om kunt gaan.

Het kan voorkomen dat jullie hierdoor in een negatieve spiraal terecht komen. Jullie raken prikkelbaar en wat je ook doet; niets lijkt meer te werken.
Blijf hier niet mee zitten. Op zo’n moment is het fijn dat er iemand voor je is en zonder oordeel met jullie meekijkt.  

Wachttijden in de jeugdhulpverlening zijn lang. Vaak zijn uitdagingen binnen een gezin dusdanig geëscaleerd voordat er hulp wordt ingeschakeld en duurt het lange tijd voordat er hulp geboden kan worden. Kinder-, jongeren en opvoedcoaching kan daar verandering in brengen.

 

Een kinder-, jongeren en opvoedcoach is er voor jou! En kan jullie helpen met een laagdrempelig, kortdurend maatwerktraject. We richten ons op de uitdaging in het hier en nu en oplossingen voor de toekomst.

Kom als gezin weer in jullie kracht te staan en ga een sprankelende en stralende toekomst tegemoet! Samen op weg naar geluk(t)

Neem vrijblijvend contact op via 06-53375243, info@komverderbijlinda.nl of www.komverderbijlinda.nl