Zoek op inhoud

In het boek ‘Het meertalige kind, een eerste kennismaking’ neemt schrijfster Marinella Orioni je mee in de wereld van kinderen die met meer dan een taal opgevoed worden.

Friesland staat bekend om de Friese taal en de meeste inwoners verstaan en/of spreken zowel Fries als Nederlands. Daarmee is Friesland een tweetalige provincie en krijgen veel kinderen te maken met de verschillende talen die thuis en bijvoorbeeld op school gesproken worden. Niet iedereen weet echter hoe hij of zij hiermee om moet gaan. Ouders kiezen er soms uit angst voor een eventuele achterstand voor om hun kinderen in de schooltaal op te voeden. Zonde! Stelt Orioni, want kinderen hebben er juist veel baat bij wanneer zij meerdere talen spreken. In het boek ‘Het meertalige kind, een eerste kennismaking’ gaat ze in op de voordelen van het meertalig opvoeden. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan wat meertaligheid is en hoe het meertalig opvoeden werkt. Daarnaast wordt er gekeken naar de voordelen die een meertalige opvoeding biedt voor zowel het kind als de omgeving.

In haar eerder verschenen boek richt Orioni zich vooral op ouders en opvoeders, in het nieuwe boek kijkt ze naar de omgeving van het kind. Door uit te leggen hoe meertalig opvoeden werkt en welke voordelen het biedt voor de ontwikkeling van het kind, probeert ze eventuele vooroordelen weg te nemen. Het boek bestaat uit verschillende delen, welke inzoomen op de verschillende aspecten als de werking van het meertalige brein en het meertalige kind in de samenleving.

Het boek is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in het meertaligheid. ‘Het meertalige kind, een eerste kennismaking’ is te bestellen voor €19,90.