Zoek op inhoud

De chirurg belt: een kind heeft een arm gebroken en de vraag is of dit het gevolg is van huiselijk geweld. In de onderzoekkamer zit Carla, 3 jaar oud, met haar vader en moeder. Carla zit bij haar moeder op schoot. Moeder huilt. Er is gips aangelegd en de arm hangt in een draagdoek. Ik stel me voor, pak een krukje en ga zitten. Moeder snuit haar neus en Carla kijkt me met grote, bange ogen aan.
‘Hoe is dit zo gekomen?’ vraag ik. Moeder kijkt naar vader: ‘Zeg jij het maar.’
Nou, dit verhaal hebben we nu al drie keer verteld. Moet het echt?’
Het komt er nors uit. ‘Het hoeft niet,’ zeg ik, ‘maar ik heb van de chirurg gehoord dat de arm gebroken is en men vraagt zich af of dit een ongeluk is geweest of niet.’
De vader stuift op: ’Jullie denken zeker dat ik Carla mishandeld heb, nou mooi niet. Ze was ontzettend aan het schreeuwen en ik heb haar een duw gegeven waardoor ze viel. Oké, ze viel ongelukkig, maar dat is toch geen mishandeling?’
‘Wat heeft u gedaan toen het gebeurd was?’ vraag ik.
Het blijft stil. ‘Gebeurt zoiets vaker, of is het eerder gebeurd?’
Moeder kijkt me aan en wil wat zeggen, maar de vader staat op en komt dreigend op me af.
‘Ik weet niet wat jij wilt, maar als jij mij gaat melden bij de kindermishandeling sleep ik je voor de tuchtrechter!’
Ik spreid mijn handen open en zeg: ‘Ik zou graag eerst rustig met u willen praten, want ik ga inderdaad een melding doen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Ik adviseer u te gaan zitten en me te laten uitleggen waarom ik dat ga doen.’
De vader pakt de arm van zijn partner en trekt haar mee. ‘Kom, we gaan.’
Ik herhaal wat ik zei, maar de drie gaan de kamer uit. De deur slaat met een harde klap dicht.

Met enige regelmaat worden kinderartsen geconfronteerd met huiselijk geweld zoals kindermishandeling. De kinderarts doet dan een melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). De bedoeling hiervan is om de ouders hulp te bieden. We gaan ervan uit dat geen enkele ouder met opzet mishandelt. Vaak is er een onderliggend probleem wat zoveel spanning oplevert dat de ouders zichzelf niet meer in de hand hebben. Het AMK zoekt dan, samen met de ouders, naar een oplossing.

Enkele maanden later: ik sta bij de bakker en zie Carla, ze zit bij vader op de arm. Ze ziet er goed uit. Vader ziet me; hij buigt zich naar me toe en fluistert:
‘U herkent me nog wel hè? Ik zat in een crisis. Problemen op het werk en ruzie met mijn baas. En ook ruzie thuis, en eigenlijk ook met mezelf. Het AMK heeft me geholpen. Ik werk nu ergens anders en heb weer plezier, ook met Carla. Het gaat goed met ons.’
Hij betaalt, pakt het brood en loopt de winkel uit.

Het AMK is sinds 1 januari 2015 opgegaan in Voor een veilig thuis

Meer lêze oer dit ûnderwerp
 

Tjalling de Vries is sinds 1991 algemeen kinderarts in het Medisch Centrum Leeuwarden. Hij is getrouwd en vader van drie kinderen: Fedde, Marga en Anne.

Ut: heit&mem 1-2010