Zoek op inhoud

It is net oars, wy moatte op in soad plakken in mûlekapke foar. Om it elk yn it sin te bringen hawwe wy in pear posters makke dy’t jimme sels útprintsje kinne. Foar bygelyks op it pjutteboartersplak, skoalle of berneopfang.

Klik op it plaatsje foar de pdf, dan kinst ‘m útprintsje.

Wolst sels ek graach in Frysk mûlekapke ha? Sjoch dan hjir ris.

En sjoch hjir foar it gratis/fergees e-book oer Corona spesjaal foar bern.