Zoek op inhoud

“Britte, do moast al dyn hannen foar de mûle hâlde ast kochelje moast”, seit mem. Mar dat is net mooglik neffens Britte (3). “Dêr binne myn hannen te wurch foar!”