Zoek op inhoud

De nieuwste activiteit van het heit&mem-panel is een 3-talige plaatjesbingo. Deze activiteit is voor kinderen vanaf ongeveer 2 jaar. Aan de hand van een korte tekst in het Nederlands, Fries of Engels, zoekt het kind het bijbehorende plaatje op de bingokaart.

Met deze activiteit willen we het passieve tekstbegrip van kinderen onderzoeken. In hoeverre begrijpen kinderen een tekst, ook als die tekst voor hen in een vreemde taal is?

De activiteit is opgesplitst in 2 leeftijdscategorieën: voor de jongste kinderen tot ongeveer 5 jaar bestaat de bingokaart uit 6 teksten en plaatjes, voor de oudste kinderen zijn dit er 12. Als de ouder het gedichtje heeft voorgelezen in het Nederlands, Fries of Engels, legt het kind het kaartje op één van de plaatjes van zijn bingokaart.

Wil je ook meedoen aan het heit&mem-panel? Kijk bij ‘Socht: âlders foar it heit&mem-panel’ hoe je je op kunt geven.