Zoek op inhoud

Een boek met (volks)verhalen, mirakelspelen en toneelstukken, maar dan in een ander jasje gestoken. Spannend, meer van deze tijd, maar ook met een knipoog hier en daar.

Ik had mezelf voorgenomen om alleen overdag te lezen en niet ’s avonds voor het slapen gaan, aangezien ik niet zo’n held ben en ik snel nachtmerries krijg van té spannende verhalen.

Maar na 3 hoofdstukken overdag te hebben gelezen, kreeg ik de smaak te pakken. De humor zorgde ervoor dat het luchtiger bleef dan verwacht en daardoor kon ik het boek vervolgens in een ruk uitlezen.

De verhalen zijn niet heel lang, maar de vertelstijl is vaak wel met een omweg. Alle details, sterke kroegverhalen, gedachten enzovoort worden beschreven. Daarom komt ook vaak het zinnetje voorbij: ‘… Dat wit elkenien. Mar dêr giet it no net om.’ Die omhaal had om mij niet steeds gehoeven, maar het past wel mooi bij de sfeer van de verhalen.

Het boek is opgedeeld in 6 verhalen.

1.     It spûk fan de Skilige Piip: Jappy Hummel woont bij de Skilige Piip en wil graag van een spook af dat daar rondzwerft. Hiervoor schakelt hij de hulp in van een ‘duvelbanner’.

2.     Winterjûnenocht: Twee wat ongewone meisjes (een tweeling) hebben beide een uitzonderlijk talent: piano spelen en schaken. Ze worden meegenomen voor een schaaktoernooi, maar de avond krijgt een mysterieus en verrassend einde.

3.     Mei-inoar ien: De moeder van Greta gaat dood. Dit roept in het dorp allemaal herinneringen op aan vroeger en hoe ze, op hun manier, ‘mei-inoar ien’ zijn.

4.     Marchje: Dit verhaal is gebaseerd op het middelnederlandse ‘mirakelspel’ Mariken van Nieumeghen. Heksen en de duivel spelen een grote rol in dit verhaal, maar ook het geloof staat centraal.

5.     Dokter Falk: Hij heeft niet een gemakkelijk leven. Hij studeert heel veel, maar zijn kennis wordt niet groter. Dan verkoopt hij zijn ziel aan de duivel, maar dat loopt allemaal anders af dan gedacht.

6.     Gosse Knop: Het verhaal speelt zich af in Molkwar. De duivel heeft een dorpsbewoner in zijn macht gekregen en het hele dorp ervaart de consequenties daarvan.

Al met al ben ik blij dat ik dit boek gelezen heb. Het is kundig en met precisie geschreven. Er zit humor in en er wordt heel beeldend verteld. Verder is het spannend, maar niet té spannend. Echt een aanrader voor mensen die van volks- en vroegere verhalen houden, maar dan met een twist!

Berber Braaksma, Feanwâlden

 

‘De grize oer de grouwe’ is foar € 16,50 hjir online te bestellen.

-> Berber is lid fan it Afûk-boekpanel. Wolsto dy ek oanmelde, boeken tastjoerd krije en dêr wat oer skriuwe? Sjoch dan hjir foar mear ynformaasje.