Zoek op inhoud

Wanneer kinderen in groep 3 komen, hebben ze meestal al veel tekst gehoord én gezien door middel van prentenboeken, liedjes, hoorspelen, praat platen, apps, enzovoort.
Zo hebben veel scholen een ‘lettertafel’. Hiervoor nemen kinderen voorwerpen mee, die beginnen met eenzelfde letter. Verder worden er in groep 1 en 2 veel verhalen (voor)gelezen, liedjes gezongen en (taal)spelletjes gedaan.

Doordat de kinderen zich langzaam aan hebben ontwikkeld van ‘spelende’ kinderen naar ‘lerende’ kinderen, lijkt het soms net of de taalontwikkeling in groep 3 een enorme vlucht neemt. De kinderen leren heel vlug de vaardigheden lezen en schrijven. Hun woordenschat wordt groter en ze weten de betekenis van woorden vaak beter te verwoorden of begrijpen. Ze weten dan dat ‘bakken’ een werkwoord kan zijn, waarmee het eten bereiden wordt bedoeld, maar ook een voorwerp om spullen in te verzamelen. Verder hebben ze geleerd om dingen in groepen in te delen, te categoriseren. Een banaan hoort bijvoorbeeld bij fruit en voeding. De zinnen die kinderen maken worden ook langer en beter dan voorheen.

Vanaf groep 4 wordt ‘begrijpend lezen’ geïntroduceerd waarbij wordt gewerkt aan de leesstrategieën van teksten. Wat staat er in de tekst? Wat betekent de tekst? En wat vind ik van (de inhoud en betekenis) van de tekst? De meeste kinderen vinden dit een lastig vak.

De woordenschat breidt zich verder uit en zinsopbouw, spelling en grammatica wordt beter.

TIPS:

 • Praat veel met jullie kind en neem samen de dag door.
 • Neem de tijd voor jullie kind en laat het uitspreken voordat je reageert.
 • Vul eventueel aan en stel zo nu en dan vragen.
 • Wanneer je kind niet veel vertelt, helpt het meestal niet om veel vragen te stellen. 
 • Een goed voorbeeld doet meestal volgen. Vertel zelf over je dag en deel het samen met jullie kind.
 • Lees veel samen. Bijvoorbeeld door voor het slapen gaan, elk een stukje tekst uit een verhaal te voor te lezen. Zoek hiervoor samen een mooi boek uit.
 • Laat jullie kind (in de bibliotheek) zelf boeken ontdekken.
 • Wees geïnteresseerd in talen.
 • Gebruik beide talen consequent en houd vast aan jullie eigen moedertaal.
 • Zoek een drietalige basisschool
 • Onthoud dat ieder kind uniek is en zich op zijn eigen tempo ontwikkelt.
 • Kijk ook eens bij deze tips