Zoek op inhoud

Alle babys binne gefoelich foar muzyk. En sy belibje dêr ek echt wille oan! Muzyk kin bern helpe om ûnder oaren harren taal- en motoaryske feardichheden te ûntwikkeljen. It lústerjen nei muzyk fergruttet de konsintraasje. Muzyk en lûd stimulearje ek de motoryk. In poppe/pjut dy’t muzyk heart, begjint faak spontaan mei te bewegen, te klappen en te dûnsjen. En by heit of mem op skoat hawwe bern in feilich en fertroud plakje om al sjongend en lústerjend te oefenjen mei taal en spraak.
 

Op syk nei leuke ynstruminten?