Zoek op inhoud

Fenna (2) pûlket yn har noas. Beppe sjocht dat en freget: ‘Wat sit dêr? Fenna antwurdet: ‘In gat!’