Zoek op inhoud

Fryslân is een tweetalige provincie. Op school en door de media komen Friestalige kinderen in aanraking met het Nederlands. Het kan zijn dat de ene ouder Fries is en de andere Nederlands of dat beide ouders een andere taal spreken en toch het Fries bij willen brengen. Tweetaligheid en meertaligheid komt veel voor. Daarom hieronder een overzicht met boeken die gaan over dit onderwerp. Veel leesplezier!

Het meertalige kind

Prijs: € 19,90
Hjir te bestellen

92000000021317932 Het succes van tweetalig opvoeden
Prijs: € 26,50
Hjir te bestellen
9200000037316868 Meertalig opvoeden 
Prijs: € 19,80
Hjir te bestellen
9200000039747794  Meertaligheid: een troef!
Prijs: € 29,95
Hjir te bestellen
92000000456393632 Meertaligheid onder de loep 
Prijs: € 28,90
Hjir te bestellen
92000000051254962 Meertaligheid spreekt voor zich
Prijs: € 27,60
Hjir te bestellen
9200000057950928 Haal meer uit meertaligheid – omgaan met talige diversiteit in het basisonderwijs
Prijs: € 25,00 
Hjir te bestellen 
92000000217133192 Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving
Prijs: 26,95 
Hjir te bestellen
1001004011838934 Eigen en vreemd – meertaligheid in Nederland
Prijs: € 29,95 
Hjir te bestellen
1001004006850646 Nederland meertalenland – feiten, perspectieven en meningen over meertaligheid 
Prijs: € 29,95
Hjir te bestellen
9200000047919225 Ik spreek vloeibaar Nederlands – Grappige versprekingen van meertaligen 
Prijs: € 15,99
Hjir te bestellen
1001004001304021 Een nieuwe tong – omgaan met meertaligheid 
Prijs: € 14,99
Hjir te bestellen
1001004001189387 Oetsie Koetsie – ouders stellen vragen over kindertaal en meertalig opvoeden 
Prijs: € 15,50
Hjir te bestellen