Zoek op inhoud

Út twa herten
ien leafde
ús leafde

Út ús leafde
in twadde libben
dyn libben

Ús leafde libbet yn dy