Zoek op inhoud

Libje lang en libje sûn.
Yt jo dik, jit tsjok en rûn.
Ha in tige fleurich sin
en ek noait gjin jild te min.