Zoek op inhoud

In nije dei, in skûtsje sylt foarby.
Spitigernôch moatsto ek gean, mar do bliuwst altyd foar ús bestean.