Zoek op inhoud

De Gouden Griffel is ek dit jier wer útrikt. De priis wurdt jûn oan it bêste Nêderlanske berneboek. 

De priis gong dit jier nei Anna Woltz mei it boek: ‘Gips‘. ‘Virtuoos verbindt en vervlecht Woltz verhaallijnen. Haar beeldende taal heeft geen nadere uitleg nodig’, seit de jury.

De berneboekewike duorret noch oant en mei snein 16 oktober en hat as tema: ‘Voor altijd jong!’

It boek is hjir te bestellen foar €16,98. 
It boek is geskikt foar bern fan 10 oant 12 jier.

9200000036152597