Zoek op inhoud

Travis (2) helpt beppe te cake bakken. ‘Beppe? Cake is makke fan hinnen!’ ‘Oh ja?’ seit beppe. ‘Ja, want yn in cake sitte ommers aaien!’