Zoek op inhoud

Jelger (4) sit achter yn de auto en freget dan al sykjend: “Heit, binne hjir ek sinneplaneten?” (sinnepanielen)