Zoek op inhoud

Der bestiet gjin tiid
en der binne gjin wurden.
De grutte stilte falt,
ferslein en stom.
Yn ’e loft in skiere fûgel.
hy komt net wer werom.

– Auck Peanstra